De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Vasse wil wonen en juicht voor elk woonhuis dat er in't dorp bij komt

VASSE - Al zijn het druppels op een gloeiende plaat, toch gaat bij de bouw van elke afzonderlijke woning in het dorp Vasse de spreekwoordelijke vlag uit. Op de locatie Kloosterhof zal er weldra één verrijzen als de gemeenteraad van Tubbergen er morgenavond mee instemt, wat bij acclamatie en zonder discussie gaat gebeuren.

Woningbouw in Vasse is de topprioriteit van de Dorpsraad, die zich beijvert voor meer nieuwbouw. Volgens de Dorpsraad, gesteund door het gemeentebestuur, geven de cijfers de behoefte ook aan. Met dat verhaal wil de gemeente ook de provinciebestuur Overijssel overtuigen.

De ene woning waarvan de bouw komende week wordt gesanctioneerd komt aan Manderseweg/Kloosterhof. Het betreft een vrijstaande woning (in de gemeente Tubbergen houden ze niet van rijtjes) in de buurt van een pand dat de bestemming detailhandel heeft, maar ook al een woonbestemming krijgt.

Overigens vindt de Dorpsraad dat in Vasse ook ruimte moet komen voor appartementen voor met name jongeren en ouderen. Ook de gemeenteraad realiseert zich dat en spreekt over de ene woning die er bij komt over, inderdaad, een druppel op een plaat die gloeit.

Overigens LXIV

Is er een ideale leeftijd? En kun je in een leeftijd blijven hangen? Het schoot me te binnen toen mij een uitnodiging bereikte voor een feest in een café vanwege de zestigste verjaardag van een makker. Dat is niks voor mij. Verjaardagen zijn doorgaans vreselijk, feesten vallenin de regel tegen en daarbij is er niets aangenaams aan zogenaamd leuke toespraken, teenkrommende sketches, quasi-komische liedjes over het feestvarken van dienst en wat er nog meer aangeklungeld wordt bij dit soort gelegenheden. Kijk, dat je weer een jaar dichter bij de dood bent, is niet erg, eerder heilzaam, het zou mijns bedunkens zelfs goed zijn je dagelijks bij je sterfelijkheid te bepalen.

Zestig is de vereniging van twee ondeelbaarheden, te weten de priemgetallen 29 en 31. Mijn zestigjarige makker is daar ook goed in, in het bijeen brengen of houden van gezelschappen, en in het beslechten van ruzies. Hij verenigt het beste van zijn moeder en zijn vader in zich. En is een kruising van Jim Reeves en Johan Cruyff; hij is van de Vloed en de Beld.

Ik ken lieden die geloven dat ieder mens een leeftijd heeft, die nooit verandert. Zo dacht Harry Mulisch dat hij altijd zeventien was geweest en zou blijven, tot zijn dood. Van hem is ook de uitspraak: 'Het feit dat ik doodga, moet eerst nog bewezen worden.' Dat schijnt nu toch gebeurd te zijn, al weet je het met Harry nooit. Misschien woont hij scheef in rusthuis Cubacabana te Havanna. Als hij de Hemel heeft ontdekt is dat een reden een ander Hiernamaals te zoeken.

CDA in Dinkelland oppert invoering groene leges voor duurzaamheid

DENEKAMP - Op instigatie van het CDA in de gemeente Dinkelland komt er een onderzoek naar de haalbaarheid van zogenoemde groene leges. Dit houdt in dat de gemeente korting kan op de leeges als een plan waarvoor waarvoor de vergunning wordt aangevraagd een bijdrage levert aan verduurzaming.

De verantwoordelijkheid voor verduurzaming ligt volgens fractiechef Jogems van het CDA in Dinkelland niet alleen bij de gemeente, maar ook bij andere overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners.

Uit de Twentse Energie Strategie blijkt volgens Jogems dat in de bebouwde omgeving bijna een kwart van het totaal aan energie wordt gebruikt, met name veel aardgas vom aan de warmtevraag te voldoen. Daarom wil het CDA extra inspanningen vragen van bouwondernemingen en particulieren die willen bouwen. 'Maar voor wat hoort wat', laat Jogems in een persbericht optekenen, 'degene die zich inspant om extra energiezuinig te bouwen, zou wat het CDA betreft in aanmerking moeten komen voor een korting op de leges.' Hij noemt zelf het plaatsen van zonnepanelen op monumenten, nieuwbouw van woningen met nul op de meter, het aardgasvrij maken van bestaande woningen of groene daken voor waterberging.

