De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Lokalen veroveren Twente, met name in Twenterand en Enschede

TWENTERAND - De grote winnaar bij de raadsverkiezingen  in Twenterand is de lokale oppositiepartij GBT, die een politieke aardverschuiving veroorzaakte en van zeven zetels nu naar het onwaarschijnlijke aantal van twaalf zetels straks parachuteerde. Dat is de absolute meerderheid in een raad met 21 volksvertegenwoordigers. Ongekend, niet alleen voor Twenterandse begrippen, maar ook voor Twentse begrippen. De euforie was groot bij Gemeente Belangen Twenterand, elders heerste ontzetting en droop ongeloof van de gezichten, met name in het kamp van C3, zoals de coalitie van CDA, ChristenUnie en SGP ook wel werd genoemd, die vrijwel permanent bij de complete oppositie onder vuur lag. Zeker bij het CDA waren de druiven zuur, maar ook bij ChristenUnie die eveneens een tik aan de oren kreeg en een zetel verloor. Alleen de SGP hield stand, want veroverde zijn traditionele zetel. Uiteraard zingt de vraag rond wat er nu moet gebeuren. GBT gaat volgens bronnen niet alleen regeren. Een coalitie met drie wethouders ligt voor de hand, van wie twee van GBT. De meest voor de hand liggende wethouders namens GBT zijn volgens de doorgaans betrouwbare Twenterandse tamtam fractievoorzitter Paters en oud-wethouder Koster. Daar kan dan de huidige wethouder Van Abbema van de ChristenUnie eventueel bij komen zitten (al verloor die partij zoals gezegd een zetel, van vier naar drie), maar ook is het mogelijk met twee halfttimers van andere partijen de hort op te gaan. De megawinst van GBT is overigens naar het lijkt eveneens een belangrijke oorzaak van het klein blijven van de PVV dat aan de rand van Twente beduidend minder scoorde dan verwacht, namelijk één zetel.

ENSCHEDE - Op basis van een tussentijdse rapportage wordt de lokale partij BBE ruim de grootste partij van Enschede. D66 was vier jaar geleden de absolute winnaar en groootst en kan zich nu hooguit de grootste van het liberaal-vooruitstrevende kamp noemen. Het was stuivertje wisselen: BBE van vijf naar zeven en D66 van zeven naar vijf. Beide partijen maken nu deel uit van het vierpartijencollege, met CDA en ChristenUnie. In de woorden van fractieleider en lijsttrekker Van den Berg is de overwinning van BBE 'bizar' en in zijn eerste reactie schreef hij dit voor de NOS-televisie toe aan het 'geloof in verbinding'. Op basis van het nemen van verantwooordelijkheid kreeg BBE volgens hem de kiezersgunst. Zijn collega-lijsttrekker Eerenberg van D66 zei dat hij baalt van het verlies, maar blij is de grootste progressieve partij te blijven. Het ligt voor de hand dat beide partijen weer aan een coalitie meedoen. Sterker nog: de coalitie met CDA, VVD en ChristenUnie zou door kunnen. BBE met wethouder Van Agteren die dan aan zijn derde termijn begint, de locoburgemeester kan hoe dan ook het locoburgemeesterschap claimen, wat het verlies van D66 voor de huidige loco Eerenberg alleen maar zuurder maakt. De nieuwe partijen PVV en DENK  zouden in Enschede drie zetels respectievelijk één zetel halen.

WIERDEN - In de gemeente Wierden hetzelfde beeld, maar dan met minder verstrekkende gevolgen, want met verlies voor het CDA (dat altijd dacht 'te eeuwigen dage' de grootste'  te zijn, maar nu vijf zetels overhoudt) en de winst van drie zetels voor de lokale partij NEW, dat liefst zeven zetels vergaarde, vier jaar geleden door het CDA nog achteloos terzijde werd geschoven, maar vanaf morgen bij de formatie van een nieuw college de lakens uitdeelt. Misschien dat NEW wethouder Span van het CDA bestuurlijk gezien in leven houdt, maar haar dan waarschijnlijk politiek gezien behoorlijk uitkleedt en een aantal beleidsterreinen (bijvoorbeeld volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en/of zorg laat inleveren. De kans is groot dat PPW (één zetel) mag blijven meedoen. Of dat ook geldt voor de VVD is de vraag, want de ChristenUnie zit op het vinkentouw.

