De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

CDA wil verkeersprobleem in Zenderen te lijf via A1/A35 en N744

ZENDEREN – De huidige verkeersproblemen in Zenderen, die na de aanleg van een nieuwe weg over de es zullen toenemen, moeten deel uitmaken van een onderzoek naar het oplossen knelpunten op de A35 en A1. Daartoe zullen Provinciale Staten na het zomerreces besluiten. Mede op initiatief van de statenfracties van CDA en SP vindt 5 september een werkbezoek plaats in het Bornse kerkdorp.

De verkeersproblemen in Zenderen zouden volgens CDA-statenlid Eshuis kunnen worden opgelost als het ministerie van Infrastructuur en Milieu ze meeneemt in het beoogde onderzoek naar de knelpunten bij het knooppunt Azelo/Buren (A35/A1). Daarnaast moeten ze in de lop van dit jaar worden opgenomen van de Integrale Netwerkvisie Overijssel.

Bezijden de A35 en A1 zou het doortrekken van de Amerikalaan ‘een grote bijdrage’ leveren aan het oplossen van de problemen die zich bijna dagelijks voordoen. Tegelijkertijd is de aanleg van deze zogenaamde 5B-variant één van de belangrijkste mogelijkheden voor het oplossen van de verkeersproblemen in Zenderen. Eshuis zegt gedeputeerde Boerman te hebben gevraagd dit bij minister Van Nieuwenhuizen onder de aandacht te brengen. ‘Hij heeft aangegeven dit te zullen doen.’ 

Verderzet het CDA  in op de aanleg van de nieuwe weg over de Zenderense Es in combinatie met het doortrekken van deze weg naar de N744 naar Albergen. Een eerste stap in dit proces zou dan kunnen zijn dat een verbinding tussen de N744 en de Almelose kant van de N743 er komt.

Eethoek blij met derde dag voor maaltijden minima, in Schelfhorst

ALMELO - Voor het koken en serveren van gezonde maaltijden zal de Stichting De Eethoek op de donderdagen gebruik gaan maken van het wijkcentrum De Schelf in de Schelfhorst. Daarnaast blijft er op dinsdag en vrijdag gekookt en gegeten worden in de sportaccommodatie ISPAA. ‘Het is dus geen vervanging, maar een uitbreiding’, aldus bestuurslid Van Baaren. ‘We krijgen een extra kookdag bij.’

Van Baaren erkent dat de ISPAA voor sommigen een letterlijk en figuurlijk hoge drempel heeft, maar ze prijst de inzet van Sportbedrijf Almelo.  ‘Ze stonden ook voor ons direct klaar toen ik ruimte zocht voor de donderdag en ze stellen op vrijdag een sportzaal beschikbaar voor de kinderen rennen, voetballen en zich uitleven.’ Van Baaren. Ze vermoedt dat de toeloop veel groter zal zijn omdat zoals eerder op deze site vermeld de Pinkstergemeente in haar gebouw De Banier stopt met de maaltijdvoorziening, juist om geen dingen dubbel te doen.

Ondertussen probeert de Stichting De Eethoek meer sponsors te krijgen en doet ze volgens Van Baaren aal tal van acties mee om geld te krijgen teneinde de kosten van maaltijden gezinnen met kinderen die het niet breed hebben binnen de perken te houden. Er komen nu gemiddeld zo’n veertig eters per dag, welk aantal naar haar idee na de vakantie op grond van ervaringscijfers zal verdubbelen, want een extra dag en spreiding over de stad.

Enschede stemt in met uitstel van rentebetalingen door FC Twente

ENSCHEDE -De gemeente Enschede wil er genoegen mee nemen dat FC Twente gedurende twee jaar geen rente betaalt over de leningen en garantstellingen, bij elkaar 25,4 miljoen euro, die de gemeente de afgelopen jaren verstrekte. Het zou de gemeente vier miljoen minder opleveren dan begroot.

