De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Spanning stijgt over koopzondag Vroomshoop; dubbeltje op z'n kant

VROOMSHOOP - Het gaat er nog om spannen of er in Vroomshoop een koopzondag komt. De coalitiepartijen GBT en ChristenUnie hebben in de onderhandelingen over een 'regeerakkoord' besloten er een 'vrije kwestie' van te maken. Dit houdt in dat het college van burgemeester en wethouders niet met een voorstel komt. En derhalve is het aan (een partij in) de raad met een voorstel te komen, waarbij de kans groot is dat een experiment het met één stem verschil wordt aangenomen of afgeschoten.

Veel zal afhangen van het stemgedrag van GBT. Deze lokale partij heeft, na de mega-overwinning bij de verkiezingen in maart, de absolute meerderheid met twaalf van de 23 zetels. Van die twaalf zijn er tenminste twee tegen de koopzondag, zelfs als deze beperkt blijft tot Vroomshoop, waar de wens manifest is.

De raadsleden Beulakker en Engels van GBT zijn principieel tegen een koopzondag en dat geldt vermoedelijk (want niet geheel duidelijk) ook voor de nieuwbakken GBT'ers Laarman en Stolte. Ook de christelijke partijen CDA, SGP en ChristenUnie zullen tegenstemmen. Dat zijn twaalf tegenstemmen, want acht GBT'ers en de eenpitters PvdA/GroenLinks, VVD en PPV zullen vóór zijn, wat bij elkaar elf stemmen zijn.

Wat er nog kan gebeuren is dat raadsleden zich van stemming onthouden of dat Laarman geen probleem heeft met de koopzondag. Hij was voorheen raadslid van de ChristenUnie en in die partij wordt, blijkt elders in den lande, verschillend gedacht over het fenomeen koopzondag. Zo liet ChristenUnie-chef Smelt dit weekend desgevraagd weten dat hij geen hardliner is en pleit voor dorpsgebonden nuance. Dat zou ook voor wethouder Van Abbema van de ChristenUnie gelden. Niettemin verklaarde Smelt, zijn woorden zaterdag op Het Midden wegend: 'Ik word geacht tegen te stemmen.'

PvdA in Almelo wil klaarheid over achterstellling VMBO-geslaagden

ALMELO - De raadsfractie van de PvdA in Almelo vindt dat ook leerlingen die voor het VMBO zijn geslaagd moeten worden uitgenodigd voor de 'graduation party' waar nu alleen leerlingen van VWO en HAVO welkom zijn en een 'stadsbul' krijgen. De organisatie is in handen van de Stichting UitAlmelo.

Het raadslid Geerdink van de PvdA spreekt in vragen aan het college van burgemeester en wethouders over 'een prachtig initiatief, waar de geslaagden in het zonnetje worden gezet, genieten van een hapje en een drankje, en ook nog eens kans maken op een aanmoedigingsprijs, namelijk een IPad of een dinerbon. Ze wil wel van het college weten waaarom niet álle geslaagden welkom zijn, want VMBO-leerlingen die hun bul haalden worden buiten  gesloten.

Geerdink memoreert dat de geslaagden worden onthaald op grond van bewezen ambitie, inzet en kwaliteit' die hebben geleid tot het behalen van het diploma HAVO/VWO. En dus wil ze weten of het college zich er bewust van is dat een VMBO-diploma kennelijk geen waarde heeft voor het stadsbestuur en de leefgemeenschap. Expliciet wil Geerdink weten wat het college gaat doen om ervoor te zorgen dat de geslaagden uit het VMBO alsnog de waardering krijgen die ze verdienen.

Staten Overijssel willen snel elektrificatie spoor Twente-Mariënberg

HENGELO – Een meerderheid in de Provinciale Staten van Overijssel wil geld reserveren voor de elektrificatie van de spoorlijn Almelo-Mariënberg als belangrijk onderdeel van een snellere treinverbinding Enschede-Emmen en op den duur mogelijk rechrstreeks naar Groningen. Voor dat laatste traject is een stukje extra spoor nodig, maar elektrificatie van Almelo-Mariënberg wordt als goede aanzet gezien en sowieso van belang voor het aantrekkelijker en duurzamer maken van het reizen tussen Almelo en Hardenberg.

