De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens CCXLVIII

Koolwitjes. Ze vormen een hart in de lucht. De vlinders maken samen al hangend boven mijn tuin een driehoek. De voorstelilng duurt zeker vijf minuten. Ze moeten zich bewust zijn van twee ogen aan publiek. Als zich dat bewust zijn hebben koolwitjes een bewustzijn.

Ooit zat ik met leeftijdgenoten in het gras aan de Wittebeltsweg, bij de spoorwegovergang. We waren zesdeklassers en met de leraar die toen nog meester heette op pad gegaan. Een praktijkles te velde. Het was lente, we verlangden hevig, maar wisten nog niet waarnaar.

Het toverwoord was de middelbare school, we hunkerden naar het echte leven. In ons, de meisjes zowel als de jongens, stormde het van ideeën over een groots bestaan. Want nu vergooiden we ons leven met kinderachtige biologie in een veldje aan de Wittebeltsweg,

Eén woord heb ik onthouden: feromonen. Ze dienden, vertelde meester Harbers, voor de voortplanting. Wij dachten dat het om geslachtsdelen ging, maar het ging om feromonen. Bij koolwitjes is het, wees meester op een exemplaar, een zwart vleugelvlekje.

Vanochtend heb ik het gezien, drie geile vlinders die een hart vormden tegen het groen van de dauwnatte ligusterhaag en het blauw van de hoogdampende lucht. Ik keek goed naar de verleidelijke dans en zag zwarte stippen op de witgele vleugels van natuurlijk baldakijn.

 

Hof van Twente heeft plan woningbouw op volkstuinen Hemmelweg

MARKELO - Er zijn plannen voor de bouw van zestien starterswoningen op de huidige plek van een volkstuinencomplex aan de Hemmelweg te Markelo. Het zou al naar gelang de behoefte om zowel koop- als huurhuizen kunnen gaan. De gemeente Hof van Twente heeft berekend dat er veel te weinig woningen zijn in het 'heerendorp' en er behoefte bestaat aan zo'n 150 huizen, wat door onderzoek wordt gestaafd.

Er zou vooral belangsteling zijjn voor startershuizen en voor twee-onder-een-kappers. Tevens zou de gemeente Hof van Twente zeker op termijn moeten bevorderen dat meer woningen voor ouderen beschikbaar komen, Dit speelt trouwens ook in Delden. Uit een verdiepende analyse zou verder blijken dat appartementen in Markelo duidelijk minder in zwang zijn dan eengezinswoningen; men wil maaiveldwonen.

 

 

Oldenzaal faciliteert bewegingsconsulent voor cultuur- en sportclubs

OLDENZAAL - Het gemeentebestuur van Oldenzaal ziet actieve deelname van inwoners aan sport en cultuur als een mogelijkheid om hen fit en vief te houden. De verenigingen in Oldenzaal vervullen naar het oordeel van de wethouder 'een belangrijke maatschappelijke functie als het gaat om het letterlijk en figuurlijk in beweging brengen van inwoners; aldus het gemeentebestuur.

Om die reden heet het belanrijk te zijn verenigingen vitaal te houden en te versterken als het gaat om hun rol bij het signaleren van kansen om inwoners optimaal te ondersteunen. ' Dit kan', staat in een persbericht, 'voorkomen dat er op een later moment zwaardere ondersteuning nodig is. De collegepartijen WG, CDA en VVD lieten vorig jaar in hun coalitiakkoord al opnemen dat er een functionaris  zou moeten komen die de sportverenigingen begeleidt 'in hun ontwikkeling tot vitale, open en maatschappelijk georiënteerde organisaties'.

Het college heeft nu besloten deze opdracht te verbreden waardoor ook culturele verenigingen erbij worden betrokken. In het verlengde hiervan heeft Oldenzaal hiervoor een vergoeding aangevraagd bij de rijksoverheid voor het samen met maatschappelijke partners opstellen van een Oldenzaals sportakkoord. De zogenoemde ‘adviseur maatschappelijke vitaliteit’, die zal worden aangesteld voor de komende vier jaar, gaat zich richten op het stimuleren van de verbinding tussen de verenigingen en zorginstellingen, welzijn, onderwijs en het bedrijfsleven.

Overigens CCXLVII

De opa van Mieke van der Weij en zijn eirerzucht. Deze zin noteerde ik vanavond toen Van der Weij, de zondagse presentator van 'Met het oog op morgen' het programma met een persoonlijke noot opende. Dat deed ze met een herinnering aan vroeger toen ze met haar ouders naar haar grootouders in Twente ging. Ik weet toevallig, omdat ze me dit een keer vertelde, dat haar moeder een Enterse is.

En wat Van der Weij zich van Pasen in Twente herinnert is het eten van zoveel mogelijk eieren en dat haar oom Jan er eens 24 soldaat maakte (hij zal de paasheld van de famile zijn geweest) en dat ze daarna naar het paasvuur gingen. Dat nu zoveel paasvuren figuurlijk onder vuur liggen vervult Van der Weij met weemoed. 'Alweer iets dat zijn onschuld heeft verloren', snifsipte ze in de microfoon. 

Dinkelland koopt vijf hectare 'ruilgrond' voor woningbouw in Tilligte

TILLIGTE - De gemeente Dinkelland heeft vijf hectare landbouwgrond verworven ten behoeve van de dringend gewenste bouw van woningen in het dorp Tilligte. De bedoeling is het perceel aan te wenden als ruilgronden bij de verwerving van grond voor dringend gewenste huizenbouw.

Vanuit de Dorpsraad Tilligte is al geregeld aangedrongen op woningbouw. Dat heeft te maken met het binden van jongeren die in het dorp willen blijven en het bieden van geschikte huizen voor ouderen die op den duur kleiner willen wonen en somtijds met aanpassingen. Ook is nieuwbouw volgens de Dorpsraad Tilligte van belang om het aanbod van voorzieningen op niveau te houden. Dan gaat het om winkels, sportclubs, scholen, sociaal-cultuerele verenigingen en maatschappelijke instanties

Op afzienbare termijn zou de noodzaak bestaan zo'n 25 woningen te bouwen. Er is, zei voorzitter Haamberg van de Dorpsraad recent in commissieberaad, haast geboden, waarbj hij wees op een recent gehouden enquête onder de dorpelingen. De mededeling van wethouder Blokhuis over de aankoop van vijf hectare 'ruilgrond'  zal  hem als muziek in de oren klinken.

Deel dit nieuws!