De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Tetem Kunstruimte en Consensus Vocalis krijgen provinciaale tonnen

Enschede – Negen culturele organisaties in Overijssel, waaronder de Stichting Tetem Kunstruimte in Enschede en de Stichting Consensus Vocalis te Oldenzaal, krijgen een subsidie van maximaal een ton voor twee jaar. Met de bijdrage kunnen de organisaties de artistieke en zakelijke kwaliteit van hun producties verhogen, nieuwe concepten/ technieken uitproberen, talenten intensiever begeleiden en/of een netwerk vormen dan wel  steviger te maken. Met deze regeling wil de provincie Overijssel het culturele aanbod in Overijssel versterken en het aanstormende talent ontwikkelen.

Vorig jaar liep een aantal Overijsselse culturele organisaties landelijke subsidie mis, doordat Fonds Podiumkunsten en Fonds voor Cultuurparticipatie hun aanvragen afwezen. Met de nieuwe regeling wil de provincie de Overijsselse culturele infrastructuur alsnog een impuls geven. Het is volgens gedeputeerde Maij van Kunst en Cultuur ‘mooi’ dat Overijssel instellingen uit diverse kunstdisciplines de potentie en de wens hebben om zich verder te ontwikkelen. ‘Deze ambitie hebben wij nodig om de Overijsselse culturele infrastructuur en onze landelijk positie te versterken. Om deze ambitieuze organisaties te blijven motiveren is een financiële bijdrage van twee jaar op z’n plek.’

Behalve naar Tetem en Vocalis gaat er geld naar de Stichting Benjamin Britten Jeugdorkesten, Kunstenlab in Deventer, Stichting 33 1/3, Theaterschip voor Dans Netwerk Overijssel, Stichting Zwolse Theaters, TEN Producties, Stichting Vuur en Vlam. Bij het opstellen van het nieuwe provinciale cultuurbeleid vroegen de partners de provincie om het meerjarige cultuurbeleid op hoofdlijnen vooral voort te zetten. Daarbij was ook breed behoefte aan flexibiliteit en vernieuwing. De regeling voor de versterking van het culturele aanbod en talentontwikkeling’ komt daaraan tegemoet.

SGP-jongeren Rijssen reageren á la Trump 'Make Holten great again'

Rijssen – De jongerenorganisatie van de SGP in Rijssen heeft op ludieke wijze gereageerd met een YouTube-film op de kritische geluiden uit Holten om 'bevrijd' te worden van Rijssen. Er wordt op Trumpiaanse wijze de draak gestoken met zo’n beetje alle zaken die de afgelopen zestien jaar sinds de fusie van Rijssen in Holten zijn veranderd. Daarnaast worden de Holtense vooroordelen ten opzichte van het behoudende deel van Rijssen aan de kaak gesteld. De boodschap 'Make Holten great again'.

De film gaat razendsnel, maar voor de fijnproevers is er veel te beleven. Zo ziet men SGP-fractievoorzitter Scheppink en SGP-raadslid Noeverman fanatiek door de Holterberg joggen, terwijl de voice-over zegt: ‘We don’t love de Rijssenaren. They are laze fat man in black socks.’

Volgens pr-man Haase willen de SGP-jongeren met de film een positieve bijdrage leveren aan de verbetering van de beeldvorming die bestaat over de samenwerking tussen Rijssen en Holten. ‘De fusie tussen beide gemeenten ging destijds niet zonder de nodige discussie, maar daar is heden ten dage nog maar weinig meer van te merken.’ Af en toe worden de verschillen nog even zichtbaar, bijvoorbeeld als het gaat om de door Rijssen zo zorgvuldig gekoesterde zondagsrust. “Dat is voor sommigen een geliefd aambeeld om weer eens op te hameren’,  zegt Haase.

In de beleving van voorzitter Van Dijke van de staatkundig-gereformeerde jongeren speelden de tegenstellingen dit voorjaar tijdens het carnaval in Holten weer op. ‘Onder de naam ‘Vrij Holten’ werd vanaf een carnavalswagen een oproep gedaan voor een onafhankelijk Holten en het bouwen van een muur tegen de Rijssense dictatuur. Met dit plaagstootje werd natuurlijk vooral de SGP op de korrel genomen.’ Naar de mening van Van Dijke ervoeren anderen toch ook een wat negatieve afdronk van deze uiting en daarom werd daar dit filmpje op You Tube tegenover gezet.

De SGP-jongeren zijn niet vies van ludieke acties. ‘Wel altijd met een positieve insteek. In de video spelen we in op het negatieve oordeel dat sommige Holtenaren hebben over de samenwerking met Rijssen. Hier hebben we de positieve gevolgen van de samenwerking voor Holten tegenover gezet. Dat doen we door op Trumpiaanse manier de ontwikkelingen in Holten van de laatste jaren na te gaan.’ Aan het eind wordt de balans opgemaakt en is slechts één conclusie mogelijk: Holten is er door Rijssen nog niet zo slecht afgekomen. En de Trump-stem zegt: 'It’s better to stay together after all.'