HENGELO - In de gemeente Hengelo verloor de machtige SP, geheel volgens de landelijke trend, twee zetels. De SP had er zeven en houdt er vijf over. De fracties van VVD en Pro Hengelo zijn met zes zetels de grootsten in de nieuwe gemeenteraad en dat betekent beleidsmatig naar verwachting nogal wat. Als ze al terugkomt, zal de almacht die wethouder Ten Heuw in woord en gebaar al acht jaar aan de dag legt verdwijnen. In de woorden van Jan Marijnissen moet ze 'effe dimme'. VVD en Pro Hengelo kunnen het wel met elkaar vinden en zullen elk een wethouder leveren, wellicht blijft Ten Heuw, maar dat is niet gezegd, want de partij kan ook guts tonen en zeggen dat ze niet bereid is  mee te helpen aan de uitvoering van rechts beleid. Andere opties zijn de verliezers CDA (van zes naar vier zetels en D66 van vier naar drie)  en/of de driezetelpartijen D66 BurgerBelangen en LokaalHengelo, al zitten op die laatste partij weinigen te wachten. Voor de PVV in Hengelo zijn er twee zetels. de meest voor de hand liggende coalitiepartner zal toch weer de ChristenUnie zijn, wat zou betekenen dat wethouder Langius ook blijft (en in Almelo gaat wonen)

ALMELO - Lang leek de VVD met zeven zetels de grootste fractie worden in  Almelo, maar het werden er zes, wat toch nog een verdubbeling is van het huidige aantal. Omgekeerd leek het CDA vijf zetels te krijgen, één minder dan nu, maar in de laatste seconden van de telling waren het er toch zes en dus zijn de christendemocraten numeriek even groot als de liberalen. De lokale bundeling LAS (nu zeven) moet het straks doen met vijf. Met drie zetels is de PVV uit het niets de vierde partij van Almelo, maar behalve de VVD, althans haar leidsman Pauwels, wil geen der genoemde andere partijen ermee onderhandelen. De meest voor de hand liggende coalitiepartner zal toch weer de ChristenUnie zijn, die twee zetels behoudt, wat zou betekenen dat wethouder Langius ook blijft (en in Almelo gaat wonen). Om tot een coalitie te komen kan ook voor de zittende wethouder Cornelissen van de SP worden geopteerd, maar dat is wel een gehalveerde partij, van vier naar twee. Overigens is het aantal fracties in Almelo met één verminderd tot dertien, want Minimapartij en Almelo Centraal kregen onvoldoende stemmen voor een zetel.

HAAKSBERGEN - Zonder zelf te winnen is het CDA in Haaksbergen met zijn vijf zetels de grootste partij geworden. Dat heeft alles te maken met de opsplising-na-onmin binnen Leefbaar Haaksbergen die wethouder Van Vlaanderen de kop kostte. Nu zal het de restanten van de gebroken fractie en wethouder Nijhuis op de emmer vriezen, want de partij is gedecimeerd. Het tweetal Leefbaren dat na de interne troebelen Dé Actieve Partij oprichtte lacht het laatst, want heeft nu vier zetels en kan zó met het CDA gaan regeren. Daar moet voor een meerdeheid nog wel een partij bij, waarbij de VVD, met een derde zetel erbij een winnaar, het meest in aanmerking komt. Het zou betekenen dat ook de wethouder Prent van de PvdA en Van de Spiegel van D66 kunnen inrukken, tenzij op een hunner een beroep wordt gedaan door leidsman Ten Voorde van het CDA dat de formatie zal leiden.

HELLENDOORN - Voor het eerst in de historie van de gemeente Hellendoorn is het CDA in omvang gepasseerd, want de drie lokale partijen die met één lijst aan de verkiezingen deelnamen krijgt acht zetels en dat is er één meer dan het CDA, dat juist een zetel verliest, van acht naar zeven. Dit betekent dat Lokaal Hellendoorn het voortouw neemt bij de vorming van een nieuwe coalitie. Van de 'kleintjes' vermenigvuldigde de VVD zich, van één naar drie. D66 en de ChristenUnie behouden elk twee zetels, GroenLinks komt door verdubbeling ook op twee en de PvdA halveert tot één. In theorie kan de constructie met twee wehouders namens deze vier kleinere partijen te Hellendoorn intact blijven, waarbij ze dan feitelijk de macht hebben, ook omdat Lokaal Hellendoorn en CDA elkaar zo ongeveer uitsluiten. Nu levert het CDA twee wethouders, dat kan even zo vrolijk Lokaal Hellendoorn zijn.

DINKELLAND - De tijden van weleer zijn terug in Dinkelland, want het CDA is er voor het eerst sedert jaren weer de grootste. De partij vergaarde acht zetels en laat daarmee Lokaal Dinkelland, dat twee periodes de meeste raadsleden had, achter zich. Lokaal Dinkelland verliest drie zetels, het CDA krijgt er eentje bij. Ze hebben samen een riante meerderheid, maar de wonden van de breuk tussen beiden met veel bestuurlijke en politieke gevolgen schrijnen nog. En het CDA heeft met de huidige coalitiepartner VVD (van twee naar drie zetels en dus een winnar) ook een meerderheid, zij het een minieme, maar met denkelijk minder politieke herrie aan de kop. Traditiegetrouw haalden PvdA en D66 elk een zetel en GroenLinks komt met één zetel nieuw binnen. Als die drie samen één kandidaat-wethouder leveren kunnen ze de VVD in brand zetten.