Overigens LXIII

Als ik over de Beukenlaan fiets die uitkomt op de weg die de Grote Maat afsluit zien ik ter linkerzijde weldadige kruinen van twee bomen. Ze lijken één, maar zijn met twee. En vanwege de vorm van hun takkenstructuur en bladerplafond doen ze me denken aan het uitzicht dat ik heb als ik over de Jacobsonstraat naar de kruising met de Jalinkstraat fiets.

Het is daarenboven het uitzicht op de jaren van de prille jeugd. Op het veldje dat tegenwoordig wel een 'groenvoorziening' zal heten voetbalden we voor en na schooltijd. Elk team had een boomstam en een paar meter verderop een berg jassen en truien als 'doelpalen'.

Ik weet nog wie er in de straat woonden. Op het huis nauwkeurig. Van west naar oost aan de zuidkant Corden, Vrolijk, Kunst, Wij, Korf, Daaijer, Schotman. Aan de noordkant Boom, Leunge, Dokters, Berkel, Stam, Maatman, Martens, Steijn, Wesselink, Schipper en Smelt. Als ik in de buurt ben, fiets ik altijd door de straat, noem in stilte alle familienamen en bij allemaal heb ik een verhaal. Het is een oefening in niet vergeten en misschien, bedenk ik me nu, al schrijvende, ook een poging iets van toen teug te krijgen. zonder te weten.wát precies en waaróm dan.

Het is een straat als zovele, maar ook weer niet - het is mijn jeugd. De straat van de wereldkampioenschappen rolschaatsen en stoepranden. De straat van de hutten in de tuinen, de tersluikse spelletjes en andere ontdekkigsreizen.

CDA in Twenterand noemt uitlatingen GBT-chef 'onaanvaardbaar'

VRIEZENVEEN – De uitlatingen van fractievoorzitter Elzinga van GBT in de gemeente Twenterand over ex-burgemeester Visser van deze gemeente zijn het CDA in het verkeerde keelgat geschoten. Sterker nog, de opvatting van Elzinga, zoals hij die ventileerde in het programma ‘Politieke Stem op DeltaFM’ van de lokale omroep en waarvan de Roskam verslag deed worden ‘schadelijk en onaanvaardbaar’ genoemd en zouden 'grenzen aan smaad’. Elzinga stelde dat Visser, die van een ruime raadsmeerderheid in Twenterand geen derde termijn kreeg, alleen dankzij de banencarrousel van het CDA, weer aan de bak kon; hij is burgemeester van Katwijk.

 Uit het persbericht dat de partij deed uitgaan (maar dat de Roskam niet mocht ontvangen) wordt niet duidelijk of het van de fractie komt of van het bestuur van het CDA in Twenterand. Naar het oordeel van de christendemocraten zijn de uitlatingen van Elzinga ‘uiterst onprofessioneel’ benevens ‘absoluut onaanvaardbaar’. Tegen die achtergrond bevreemdt dit het CDA ook daar in het coalitieakkoord wordt gesproken over ‘zorgvuldigheid en respect naar elkaar’. De nieuwe coalitie bestaat uit GBT (dat met twaalf zetels de absolute meerderheid heeft) en de ChristenUnie.

In een reactie laat Elzinga weten niet onder de indruk te zijn. Hij zegt Visser, toen die nog burgemeester was, ook onder vier ogen te hebben verteld wat hij van diens functioneren vond, namelijk niet de juiste man op de juiste plek, ook omdat er te veel fouten werden gemaaakt in de ambtelijke en de bestuurlijk sfeer (onder meer grondbeleid), de hele organisatie eigenlijk, waar de burgemeester veranwoordelijk voor was. Elzinga vroeg het onderhoud met Visser óók aan omdat hij j namens GBT en de andere oppositiepartijen van 2015 met een motie van afkeuring zou komen. Hij stelt dat het CDA nu de 'moraalridder' uithangt en roept in herinnering dat gewezen CDA-leider Kerkkdijk hem uitmaakte voor 'begint met ee n k en einigt met een k'.

Deel dit nieuws!