De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Sint Joseph in Almelo krijgt de geest: bouwen, slopen en renoveren

ALMELO - De woningcorporatie Sint Joseph wil in een tijdbestek van vier jaar tweehonderd woningen renoveren, 72 huizen slopen en honderd woningen bouwen. Dat gebeurt in afstemming met de collegacorporatie Beter Wonen, de gemeente Almelo en zorg- en welzijnsorganisaties.

Voor de uitvoering van het ondernemingsplan zet Sint Joseph zet daarom in op samenwerkingen. Er wordt gewag gemaakt van frequent contact met de huurders (huisbezoeken), nieuwe vormen van participatie en samenwerken met wijkbewoners op het vlak van de woonoomgeving.

Sint Joseph richt de blik niet alleen op de huidige samenleving, maar ook op die van de toekomst, zo laat de corporatie weten. 'Dat vraagt de komende vier jaar om investeringen in de bestaande woningvoorraad en in de organisatie. Dit betekent ook dat de woningstichting de grenzen op moet zoeken van de financiële mogelijkheden.' Dit alles vindt plaats, meldt Sint Joseph in een persbericht, onder het motto van nu investeren om op de langere termijn waarde toe te voegen.

Hockey Club Losser kiest definitief Overdinkel; aanleg kunstgrasveld

LOSSER/OVERDINKEL - Het bestuur van de Hockey Club Losser is bezig de financiering rond te krijgen voor de aanleg van een kunstgrashockeyveld met verlichting op sportpark ‘t Wilpelo te Overdinkel, dat de vereniging nu anderhalf jaar in gebruik heeft, nadat een accommodatie in de hoofdkern Losser onmogelijk bleek.

Er is voor de aanleg een bedrag van 350.000 euro nodig. De vereniging denkt dit bij elkaar te krijgen door een lening, sponsoring, inzamelingsacties en subsidies. In het najaar zou met de aanleg moeten worden begonnen. Dat wil de club zelf doen, net als naderhand het onderhoud.

De gemeente Losser is positief en het college van bugemeester en wethouders heeft zijn akkoord gegeven. 'Hockey is ook in onze gemeente een groeiende sport en verdient dus een goede locatie met een mooi, modern kunstgrasveld', aldus wethouder Nijhuis.

Overigens CXXIV

Het kortste gedicht over sneeuw dat ik ken is misschien wel gemaakt door Mischa de Vreede. Ik ken het ook omdat het zo kort is. Alleszeggend weinigwoordend. Het valt door kracht en keuze makkelijk te onthouden en beklijft. Zij dichtte:

alles wat waar is is anders geworden

wie ben ik nog?

Het is een wintervraag. Als de wereld wit is, ligt de wereld weer open en kan alles opnieuw beginnen. Vier jaar geleden lag er ook sneeuw op de takken van de bomen. En er lag sneeuw in de goten van mijn hoofd.  In die sneeuw zocht ik naar woorden. Sommige waren bevroren en andere woeien uit-één. De meeste waren er nog, zij het bedekt, want in een sneeuwstorm bedolven.

Ook bij Bernlef is er sneeuw. De sneeuw na een auto-ongeluk en de sneeuw van de hersenschimmen.  Er blijft ons steeds minder over. Alles wordt sneeuw. Vlak voor zijn dood zei Bernlef in een gesprek met Marjoleine de Vos van NRC Handelsblad:

Geef me een boek

en ik maak het dunner

 

 

 

 

 

 

 

 

GBT gooit deur voor Vitaal Sportpark Het Midden Vriezenveen dicht

VRIEZENVEEN – Een nieuw zwembad met twee sporthallen op sportpark Het Midden in Vriezenveen is, zo bleek vanavond, voor de raadsfractie van GBT, met een absolute meerderheid in de gemeenteraad van Twenterand, onbespreekbaar. Volgens woordvoerder Stolte van de partij mag er rustig een onderzoek naar worden ingesteld en hij voegde daaraan toe: ‘Maar dit wordt hem niet.’

Dit schot voor de boeg was een donderslag en dreunde nog wel even na. Uit niks bleek dat GBT vooraf de eigen wethouder Paters, die eerder in persberichten bijzonder enthousiast was over zijn plan voor een ‘Vitaal Sportpark’ (nieuw zwembad en twee hallen), had geïnformeerd, maar ook niet dat zulks niet was gebeurd. Paters reageerde overvallen noch verrast. Hetzelfde gold voor coalitiepartner ChristenUnie, want fractiechef Smelt deed ook alsof het gewóón was. De oppositie, met name CDA, SGP en PVV, reageerde als door een wesp gestoken, of liever gezegd door een heel wespennest.

Stolte werd met name door fractievoorzitter Kuilder van de christen-democraten aan de tand gevoeld. Hij wees Stolte op het coalitieakkoord waarin  GBT én ChristenUnie het plan Vitaal Sportpark hadden opgenomen en op de inbreng van sportclubs die er enthousiast over zijn. Stolte zei dat GBT vasthoudt aan een nieuw zwembad, maar noemde in dat verband langs zijn neus weg ook De Zandstuve in Vroomshoop en De Groene Jager te Den Ham. Wat niet wil zeggen dat (ver)nieuwbouw in Vriezenveen uit beeld is. Stolte hamerde er alleen op dat hij van het college 'varianten' wenst te zien. Zonder de variant van een nieuw zwembad De Stamper met twee sporthallen erbij,  want dat is voor zijn partij uitgesloten. Op de vraag wat hem hiertoe bracht, tegen de koers van een partijgenoot/wethouder in, antwoordde Stolte in de geest van het dualisme: 'Wij zijn GBT, wij zijn volksvertegenwoordigers.'

Oldenzaal honoreert initiatief van school voor Sanne Wevers-rotonde

OLDENZAAL Ten behoeve van het kunstwerk op de Sanne Wevers-rotonde, een initiatief van het Twents Carmel College, stelt het college van burgemeester en wethouders maximaal tienduizend euro beschikbaar. Dat gebeurt op verzoek van de scholengemeenschap.

Het ontwerp voor het kunstwerk bestaat uit een aantal figuren op een (turn)balk. Het Twents Carmel College geeft aan dat het technisch gezien goed mogelijk is om het ontwerp van de leerlingen uit te voeren, maar het is specialistisch werk en zeer arbeidsintensief.

De kosten valllen om die reden hoger uit dan vooraf gedacht, waardoor de uitvoering op zich laten wachten. Nu het college tien mille geeft kunnen de leerlingen aan de slag en kan het kunstwerk dit jaar tot stand komen

Het college spreekt met de bijdrage tevens zijn voor het genomen initiatief en de reeds verrichte arbeid. Gesproken wordt over 'een mooie verbinding tussen verschillende disciplines als onderwijs, sport en cultuur'.

Deel dit nieuws!