Een meerderheid van de Provinciale Staten wil het college van gedeputeerde staten, inzonderheid gedeputeerde Boerman van Verkeer en Vervoer, opdragen eind dit jaar met een plan te komen, gekoppeld aan een investeringsvoorstel. Het geld zou ten laste moeten worden gebracht van het investeringsbudget Kansen in Overijssel, waarvoor gedeputeerde Van Hijum van Economie én Financiën tenminste 210 miljoen op de plank heeft liggen.

Eerder kondigden CDA en VVD aan dat er huns bedunkens óók miljoen op de mat moeten komen om de huidige N35 tussen Nijverdal en Zwolle tot een A35 te verheffen. Beide partijen vinden overigens met de coalitiegenoten D66 en ChristenUnie plus de oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en 50Plus dat de spoorlijn Almelo-Mariënberg dient te worden geëlektrificeerd.

Het is niet óf-óf, in de Staten van Overijssel, maar én-én, voor de politieke meerderheid in deze tijd van uitstekend gevulde provinciale vleespotten.

Van Agteren brengt in Enschede vaderoffer voor zoon Van den Berg

ENSCHEDE - Door af te zien van een derde termijn maakt BBE-wethouder Van Agteren de weg vrij voor het aantreden van fractieleider Van den Berg als wethouder en daardóór voor een nieuw college van burgemeester en wethouders in Enschede.

Van den Berg wil dolgraag wethouder worden en zei intern tot op heden dat op grond van de verkiezingsuitslag twee BBE-wethouders verdedigbaar zou zijn, daarmee voor zichzelf met een extra wethoudersstoel ruimte makend. BBE steeg bij de verkiezingen in maart van vijf naar zeven zetels in de gemeenteraad van Enschede, de overige beoogde coalitiepartners verloren of bleven gelijk.

Niettemin hebben D66, VVD, PvdA en ChristenUnie, net als de overige partijen in de raadszaal, laten weten, niks te voelen voor een uitbreiding van het aantal wethouders. Het zou onnodig zijn en daarbij juist in financieel zware tijden als de huidige voor Enschede begrotelijk. Wat voor  reden was het vaderoffer ten faveure van de zoon te brengen.

Directeur van Bolk: 'XL Park kan Twentse achterstand wegwerken'

ALMELO - De regio Twente loopt al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw structureel één procent achter waar het gaat om de werkgelegenheid; het regionale bedrijventerrein XL Park kan belangrijk zijn om Twente in de pas te laten lopen. Dat zei algemeen directeur Pluimers van Bolk Transport vandaag bij de opening van de 24ste haringparty van dit bedrijf te Almelo, waar zo'n vijf- tot zeshonderd gasten uit de wereld van bedrijfsleven en openbaar bestuur bijeen waren.

Ter adstructie liet Pluimers de vergaderde gemeenschap haringhappers weten dat één procent staat voor 3.500 banen. Hij denkt dat die achterstand kan worden weggewerkt op XL Park, dé logistieke hotspot van Twente, in Almelo. 'De logistiek biedt de kans om die achterstand voor eens en voor altijd goed te maken. En we zijn hard op weg om dat te realiseren.'

Pluimers memoreerde dat Bolk Transport met Combi Terminal Twente (CTT), waarin het bedrijf met branchegenoot Nijhof-Wassink en de havenbedrijven van Meppel en Nijmegen participeert, de 'positieve gevolgen' van de ontwikkelingen op XL Park merkt. Zo wordt in Hengelo, waar de hoofdvestiging van CTT staat, de opslagcapaciteit fors vergroot en ook neemt het aantal nieuwe klanten toe, waaronder AKZO. De nieuwe teminal van CTT aan het Twentekanaal in Almelo begint nog deze maand met het doorvoeren van containers voor de bedrijven Bleckmann en V-Tech. Ook wil Bolk Transport zelf 'warehousing-activiteiten' op XL Park bouwen.

 

 

Deel dit nieuws!