LOSSER - Met een duimbreed voorsprong, nog geen 25 stemmen, blijft Burgerforum de grootste partij in de gemeenteraad van Losser, maar in zeteltal is het CDA dat er eentje wint nu even groot. Beide partijen komen met zeven raadsleden in de raadszaal. Ze kunnen getweeën het college smeden, want hun partner D66, die de afgelopen vier jaar ook een wethouder leverde, ging van drie zetels naar één zetel. Als er toch een dere partij mag aanschuiven voor de speelgoedportefeuille, moet het getalsmatig de VVD zijn, die er een zetel bijkrijgt, van twee naar drie. Onduidelijk is wie welke liberaal het zal zijn, maar al te hard schuddebomen is voor VVD'ers in Losser harakiri en dat loopt zelden goed af in de schatrkamer van Twente.

RIJSSEN/HOLTEN - In de gemeente Rijssen-Holten blijft de SGP door het behoud van zeven zetels de veruit dominante partij  De coalitie met ChristenUnie en Gemeentebelang (die beide een zetel wonnen)  plus het CDA (dat er eentje moet inleveren) kan getalsmatig riant nog eens vier jaar met een geheel eigen bestuursstijl en regioagenda regeren. De kans dat er veel verandert (winkels open op de zondag, om  maar eens wat te noemen, waar sommige partijen willen) is bijzonder klein, want alles wat volgens de kiezer goed is, moet je heiligen.

HOF VAN TWENTE - De kiezers in de gemeente Hof van Twente zijn goed te pas over de verkaveling van het politieke landschap. De coalitiepartijen CDA en VVD behouden negen respectievelijk vier zetels en zullen naar verwachting ook het college blijven vormen met twee schepenen respectievelijk één wethouder. De PvdA houdt vier zetels en een bult kritiek op het CDA, GB houdt drie ztels, de SP houdt er twee. Niks gebeurd? Zeker wel, D66 gaat van twee naar één en GroenLinks van nul naar één. Niks meer aan doen, aan die Hof, mooi zo laten.

In de gemeenten Borne, Oldenzaal en Tubbergen heeft het kiezersvolk weinig politieke schokken veroorzaakt. Hier een stemmetje minder, daar een zeteltje meer, maar amper nieuws onder de zon.

 

Drieeenheidskerk in Oldenzaal wacht lokaal-monumentale status

OLDENZAAL - Het gemeentebestuur van Oldenzaal wil de Drieeenheidskerk omarmen als gemeentelijk monument. Dit gebeurt mede op verzoek van de Stichting Cuypersgenootschap. Verder vinden zowel Het Oversticht (provinciaal) als de Monumentenraad (lokaal) dat het kerkgebouw grote monumentale waarde heeft.

Het college van burgemeester en wethouders heeft reeds eerder besloten een procedure tot aanwijzing aan te houden totdat aanwijzingscriteria voor gemeentelijke monumenten zijn vastgesteld. Dat is vorig jaar gebeurd. Het college besluit in lijn daarmede nu formeel de adviezen te volgen en het voornemen kenbaar te maken de kerk aan de noordkant van Oldenzaal aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Daarnaast heeft het college besloten om de restauratie van de toren van de al monumentale Plechelmuskerk toe te vertrouwen aan het aannemersbedrijf Wesselink en daartoe een bedrag van 268.838,85 beschikbaar te stellen. De restauratiekosten werden geraamd op zo'n 190.000 euro. Voor de klus is een subsidie verkregen van 88.352,00 bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Na de aanbesteding bleek trouwens dat de restauratiekosten aan de Plechelmustoren circa 85.000 hoger uitvallen dan geraamd. De verschillen zitten hem met name in de inschatting van de uren voor voegwerk en timmerwerk en een groot verschil in bereikbaarheidskosten (kraan, hoogwerker en steiger). Bovendien stijgen volgens burgemeester en wethoudersde tarieven door een hoge druk op de arbeidsmarkt.

Onderzoek naar bus van Almelo naar Wierden via Aalderinkshoek

ALMELO - De vervoersmaatschappij Keolis komt binnen enkele weken met een concreet voorstel om onderzoek te doen naar het via de Aalderinkshoek laten rijden van de bussen tussen Almelo en Wierden. De provincie Overijssel is hier nauw bij betrokken. Dit laat het college van burgemeeester en wethouders weten in antwoord op vragen van de ChristenUnie.

