De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

D66 in Enschede wil reactie college over bijstandstweet Kampman

ENSCHEDE – De raadsfractie van D66 in Enschede wil van het college van burgemeester en wethouders weten of het van mening is dat het definitieve bijstandsbudget ‘goed nieuws’ is, zoals verantwoordelijk wethouder Kampman afgelopen week twitterde.

Het gaat om het definitieve bijstandsbudget 2018 en het voorlopig budget 2019. Het raadslid Van Dijk van D66 wijst op een analyse in ‘Binnenlands Bestuur’ waarin staat dat van alle gemeenten met de omvang van 100.000 tot 250.000 inwoners Enschede er na Venlo bij de verdeling van bijstandsgeld het slechtste vanaf komt, te weten, 4,2 procent minder.

Van Dijk vindt in het licht van deze cijfers ook het besluit tot intrekking van de procedures tegen de rijksoverheid omtrent het verdeelmodel bijstandsbudget in onverstandig. ‘Was het niet verstandiger geweest even een paar dagen te wachten op de bekendmaking van de nieuwe budgetten? Wil het college de intrekking nu misschien heroverwegen?’

Het raadslid van D66 vraagt het college ook om een overzicht en een analyse van over de historische en toekomstige ontwikkeling van het bijstandsbudget voor Enschede, de uitgaven en de opbrengsten van de maatregelen, en de ontwikkeling van het aantal uitkeringen.

Schot aanleg Middenplein als gemeenteraad bestemmingsplan aanpast

ENTER - De aanleg van het laatste deel van de eerste fase en de gehele tweede fase van het Middenplein in Enter begint op korte termijn. Aansluitend vindt volgend jaar de reconstructie van de Dorpsstraat-Midden plaats. Eerder al werd de Dorpstraat-Noord (richting Wierden) gereconstrueerd, later volgt indien mogelijk aansluitend de Dorpsstraat-Zuid (richting Goor).

Om de tweede fase mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplsn nodig teneinde extra parkeerplaatsen mogelijk te maken plus vier carports en vier garageboxen. Het bodemonderzoek en het asbestonderzoek zijn volgens het college van burgemeester en wethouders geactualiseerd en de uitkomsten zouden geen belemmering vormen voor de beoogde ontwikkeling. Achter de woningen aan de Van Uitertstraat 46 en 48, die de toekomstige pleingrens met bebouwing markeren, was in het eerdere ontwerp niet voorzien in parkeervakkken, in het huidige ontwerp wel.

Het belang van de gemeente Wierden is groot omdat ze vier jaar geleden al besloot om voor 2,5 miljoen euro bij te dragen in de kosten van het plan uit de koker van de plaatselijke projectontwikkelaaar CMG. Er is nu een realisatieovereenkomst gesloten, waarin (ook financiële) afspraken over de bedoelde ontwikkeling van het Middenplein zijn vastgelegd.

Overigens LXX

Een foto van Enschedese Boys aan het einde van het seizoen 1959-60. Mijn collega Gijs Eijsink voegde de prent bij het mailtje waarin hij gewag maakte van het overlijden hedenochtend van Herman ter Horst die op de foto stond. Ik heb er een bericht voor de site www.Twentesport.com van gewrocht, want we zitten hier voorwaar niet stil.

Dat ik er op deze plek over begin heeft met die foto te maken en met mijn in de knop gebroken voetbalcarrière. Als je tegenwoordig een foto van een voetbalteam ziet, zit je naar een groep bootwerkers en dameskappers te kijken. Het eerste echelon is gehavend met tatoeages, het tweede toegetakeld met kunstige kapsels.

Mijn geboortejaar is 1959. In de jaren zestig grensde de achtertuin aan het veld van de voetbalclub, waar ik niet veel later lid van werd. Het was een rare tijd mensen. Voetballers speelden voor een appel en een ei, soms een banaan misschien, of een glas bier. Mannen gingen elke zaterdag naar de kapper voor knippen en scheren, en jongens hadden geen tatoeages, maar spaarden plakplaatjes, met afbeeldingen van voetballers, die toen nog geen multimiljonairs waren, maar sigarenzaken dreven. Coen Moulijn van Feijenoord baatte een modezaak uit, maar dat werd hem vergeven vanwege die geweldige rushes op links.

Over mijn in de knop gebroken voetbalcarrière later wellicht meer, laat ik het er nu op houden dat pen en papier een grotere liefde waren dan slof en oude voetbalschoen. Wat niet wegneemt dat ik altijd uit aandrift ook aan sportverslaggeving heb gedaan, en nog, ook met de site Twentsesport.com. Want: was sich liebt das neckt sich.

 

Deel dit nieuws!