Schaapskuddes blijven in Overijssel met provinciaal geld op de been

Nijverdal – De provincie Overijssel maakt ter instandhouding van de schaapskuddes gedurende vier jaar tenminste anderhalve ton vrij. Het gaat om de gescheperde kuddes in natuurgebieden, op de Heuvelrug bij Nijverdal, in het Haaksbergerveen, in het Wierdenscheveld, in het Dal van de Mosbeek te Hezingen en op de Borkeld bij Holten.

Deze schaapskuddes met herder dreigen door geldgebrek te verdwijnen uit het landschap. Op voorspraak van de statenfracties van ChristenUnie en PvdA komt er geld beschikbaar uit de provinciale middelen. Dit omdat de kuddes bij het cultuurhistorisch erfgoed van Overijssel horen en eveneens belangrijk voor het natuurbeheer en de recreatie (toerisme).

Het moet volgens Provinciale Staten overigens gaan om overbruggingsgeld, want uiteindelijk dienen Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel met de schaapsherders afspraken te maken op de langere termijn.

 

Bouw van Paviljoen aanzet voor 'Natuurhus' in Hagenpark te Almelo

Almelo - De kans is groot dat dit najaar wordt begonnen met de aanleg van een nieuw Doepark met een paviljoen in het Hagenpark. Bij de aanleg zullen kennis en vaardigheden van vrijwilligers volgens bestuurslid Sarink van Stichting Natuurhus Almelo 'onontbeerlijk' zijn.

Het plan voor de realisering van het Natuurhus blijkt vooralsnog financieel onmogelijk. 'Daarom wordt er naar een tijdelijke en betaalbare oplossing gezocht in de vorm van een paviljoen', aldus Sarink. Het paviljoen biedt ruimte om bijvoorbeeld een schoolklas te ontvangen voor een gecombineerde les buiten en binnen. Ook moet het een plek worden waar vrijwilligers die in het park aan het werk zijn even kunnen pauzeren met een kop koffie. Sarink deelt mee dat wethouder Cornelissen 'enthousiast' op dit plan zou hebben gereageerd.

Ander nieuws van het Natuurhus-front is dat het waterschap Vechtstromen boerderij Peeze dat aan de Doorbraak ligt op korte termijn zal opknappen. De deelname van de Stichting Natuurhus Almelo in dit project biedt volgens Sarink vanwege de mooie ligging nieuwe mogelijkheden voor de uitvoering van diverse activiteiten. Het waterschap zou 'zeer positief’ zijn over deelname van het Natuurhus.

Enschede Promotie krijgt domicilie in het monumentale Janninkshuis

Enschede – Het monumentale Janninkshuis aan de Langestraat tegenover het stadhuis zal per september de nieuwe behuizing worden van de Stichting Enschede Promotie. Ook krijgt het vierde Tourist Info Punt er onderdak. ‘Vanuit deze nieuwe centrale uitvalsbasis zetten wij onze activiteiten voort’, aldus directeur Ter Brugge. Ze laat weten ‘al geruime tijd’ op zoek te zijn geweest naar een pand in de binnenstad, dat de onafhankelijke positie van Enschede Promotie verzekert, zichtbaar is voor iedereen en met de mogelijkheid er een Tourist Info Punt (voorheen VVV-kantoor) in te richten.

Vanwege zijn centrale ligging is het Janninkshuis volgens Ter Brugge ‘een zeer geschikte locatie, van waaruit wij onze activiteiten in de stad goed kunnen uitvoeren’. Een mooie bijkomstigheid is volgens de directeur dat het pand ‘past bij het DNA van onze stad’. Haar conclusie: ‘We zijn dan ook blij dat we zo snel onze intrede kunnen nemen op de nieuwe plek en daarmee toegankelijker zijn voor al onze partners.’

Het toekomstige Tourist Info Punt is dus het vierde in de binnenstad van Enschede. Nu al kunnen bezoekers en bewoners voor informatie terecht bij Boekhandel Broekhuis aan de Marktstraat, Stoet aan de Pijpenstraat en Sam Sam op de Oude Markt. Daarnaast zijn er diverse plekken in de stad waar brochures en folders over 'uit-in-enschede' verkrijgbaar zijn.

De historie van het 'herenhuis' in neoclascisistische stijl, inclusief prominente zuilen, voert zo'n twee eeuwen terug. De naam dankt het monument aan het feit dat het sedert begin vorige eeuw vele jaren diende als kantoor van de textielreus Jannink. Oorspronkelijk woonde textieltycoon Roessingh er met zijn vrouw uit een ander geslacht van textielondernemers, te weten Van Heek, en naderhand ook nog telgen van Blijdenstein, oftewel, het huis bleef tot diep in de vorige eeuw binnen de nomenklatoera der textielnijverheid.

Deel dit nieuws!