De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Pand van Erve Kraesgenberg in Losser wordt in zijn geheel woning

LOSSER – Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Losser wil medewerking verlenen aan het verzoek om de woonfunctie van een huis aan de Sportlaan te Losser uit te breiden binnen de bestaande woning; Het betreft een plan tot verbouwing van een van de panden van Erve Kraesgenberg.

Het pand heeft op dit moment een bestemming Recreatie en Ontspanning. Het gemeentebestuur verleende in het verleden een vergunning die toestond voor veertig procent van het pand te bewonen. Verzoek is om in het gehele pand die bestemming te geven. Het college zal de raad na het zomerreces voorstellen door middel van een zogenoemde buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan.

Erve Kraesgenberg is van oorsprong, medio de zestiende eeuw, een Westfaalse huisplaats waaromheen boerderijen stonden, in het graafschap Bentheim, met het riviertje de Dinkel als levensader. Daarvoor was een marke met een eigen bestuur. Het was een redelijk autarkische gemeenschap. Tot de huidige gebouwen behoren nu het Wönnershoe, de Wagenschuur, de Hoofdboerderij, de Bakspieker, de Iemenschoer, de Geitenstal en de Tuffelkelder.

D'RAN'18 op verzoek zware subsidiënten verplaatst naar mei'19

ENSCHEDE - Mede op verzoek van belangrijke 'partners' als de Universiteit Twente, de Saxion Hogeschol en het ROC van Twente wordt de hoofdmoot van het Twentse 'democratiefestival' D'RAN van begin september verplaatst naar medio mei. Na rijp beraad is ook besloten dat Enschede het epicentrum blijft. Eerder werd erover gedacht elders in Twente uit te pakken, waarbij Beckum, De Lutte en De Pollen, dus het pure platteland, nog werden genoemd.

De genoemde onderwijsmastodonten, maar ook grote bedrijven en organisaties vinden Enschede toch interessanter, wat ook geldt voor de gemeente Enschede, die D'RAN, het festival van de lokale/regionale democratie, behoorlijk faciliteert, ook financieel.

Er gaat trouwens in september wel wat gebeuren. Zo vindt vrijdagmiddag 7 september 'een inspirerende ontmoeting' in aanloop naar D’RAN'19 plaats. Het oogmerk is om, ter voorbereiding op het festival van mei, kennis te maken, ideeën uit te wisselen en samen te werken. En zaterdag 8 september zal de organisatie op verzoek van de gemeente Enschede een mini-D’RAN houden in de binnenstad, waarbij het onder meer zal gaan over het Enschede Akkoord. De bedoeling is richting mei volgend jaar ook in andere gemeenten minifestivals te houden.

Overigens XLI

Ervaring is niet wat ons overkomt, maar wat we ermee doen. Mooie woorden, goede volgorde, maar natuurlijk ook een oneliner. Dat is niet ernstig, uiteindelijk gaat de beste poëzie over de simpelste dingen, dat het om de liefde draait, dat het leven een ontdekkingsreis moet zijn, maar dat al ons gezwoeg en geploeter niettemin eindigt in het graf. We moeten uiteindelijk dood om ruimte te houden voor het leven. In de korte tijd dat we hier zijn is het verstandig monnikenwerk te verrichten door goede boeken te lezen of te schrijven of te vertalen.

Horen, zien en schrijven. Want als ik een beetje in mijn eigen straatje klets gaat het vooral om de verhalen. De mens vertelt verhalen, van oeroude legenden tot net bedachte sprookjes.  En legt ze vast. Ervaringen overbrengen, ter lering en de vermaack. De kracht om verhalen te vertellen, nieuwe of oude is minder relevant, het moet beide gebeuren, maar die kracht onderscheidt ons van de regenworm en de huisstofmijt. Vanaf de kleuterschool (die had je toen nog) ben ik de ban van het verhaal, dankzij juffrouw Meijer. Overigens was ze ook vroedvrouw en ik moet nog uitzoeken of zij me 'met de tang gehaald' heeft; het zou me niks verbazen.

