De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Ex-commissaris Jansen krijgt opdracht coalitie Overijssel te smeden

HENGELO – Op uitnodiging van het CDA, de  verliezende grootste partij in Overijssel, gaat voormalig commissaris van de koning Jansen proberen op basis van de verkiezingsuitslag een nieuwe provinciale coalitie te smeden. Jansen was commissaris van 2002 tot 2010. Hij zal komende donderdag beginnen.

Het CDA verloor twee van de elf zetels, maar is met negen statenleden nog altijd ruim de grootste, met de VVD (zes zetels) als tweede. Door het gelijk blijven van de ChristenUnie en het  verlies van D66 van  vijf naar drie is de zittende coalitie haar meerderheid kwijt. Als de grote winnaar Forum voor Democratie buiten het college blijft, vrijwillig of gedwongen, is een vijfpartijencoalitie onafwendbaar. Daarvoor lijkt GroenLinks, ook in Overijssel een stevige winnaar, het meest kansrijk.

Overigens CCXVII

Dit zal wel over Vroomshoop gaan.

Zonnevelden volgens vier gemeenten Noordoost Twente keihard nodig

LOSSER- Teneinde te voldoen aan de ‘opgave’ om twintig procent van de benodigde energie voor warmte en stroom in het jaar 2023 zelf duurzaam op te wekken mikken de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen vooral op zonne-energie. Dat gebeurt omdat de ruimte er voor zou zijn om omdat  op de plaatsing van windmolens in het Nationaal Landschap Noordoost Twente een provinciaal veto rust.

Om die reden kiezen de gemeenten voor grootschalige zonnevelden, waartegen trouwens ook maatschappelijk weerstand bestaat omdat het ook het aanzien van het landschap zou aantasten en bovendien goede landbouwgrond aan de voedselproductie zou onttrekken.

De gemeentebesturen stellen om die reden ‘dat de eerste voorkeur uitgaat  naar de plaatsing van zonnepanelen op daken en da daarnaast wordt gekeken naar een tijdelijke invulling op bedrijventerreinen of braakliggende terreinen.’ Waarna ze constateren dat dit te weinig soelaas zal bieden. ‘Omdat dit niet genoeg is om de  energiedoelen ook daadwerkelijk te behalen, wordt de mogelijkheid geboden dat er op verschillende plekken binnen Noordoost Twente binnen de gestelde kaders van dit zonneveldenbeleid zonnevelden worden gerealiseerd.’

Bij de plaatsing van panelen op zestig procent van het geschikte dakoppervlak in Noordoost Twente benutten zou dat ‘slechts’ maximaal tien procent van de energievraag voor warmte en elektra opleveren. Dat laat de Tubbergse wethouder Bekhuis-Groothuis optekenen die namens de vier gemeenten het woord voert. ‘Gezien de beperkte opwekkingscapaciteit op daken zijn grote opstellingen van zonnevelden naast biogasinstallaties en andere duurzame opwektechnieken noodzakelijk om de 2023 doelstelling te halen.’

Drie partijen raad Enschede informeren naar geld sportzaal Boekelo

BOEKELO – Het plan tot uitbreiding van de multifunctionele accommodatie De Zweede in Boekelo krijgt vorm. Er staat een bedrag van 1,8 miljoen voor en de dorpsgemeenschap denkt er zelf twee-derde van te kunnen opbrengen. Dat komt doordat veel verenigingen er belang bij hebben en letterlijk een steentje willen bijdragen door te bouwen.

De raadsfracties van Groep Versteeg, Enschede Anders en SP stellen naar aanleiding van een bijeenkomst van stadsdeel West nu vragen over de precieze stand der dingen, met name wat betreft de relatie en de wisselwerking tussen het bestaande sociaal-maatschappelijke deel en het beoogde sportief-ondernemende gedeelte.

Ze willen weten of er twee exploitaties komen met gescheiden verantwoordelijkheden en hoe het met de solvabiliteit staat, waarbij de drie raadsfracties expliciet wijzen naar de financiële positie van het gemeentelijke sportbedrijf Sportaal.

Overigens CCXVI

Nachtleven.

Deel dit nieuws!