De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Luxe appartementen in Oldenzaal en zorgappartementen in Losser

OLDENZAAL/LOSSER – Aan de Haerstraat en de Prins Bernhardstraat in het stationsgebied te Oldenzaal verrijst een complex met negentien appartementen in het duurdere segment, verdeeld over vijf bouwlagen. Het complex Hoge Haer is een initiatief van Strukton Projectontwikkeling in samenwerking met Wiggers Vastgoed en voor de bouw zelve tekent Tijdhof-Hobema. Er is ruim voldoende belangstelling voor de appartementen op de plek waar voorheen het gebouw In Pace stond.

In de aanpalende gemeente Losser zijn plannen voor ruim vijftien appartementen met een zorgbestemming op de locatie op van sociaal-cultureel centrum De Muchte, muziekschool De Sleutel en kleuterschool Roezemoes staat. Het exacte aantal hangt af van de grootte van het gezondheidscentrum dat daar eveneens zal worden gebouwd. De projectontwikkeling ligt bij Weghorst Wierden en de plannen worden uitgewerkt in samenwerking met de woningcorporatie Domijn, de J.P. van den Bentstichting en een aantal zorgondernemers, met als kartrekker huisartarts Boermans.

Torny, zorggoeroe in Twente, kandidaat-raadslid VVD in Twenterand

VRIEZENVEEN - De zorgondernemer Torny staat namens de VVD op de kandidatenlijst voor een plek in de gemeenteraad van Twenterand. Hij zal om raadslid te worden met voorkeurstemmen moeten worden gekozen, want neemt plek negen in; de VVD heeft nu één zetel en mikt op verdubbeling of zelfs een derde zetel.

Torny woont in Vriezenveen, en ook nog naast de vanwege het aangekondigde vertrek van voorman Walraven nieuwe politiek leider Kobes. Een andere overeenkomst dat ze beiden vauit Almelo werken. Kobes maakt deel uit van het management van Kroon Oil in het havengebied op Dollegoor en Torny bouwde vanuit Almelo een naam op als landelijk werkzame ondernemer in de zorg, met name huishoudelijke hulp en maatschappelijke ondersteuning. Hij behoort met zijn bedrijven BTK Zorg en Thuisgenoten bij de aanbesteding in alle veertien Twentse gemeenten bij de uitverkoren partijen

Torny richtte eerder het thuiszorgbedrijf TSN op dat hij naderhand aan Asito in Almelo verkocht waar het na het vertrek van de grondvester de geest gaf. Torny maakte in Almelo ook naam als verzamelaar van onroerend goed, met een accent op de horeca.

De Vries verlaat wandelgang Tweede Kamer voor fractie PvdA Almelo

ALMELO - De nieuwe leidsman De Vries (Arjan) van de PvdA in Almelo moet vooral veel ervaring inbrengen. Hij werkte de afgelopen tien jaar voor de Tweede Kamer en kiest nu voor een rol in de lokale politiek. De kandidaatstellingscommissie ziet in hem een prima ‘aanvoerder’ en de ledenvergadering zal zich daar volgende week donderdag over moeten uitspreken.

Over wethouderkandidaten rept de PvdA niet. De partij zegt zich hierin bescheiden te willen opstellen. ‘Wanneer deelname aan het college aan de orde is, heeft de PvdA hiervoor geschikte kandidaten op het oog.’ In de wandelgangen zoemt al enige tijd de naam van ex-voorzitter Zwerink van de PvdA in Almelo die om den brode al jaren werkzaam is als beleidsambtenaar in Twenterand. Hij staat vierde op de lijst. En tevens valt in verband met een wethouderschap altijd de naam van ex-roerganger Luc Schuur, die dit keer lid van de kandidaatstellingscommissie was.

De 56-jarige De Vries noemt het sociaal domein als zijn eerste aandachtsgebied.  Hij stamt naar eigen zeggen uit een Utrechts arbeidersnest, ging in Almelo wonen vanwege zijn werk als groepsleider in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Als zij-instromer kwam hij in de wereld van personeel en organisatie. In die sfeer werkt hij ook voor de Tweede Kamerfractie en het Partijbureau van de PvdA. Hij is heden ten dage tevens zelfstandig adviseur/coach en een jaar of tien voorzitter van Noodfonds Vluchtelingen Almelo. In zijn vrije tijd is de in de Schelfhorst woonachtige De Vries kunstschilder.