Dat je een verhaaltje mag vertellen of een tekening maken, dat wou ik elke dag wel, en luisteren naar de verhalen van de juffrouw, dat zijn ervaringen daar kun je mee thuis komen en wat mee moet doen. Ik vertelde bij de zwarte potkachel, waar ik mijn eigen plekje had, ook verhalen na (over de apen Tup en Joep) , ach, het overkomt je. Ik ben er nooit mee opgehouden. Mijn ouders moesten er erg aan wennen. Ze gingen met me naar de psychiater omdat ik alleen maar verhaalde en herhaalde, alles met een enorme drukte, hevig gesticulerend, met een stok waaraan ik een touwtje had gebonden, struikelend over woorden. Mijn ouders dachten dat er iets aan me schortte, wat ongtewijfeld zo is, maar het was niet wat ze dachten. 'Mevrouw, uw zoon mankeert niks, hij heeft een rijke fantasie, dat moet er uit', constateerde de zenuwarts in de Adastraat. 

Raad van Wierden wil tempo in tweede fase wijk Berghorst Enter

ENTER - De tweede fase van de woonwijk De Berghorst moet zo snel mogelijk beginnen. Dat hebben de coalitiepartijen NEW en CDA afgesproken bij de vorming van hun coalitieakkoord en het staat ook in het collegeprogramma. De woordvoerders Nieuwenhuis van NEW en Braamhaar van het CDA hebben het college daar recent nog eens van doordrongen.

De behoefte aan nieuwe woningen is volgens Braamhaar nijpend. Er zou geen meter grond meer te bouw zijn, op wat losse kavels buiten de bebouwde kom van het dorp na. ‘De woningmarkt is in zijn woorden overspannen.

Nieuwenhuis is het daar mee eens, maar wil ook dat de gemeente behalve op de versnelde verkoop van kavels in De Berghorst voor koopwoningen ook gaat inzetten op sociale huur, waarbij de zogenoemde tiny houses te berde bracht: kleinere woningen met een betaalbare huur voor de wat smallere beurs; meestal huizen die door woningcorporaties voor de sloop worden behoed teneinde vervolgens te worden opgeknapt

Felle kritiek op ex-wethouder Binnenmars over tekort bij Het Punt

VROOMSHOOP – Het vorige gemeentebestuur, inzonderheid CDA-wethouder Binnenmars, heeft de gemeenteraad even kardinale als cruciale informatie over de exploitatie van het activiteitencentrum Het Punt te Vroomshoop onthouden. Dat concludeert fractieleider Elzinga van de coalitiepartij GBT naar aanleiding van essentiële informatie die directeur-bestuurder Visser van Het Punt naar de fracties mailde. Uit een ‘Beste Herman’-memorandum, gericht aan topambtenaar Zwerink der gemeente Twenterand, de 'senior adviseur bestuur en organisatie' van het gemeentebestuur

In het second opinion-memorandum van de hand van ICS Adviseurs werd de gemeente al te vestaan gegeven dat ze bij ongewijzigd beleid zou afstevenen op toenemende tekorten. Zulks vanwege een buitenproportioneel positieve kijk op de geprognosticeerde inkomsten en uitgaven van het activiteitencentrum met zijn sporthal, theaterzaal, zorg- en welzijnsfuncties.

 Zwerink krijgt te lezen dat directie en bestuur het sterke vermoeden hebben dat naar financiële haalbaarheid toe wordt geredeneerd, terwijl alle waarschuwingslichten op donkerrood stonden. De bezetting van de ruimtes werd te hoog ingeschat en de personeelslasten veel te laag.

De gemeente wordt een groot gebrek aan realiteiszin verweten. Dat zou zich vooral wreken in de horeca, die onnodig op twee etages werd ingericht, wat een dubbele bezetting betekende en derhalve dubbele personeelskosten. Bovendien zou de horeca op de begane grond zich op een onlogische plek bevinden. Ook de plekken en kosten van bibliotheek en theater lagen in 2012 al onder vuur. Bovendien werden huurpenningen ingecalculeerd voor nog leegstaande ruimtes. Het memorandum maakt ook gewag van een weing heldere visie bij de gemeente op het beheer van het activiteitencentrum.

Deel dit nieuws!