De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Streektaalconsulent is knien oet hoge hoed van CDA in Losser

LOSSER - De streektaalconsulent Nijhuis treedt aan als wethouder van het CDA in Losser. Nijhuis woont in het Losserse kerkdorp De Lutte. Hij promootte elf jaar het Twents, de meest Duitse variant daarvan, in dienst van museum TwentseWelle, dat meteen voor veel geld een Nederlandse naam heeft gekregen: Museumfabriek.

Nijhuis wordt na zijn formele benoeming, die volgende week dinsdag plaatsvindt, ook eerste loco-burgemeester, primus inter pares naast de Kroon. Hij werkte voor hij taalconsulent werd in de telecomsector.

Het takenpakket van wethouder Nijhuis omvat onder meer Financiën, Ruimtelijk Ordening, Economie, Cultuur/Erfgoed plus Recreatie/Toerisme. Het CDA is veruit de grootste collegepartij nu Burgerforum aan de kant is gezet.

Eerder werd bekend dat D66 wethouder Wildschut voor een tweede periode voordraagt, met wederom Duurzaamheid en Milieu onder zijn hoede en dat de VVD, die Burgerforum in de coalitie aflost, het Gelderse statenlid Prins in de startblokken heeft gezet, met Onderwijsbeleid en Sociaal Domein in portefeuille.

NEW wint na de verkiezingen nu ook de formatie in Wierden/Enter

ENTER/WIERDEN - De lokale partij Nieuw Enter Wierden (NEW) won de verkiezingen (van vier naar zeven zetels en de grootste fractie) en heeft nu in de besprekingen met het CDA (van zes naar vijf zetels en voor het eerste de tweede viool) ook de formatie gewonnen, want voor de partij belangrijke punten in het coalitieakkoord gekregen, waarbij een accent op Enter ligt.

Vernieuwing van de lokale democratie is zo'n punt, ofschoon in de praktijk moet blijken wat het zal voorstellen. In een verklaring staat hierover: 'Het gaat het onder andere om meer ruimte voor inwonersinitiatieven, eerder en beter contact tussen inwoners en raad bij ingrijpende plannen, betere dienstverlening en aantrekkelijker gesprekken en discussies in de raad.'

Veel concreter is het akkoord van NEW en CDA op het gebied van infrastructuur waarbij Enter de boventoon voert. Zo ligt de prioriteit bij de Dorpsstraat-Midden te Enter waarover al jaren wordt gesteggeld. De nieuwe coalitie gaat reserveren voor de aanleg van een vrijliggend fietspad bezijden de Ypeloweg voor fietsers, met name scholieren, tussen Enter en Almelo. NEW sloeg ook al jaren op dit aambeeld, maar kreeg het niet voor mekaar. Nu dus wel. Ook wil de coalitie geld uittrekken voor nieuwe huisvesting ten behoeve van het basisonderwijs in Enter.

De uit Nijverdal ingevlogen wethouder Coes van het CDA gaat zich ontfermen over Ruimtelijke Ordening, Volkshuivesting en vermoedelijk ook dorpsstraten en fietspaden. In de gemeente Hellendoorn wethouderde Coes, die daar twaalf jaar schepen was, over Sociale Zaken en Zorg (tegenwoordig Sociaal Domein), maar in Wierden gaat de nieuwe wethouder Braamhaar van NEW zich daarmede bezig houden. Mogelijk valt ook Sport in het pakket van de gewezen voetbalscheidsrechter. maar dat staat niet in de verklaring der beide partijen.

De tweede NEW-wethouder Kortenhoeven krijgt de portefeuille Financiën en tevens de verantwoordelijkheid voor de in de persverklaring belangrijk genoemde Duurzaamheid. De coalitie van NEW en CDA zal 'voorlopig' windmolens in het landschap weren (er staat niet bij hoe lang 'voorlopig' duurt) en 'op korte termijn' beleid voor zonneparken openbaren.

Hengelo dankzij Vitens in plus; Jeugdzorg en Warmtenet stroppen

HENGELO - Hoewel de gemeente Hengelo zals eerder deze week al gemeld over vorig jaar 2,7 miljoen euro heeft overgehouden, heeft ze fors meer moeten betalen voor de inkoop van Jeugdzorg en ook voor Maatschappelijke Ondersteuning. Zonder deze extra uitgaven in het sociale domein zou het overschot van Hengelo nog eens 3,5 miljoen euro hoger zijn uitgevallen.