Op de tweede plek van de concept-lijst staat kandidaat Geerdink. Ze was de afgelopen periode reeds fractievolger en is actief in de Schelfhorst (dat is dus de Top Twee-wijk van de sociaal-democratie ter stede) waar ze zich inspande voor het behoud van De Schelf.

De jonge ondernemer Özkent staat voorshands op de derde plaats, Zwerink als gezegd op vier, gevolgd door kandidaat Kuiper, dochter van wijlen wethouder Kuiper.

Bij de vorige verkiezingen haalde de PvdA vier zetels, historisch weinig, maar dat was de landelijke trend en de prijs voor regeringsdeelname. Vervolgens werd de fractie ook nog eens gehalveerd doordat raadslid Bolhuis uit onvrede met het sociaal beleid voor zichzelf begon (Minimapartij) en fractieleider Loupatty van kleur verschoot en naar de VVD overstapte toen de PvdA weigerde hem te kandideren als wethouder na het aftreden van PvdA- schepen Timmer.

De overgebleven fractieleden Wessels en Stapel zien af van een nieuwe periode in de sociaaldemocratische fractie van de Almelose gemeenteraad.

Kans op 'verplaatsing' huizen in Enter van Zuiderstraat naar Berghorst

ENTER - De kans bestaat dat de geplande woningen die aan de Zuiderstraat aan de zuidoost kant van Enter aan de Zuiderstraat zijn gedacht straks aan de noordwest kant in de Berghorst zullen verrijzen. Deze suggestie van het NEW-commissielid Nieuwenhuis wil wethouder Span van de gemeente Wierden wel overdenken.

Het zou nogal wat problemen oplossen, want in de Zuiderstraat en omgeving zijn veel bewoners tegen de bouw van zes woningen na de sloop van een dorpsboerderij op de hoek van de Zuiderstraat met de Brinkstraat en de Goorseweg. De woningen en zeker de geplande parkeerplaatsen zouden een aanslag zijn op het woongenot en de verkeersveiligheid. Daar komt nog bij dat het stadsboerderij door deze en gene cultuurhistorische waarde wordt toegedicht en dat het sloopplan niet aan de Monumentenraad is voorgelegd. Bovendien bestaat er voor woningen in de ‘wijk in aanbouw’ Berghorst veel belangstelling, maar heeft de gemeente met de provincie afgesproken daar wegens overcapaciteit in de gemeenteeen bouwstop in te stellen.

De gemeente en de provincie hebben geen problemen met de bouw aan de Zuiderstraat, want dat is vervangende nieuwbouw. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad deswege voor in te stemmen met het plan van projectontwikkelaar Homan en bijgevolg de bezwaren naast zich neer te leggen. Niettemin omarmde wethouder Span staande de vergadering de suggestie van Nieuwenhuis.

Zeshonderd banen weg door sluiting bedrijf van Siemens in Hengelo

HENGELO - De vestiging van Siemens in Hengelo gaat dicht, waarbij de arbeidsplek van zeshonderd medewerkers in het geding is. Ze morden morgen door de bedrijfsleiding formeel op de hoogte gesteld. Dat geldt ook voor de vakbonden. De sluiting maakt deel uit van een wereldwijde reorganisatie.

Het concern maakt in Hart van Zuid aan het Industrieplein in Hengelo compressoren en gasturbines ten behoeve van de olie- en gasindustrie. Er zou sprake zijn van een ingrijpend doch onvermijdelijk besluit.

Op zich draait Siemens in Hengelo uitstekend, maar de oekaze van de internationale Raad van Bestuur om de moderne fabriek in Twente te sluiten zou na afweging van een complex van samenhangende belangen zijn genomen. Er gaan daarbij ruim zesduizend banen verloren, twintig procent van het totaal.

Deel dit nieuws!