De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Wonen in groen op loopafstand van het Nijverdalse centrum in zwang

Nijverdal - Het wonen in Nijverdal blijkt in zwang te zijn, zeker in het vernieuwde centrum en op de uitlopers van de Heuvelrug. De belangstelling van kavelgegadigden overtreft het aanbod rijkelijk.

Zo is Noetsele volgens opgave van de gemeente Hellendoorn bijzonder populair. Het wordt één van de meest geliefde woonwijken in Nijverdal genoemd, nabij de Heuvelrug en toch  op korte afstand van het centrum van Nijverdal met zijn voorzieningen. Op het terrein van de voormalige sporthal Noetsele gingen tussen de Ericaweg en de Bremweg  zestien kavels in een mum van tijd weg.

Bij het dak van de tunnel waarin rijksweg en spoorlijn werden aangelegd komt een nieuwe Van den Steen van Ommerenstraat. Van de 25 kavels zijn er 23 verkocht en op de overige twee zijn opties genomen. Het woonwijkje krijgt een groen karakter, gaat 'Aan de Tuinen' heten en ligt op loopafstand van het centrum. Er staat nog een aanten bouprojecten in het centrum op atapel, waaronde de locatie aan de Markt en de plek op de hoek van Grotestraat en De Joncheerelaan.

Confronterende stijl Enschede inzake Twente niet die van Hengelo

Hengelo/Enschede - Het dreigement van de goemeente Enschede om bij onvoldoende ambitie en pecunia los van de weigerachtige gemeenten in de regio een Agenda voor Twente op te stellen getuigt van de confronterende stijl waarvan Enschede zich bedient. Dat heeft wethouder Bron van Hengelo gezegd op vragen van VVD-leidsman Fiechter.

Fiechter heeft naar eigen zeggen problemen met het Enschedese ‘mes half in de rug’ van gemeenten die het niet met Enschede eens zijn. Bron zei dat de uitspraak van zijn Enschedese confater Welman, die ook voorzitter is van bestuurscommissie Agenda voor Twente, zou ‘prikkelend bedoeld’ zijn geweest, aldus Bron, die benadrukte dat het niet zijn stijl is.

Enschede maakt zich onder aanvoering van Welman én burgemeester Van Veldhuizen sterk voor een bedrag van 12,50 euro per inwoner per jaar, van 2018 tot 2022, voor de Agenda van Twente. Onder druk van andere gemeenten, waaronder de gemeente Hengelo, is dat bedrag verminderd tot 7,50 euro, overigens wel nadrukkelijk met de mogelijkheid dit bedrag tussentijds te verhogen, afhankelijk van ambities en projecten. Een aantal gemeenten, waaronder Almelo, opteerde trouwens voor nóg minder lokaal geld, te weten vijf euro per inwoner per jaar.

Irritatie over sloopplan school Westerhaar ondanks amendement

Westerhaar - De voorgenomen verkoop van het leegstaande pand van de vroegere Marijkeschool aan de Asterstraat te Westerhaar zorgt voor politieke irritatie in de gemeente Twenterand. De gemeenteraad heeft namelijk enkele jaren geleden bij amendement bepaald dat het gebouw op een perceel van ruim 2.500 vierkante meter een nieuwe bestemming dient te krijgen, waarbij zou moeten worden gedacht aan maatschappelijke functies.

Nu blijkt dat de gewezen kleuterschool toch zou wijken voor woningbouw door het Vriezenveense aannemersbedrijf Webbink. Dit bevreemdt de gemeenteraad omdat het college van burgemeester en wethouders het amendement overnam, dat destijds door het CDA werd ingediend. Er tekende zich meteen een riante meerderheid af, want behalve van de coalitiepartners CU en SGP kreeg het CDA ook steun van de oppositiepartijen D66 en PvdA.

De reden voor het CDA, met name het Westerhaarse raadslid Klinkhamer, om de Marijkschool voor de aanvankelijk door het college voorgestelde sloop te behoeden ligt in het voor het dorp ‘unieke karakter’ en daarbij de ‘emotionele waarde’ van het pand. Daar komt volgens de christendemocraten bij dat de woningbouw in het dorp plaats kan en moet vinden in het bestemmingsplan Kruidenwijk én op de locatie van het leegstaande pand De Fontein.

Stadsbestuur in Almelo kan niets doen voor herrijzenis Stadsherberg

Almelo – De gemeente Almelo ontbeert de middelen, zowel financieel als juridisch, om de herbouw van de uitgebrande Stadsherberg op de hoek van de Kerkstraat en de Grotestraat-Noord af te dwingen. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen die de raadsfractie van Leefbaar Almelo recent stelde.

Het pand is, een dag vóór de (volgens de brandweer aangestoken) uitslaande brand op 2 maart, in andere handen gekomen. Na de brand diende de nieuwe eigenaar een sloopmelding in om de beschadigde delen te verwijderen. Omdat er sprake is van een gemeentelijk monument moet er voor kan worden begonnen met de werkzaamheden een omgevingsvergunning voor het wijzigen van het historische pand worden aangevraagd.

De eigenaar is naar de mening van het college in eerste instantie verantwoordelijk voor de Stadsherberg. ‘Bestuursrechtelijk gezien hebben wij geen mogelijkheden om een eigenaar te verplichten om een pand te herbouwen, dan wel aan te passen. Er mag alleen geen sprake zijn van een gevaarlijke situatie. Dit wordt in dit geval ondervangen doordat het pand is afgeschermd met hekken. Meer kunnen wij bestuursrechtelijk gezien niet eisen.’

Verder stelt het college in een reactie op de vragen van Leefbaar Almelo dat de gemeente geen geld heeft voor financiële ondersteuning in dit soort gevallen. ‘Er ligt voor ons op dit moment geen taak, dus er is ook niets om de gemeenteraad over te informeren.

College wil garant staan voor lening drie ton Stichting Van Heekpark

Enschede - De Stichting Van Heekpark Monument in de 21e eeuw wenst een garantstelling van de gemeente Enschede voor een lening van drie ton bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Het geld is volgens de stichting nodig om een aantal verbeteringen/veranderingen tot stand te brengen in het Van Heekpark aan de Hengelosestraat en het aanpalende sportgedeelte.

Het gaat onder meer om het uitbreidingsplan voor de theeschenkerij Wattez, de bijzondere bomenlaan Magnolia, een beter bruikbare parkeervoorziening bij de sportaccommodaties, het afstoten van twee tennisbanen ten gunste van drie padelbanen benevens het terugbrengen (opnieuw inrichten) van de vroegere speellocatie in de hoek naast de waterspeelplaats.

Aangezien de stichting geen eigen middelen heeft en deze werkzaamheden niet subsidiabel zijn bij de provincie Overijssel heeft ze een lening nodig om de verbeteringen te kunnnen realiseren. De gemeente Enschede zou garant moeten staan tot drie ton om het geld aan te trekken. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor zulks te doen.

  • 1
  • 2

Deel dit nieuws!