Het idee van het raadslid Van Heek, die overigens geen tweede termijn ambieert, lijkt nu een serieuze kans te maken. De suggestie werd gedaan naar aanleiding van problemen met de klantvriendelijkheid en de punctualiteit van de (buurt)bus tussen de wijk Aalderinkshoek en de binnenstad van Almelo. Na een verkeerskundige aanpassing, een busbaan naast een stuk fietspad van de Wierdensestraat naar de Mozartlaan, worden twee vliegen in één klap geslagen: meer passagiers voor buslijn 95 (voorheen 80) en een adequate verbinding van stad en wijk.

Het college van burgemeester en wethouders kondigt aan het onderzoeksvoorstel van Keolis ter kennis brengen van de gemeenteraad, inclusief een dekkingsvoorstel voor de aan de gemeente toe te rekenen kosten. Naar verwacht zal ook de provincie Overijssel, verantwoordelijk voor de buslijnen in de provincie, een financiële bijdrage worden gevraagd. Daar gaat in het provinciehuis te Zwolle gedeputeerde Boerman over, van de ChristenUnie in Overijssel.

 

Ambitieus plan voor aanleg van Sportcampus Diekman in Enschede

ENSCHEDE – Er ligt een plan voor een nieuw sportpark-met-wijkfunctie op Het Diekman. Daarvoor gaan de gemeente Enschede, het verzelfstandigde sportbedrijf Sportaal, de Stichting FC Twente Vrouwen en de voetbalclubs Zuid Eschmarke en Sportclub Enschede zich inspannen.

De vijf initiatiefnemers van de zogenoemde Sportcampus Diekman moet een topsportaccommodatie zijn voor vitale sportverenigingen en sociale activiteiten in een groene omgeving. Naar de mening van sportwethouder Van Houdt is het plan een parel aan de kroon zijner werkzaamheden gedurende de afgelopen vier jaar. Of hij ermee voort kan en mag hangt mede af van de uitslag van de verkiezingen en vooral de aansluitende formatie van een nieuw college van buegemeester en wethouders.

In elk geval heeft Van Houdt het vooerk gedaan, net als voor het plan voor een nieuw zwembad van zestien miljoen op Het Diekman. De wethouder over het plan voor de Sportcampus: ‘We gaan voor een open regionaal sportpark van de toekomst, dat bijdraagt aan een leefbare en veilige wijk. Een duurzame leefomgeving waar sport de basis is en talenten worden ontwikkeld. Deze gezamenlijke intentie is de start van een geclusterd, open sportpark met goede faciliteiten voor topsport en breedtesport. En het park draagt bij aan de leefbaarheid van de wijk. De accommodaties zijn maatschappelijk inzetbaar en worden ontmoetingsplekken voor mensen uit de wijk. Dat is niet alleen mijn droom, maar onze droom die we samen willen en kunnen realiseren.’

 

Lijsttrekker van de VVD in Almelo sluit college met de PVV niet uit

ALMELO – De fractie van de VVD is bereid met alle andere partijen in de gemeenteraad samen te werken en een college van burgemeester en wethouders te vormen. Dat heeft lijsttrekker Pauwels vanavond desgevraagd laten weten in een verkiezingsdebat. ‘Wij sluiten niemand uit’, aldus Pauwels. Ook de voormannen Stork van LAS en Gerritsen van Democraten.Nu lieten ruimte voor collegedeelname van de PVV, die dan wel twee verkiezingsitems zal moeten laten vallen, te weten sluiting van de moskee en van het asielzoekerscentrum.

Op dat punt wierp lijsttrekker Stötteler van de PVV  geen barricades op, want hij zei met alle partijen te willen praten over samenwerking.

Stötteler noemde het sociaal domein (met participatie, werkgelegenheid en zorg) voor de PVV net zo belangrijk als de sluiting van moskee en asielzoekerscentrum. De huidige collegepartijen CDA, ChristenUnie en SP sluiten de PVV wel uit als coalitiepartner, net als de meeste andere partijen, waaronder D66 en PvdA, die aanvankelijk aan het huidige college deelnamen, maar daar om uiteenlopende redenen uitvielen.

Pauwels herhaalde dat de VVD mikt op zeven zetels in de nieuwe gemeenteraad (de partij reikte vier jaar geleden tot drie) en op deelname aan het college (tot 2014 had de partij twee wethouders). De onderhandelingen zullen moeilijk worden omdat de VVD, bleek vanavond nogmaals, geen cent wil uittrekken voor het sociaal domein. De gemeente Almelo moet het naar de mening van Pauwels doen met de rijksbijdrage, maar legt er nu vijf miljoen per jaar op toe.

Deel dit nieuws!