Eerder noemde wethouder Eerenberg van Financiën dit al de enige mogelijkheid om als gemeente Enschede nog één keer coulance te betrachten jegens het noodlijdende FC Twente. Een nieuwe lening zat er, alus de wethouder, niet in. Twente vroeg wel meer geld, namelijk een lening van zeven miljoen, maar de gemeente kon dat niet op het zere been nemen, vanwege tekorten op de eigen begroting, bestuurlijke geloofwaardgheid en politieke werkelijkheid.

Er zouden, omdat de gemeente wél weer helpt, ook meer sponsors bereid zijn ook of zelfs extra geld miljoenen te schuiven. Allesmet het oog op een selectie die na de degradatie naar eerste divisie meteen terug wil naar de eredivisie.

Overigens VX

Als er in de paar miljoen jaar van de soort iets is verworven, dan lijkt me dat de zelfbeschikking. Dat heeft ermee te maken dat we niet alleen maar niettemin toch keuzes op basis van morele overwegingen maken. Onze soort, in veel opzichten te beschouwen als een aberratie van de evolutie, kent op basis van eeuwenlange geestkracht de mogelijkheid om goed en fout te definiëren.  Dat is cultuur. In de natuur bestaat geen goed of fout.

Het lastige is dat wat in A hoogwaardig is in B weerzinwekkend heet te zijn. Mij gaat het, gezien een gesprek dat ik vandaag had, nu dus over de zelfbeschikking. Ik huiver als een medemens of -erger nog- een overheid voor mij gaat bepalen wat goed en fout is. Het gesprek ging over de orgaanwet, meer precies, over de toenemende druk om je organen af te staan als je zojuist bent overleden. Mijn gesprekspartner zei voor deze wet te zijn die bepaalt dat je uit bij wijze van spreken nog warme lijken alles bij elkaar kunt scharrelen dat voor anderen een nieuw leven betekent, tenzij het lijk toen er nog leven inzat vastlegde dat zulks niet mocht.

Ik vind dit gelegaliseerde orgaanroof, omdat volgens de door mij gekoesterde zelfbeschikking je ergens ja tegen moet zeggen voor het mag.  Ben je net dood, gaat D66 je nog even ontluisteren. In naaam van de geneeskundige overheid. Hebben we in een paar miljoen jaar net een flintertje zelfbeschikking, krabt een Pia Piraat het er af.

Ik ben nu van een bewuste een twijdelende orgaandonor geworden.

Relatief goedkoop veilige Raiffeisenstraat en F35-schakels Enschede

ENSCHEDE - Voor de herinrichting van de Raiffeisenstraat en het aanleggen van kruispunten heeft de gemeenteraad van Enschede ruim 1,3 miljoen beschikbaar gesteld. Het grootste deel van dit geld betreft subsidie van de provincie Overijssel. De gemeenteraad wil maximaal een kwart miljoen aan het Grondbedrijf van Enschede onttrekken, gedekt door de grondopbrengsten uit het gebied Coberco, waar stadsvernieuwing plaatsvindt en waarvan de Raiffeisenstraat deel uitmaakt.

Met de stedenbouwkundige metamorfose van het Cobercoterrein (waaronder de Melkfabriek) wordt een belangrijke kwaliteitsimpuls gegeven aan het gebied. De Deurningerstraat en de Hengelosestraat zijn twee belangrijke radialen in de stad. Om het kruispunt Molenstraat/Hengelosestraat te ontlasten wordt autoverkeer in de toekomst over de Raiffeisenstraat geleid. Momenteel is het wegdek slecht en zorgt de inrichting en de aangelegen kruispunten voor onoverzichtelijke en soms onveilige situaties voor fietsers. Een herinrichting van de straat en de aangelegen kruispunten moeten dat verbeteren.

Bezijden de oostzijde van de Raiffeisenstraat komt een tweezijdig fietspad dat ook een schakel zal zijn tussen de fietssnelweg F35 naar Hengelo en die naar Oldenzaal, waarvoor de provincie ruim acht ton naar Enschede zal overmaken. Om de fietsverbinding comfortabel en zo veilig mogelijk te maken is het noodzakelijk de kruisingen Hengelosestraat/Raiffeisenstraat en Deurningerstraat/Raiffeisenstraat hierop aan te passen. Bij de aanleg wordt ook ruimte gemaakt voor bomen en meer groen. 

Deel dit nieuws!