Er was afgelopen jaar, blijkt uit de jaarrekening, een extra tegenvaller van 3,1 miljoen bij Warmtenet, een project om industriële 'restwarmte' te transporteren naar andere bedrijven en woonwijken. Een aantal partijen in de gemeenteraad had afgelopen jaren felle kritiek op de bodemloos genoemde put van Warmtenet, met name Pro Hengelo en VVD. En juist die partijen wonnen de verkiezingen en nemen met de 'zittenblijvers' SP en D66 deel aan een nieuwe coalitie.

Dat de gemeente Hengelo onder aan de streep afgelopen jaar toch nog 2,7 miljoen in de plus is geëindigd komt onder meer door de verkoop van de aandelen in het drinkwaterbedrijf Vitens, want dat leverde de gemeente Hengelo 4,2 miljoen euro op. 

Tijdens een politieke markt op 6 juni en een plenaire vergadering op 19 juni zal de gemeenteraad over de jaarrekening spreken. Het college van burgemeester en wethouders zegt nu, in aansluiting op de eerdere mondelinge informatie van wethouder Ten Heuw 'tevreden' te zijn over 'het inhoudelijke en financiële resultaat' en roemt tal van investeringen tijdse de verstreken raadsperiode.

Onduidelijk is wat de nieuwe coalitie met Warmtenet doet, Pro Hengelo en de VVD zullen er wel ideeën over hebben, maar de vraag zal zijn of er nog een weg terug is. De huidige met de SP voorop tamboereert op 'ingrijpende maatregelen in het sociaal domein'.

 

 

 

Overijssel spekt ruime reserves aan vooravond verkiezingsjaar 2019

ENSCHEDE/ZWOLLE – De provincie Overijssel heeft vorig jaar liefst 58,9 miljoen euro overgehouden, waarvan de helft gereserveerd is voor toekomstige uitgaven. De andere helft is domweg niet besteed, wat volgens boekhouder/statenlid Eshuis van het CDA veel te veel is, minstens vijftig procent, zei hij vandaag in een plenaire zitting van de Provinciale Staten van Overijssel. Eshuis vindt dat het college van gedeputeerde staten dus gewoon meer had moeten besteden voor leniging van noden en honorering van wensen in Overijssel.

Het college stelt voor vanuit het jaarrekeningresultaat 42,2 miljoen euro toe te voegen aan de jaarschijven en de bestemmingsreserves en nog eens 16,7 miljoen aan de algemene reserve.

De begroting van de provincie Overijssel omvat 484,3 miljoen. In de Provinciale Staten bestaat de intentie een ‘inhaalslag’ te maken door meer geld uit te geven, althans te oormerken. Dat zal onder meer tot uiting komen in de Perspectiefnota met een financieel meerjarenoverzicht dat zich eind dit jaar in de begroting 2019 manifesteert. En dat is de laatste begroting van het huidige college van CDA, VVD, D66 en ChristenUnie, want volgend voorjaar zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten (en via getrapt model de Eerste Kamer).

Driekwart miljoen Stadstuinen Oldenzaal en Zinkweg in de achtertuin

OLDENZAAL - De herinrichting van de Stadstuinen in Oldenzaal bedragen driekwart miljoen en van dit bedrag van 750.000 euro is anderhalve ton toegezegd door de provincie Overijssel. Na een landurig proces van inspraak en afstemming breekt volgens het college van burgemeester wethouders nu de fase van de uitvoering aan, die trouwens ook gefaseerd plaatsvindt. Het definitieve ontwerp en het bijbehorende lichtplan legt het college nu ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Het is nu aan de raad om driekwart miljoen beschikbaar te stellen.

In de raadsvergadering van hedenavond ging het over andere stadstuinen, te weten achtertuinenpolitiek in het stadhuis. De term werd gemunt door politiek leider Löwik van GroenLinks die met deze variant op de ‘achterkamertjespolitiek’ uiting gaf over zijn ongenoegen over de collegevorming. Na een periode van vier jaar is wethouder Molema geslachtofferd door WG en CDA die GroenLinks ondanks verkiezingswinst inruilden voor de ook winbende VVD. En dus krijgen de zittende wethouders Christenhusz van WG en Renkema van het CDA  in de collegekamer gezelschap van de nieuwe Zinkweg van de VVD.

Deel dit nieuws!