De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Oldenzaal dokt 3,7 miljoen voor bouw van van nieuwe Nutsschool

OLDENZAAL - De bouw van een nieuwe Nutsschool vergt een bedrag van bijna 3,7 miljoen euro. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor dit krediet beschikbaar te stellen. De raad zal instemmen, want nam recent een motie aan om de nieuwbouw te realiseren.

Na aanbesteding voor de nieuwbouw van de Nutsschool wordt een definitief krediet aan de Nutsschool toegekend. Op voorhand wil het college een half miljoen beschikbaar stellen voor incidentele kosten en deze volledig te dekken uit de reserve Onderwijswijshuisvestingsplan.

In het geval er ook een nieuwe gymzaal moet komen (de huidige is ‘sleets’ en feitelijk aan vervanging toe) is een extra miljoen nodig, wat overigens net als het gevraagde krediet voor de school een schatting is. Het definitieve plan van eisen en uiteraard de aanbesteding zullen meer klaarheid terzake de investering verschaffen.

 

PET-paviljoen van Enschede naar Hengelo, als STORK-paviljoen

HENGELO/ENSCHEDE - Het tijdelijke PET-paviljoen verhuist dezere dagen van Enschede naar Hengelo. Het deed aan de Blekerstraat in Enschede expositieryuimte, huiskamer en wijkcentrum. In zijn verschijningsvorm (opbouw uit gebrukt kunststof en afvalproducten bood het informatie over afvalstromen en duurzaamheid. Het bouwwerk wordt vrijdag verscheept naar de nieuwe plek in de andere stad en komt er naar verwachting tegen drieën aan.

Op de terreinen van de vroegere machinefabrieken van Stork en Dikkers.in Hart van Zuid te Hengelo krijgt het PET paviljoen in zijn tijdelijkheid een nieuw begin onder de naam STORK-paviljoen om betekenis te geven (of juist niet) aan het grootste binnenstedelijke herstructureringsgebied van Nederland, gelegen tussen station Twente-Centraal  en  bedrijvenpark Twentekanaal.

Het paviljoen moet ‘een tijdloos architectonisch gebaar’ zijn, zegt rchitect Michiel de Wit het PET-paviljoen,en dat  in een gebied dat volop in ontwikkeling is en waar in de loop van dit jaar ook van alles staat te gebeuren vanwege anderhalve eeuw metaalindustrie (Stork) in Hengelo.

PET-paviljoen is ontwikkeld door de stichting LOOS.FM TEMPORARY MONUMENTS, gespecialiseerd in ‘tijdelijke monumenten’ ofwel incidenten in de openbare ruimte van monumentale proportie met een uitgesproken maatschappelijke functie. Het paviljoen heeft volgens De Wit bewezen initiërend, inspirerend en verbindend te zijn in een maatschappelijke context.

 

 

Raad van Almelo wil garantie Ter Steege behoud booghallen Indië

ALMELO/RIJSSEN – De gemeenteraad maakt zich zorgen over de toekomst van de als monumentaal erfgoed ervaren historische booghallen op het Indiëterrein. Zeker na de volgens veel raadsleden betreurenswaardige afbraak van het markante Kalverstraatje, waar recent een aanzienlijk deel van is gesloopt, wil de raad voorkómen dat de booghallen in wat de Sterkerij heet, ten prooi vallen aan kaalslag voor (verdichting van) woningbouw.

Volgens de gebiedseigenaar – en ontwikkelaar Ter Steege blijven de booghallen aan de Laan van Indië. De gebouwen worden behouden en voorzien van een nieuwe passende functie in de sfeer van kantoren, horeca en lichte bedrijvigheid.

De gemeenteraad nam vanavond een motie aan om zulks expliciet te ‘borgen’, voor zover dat kan, want wethouder Ten Seldam gaf in dit verband twee dingen aan. Ten eerste dat het enige echte monument op Indië de voormalige watertoren is en ten tweede dat zelfs rijksmonumenten kunnen worden afgebroken als er dwingende redenen zijn.

Onderscheiding voor Broekhuis bij 150 jaar Boekhandel(s) Twente

HENGELO - Tijdens het eeuwfeest van Boekhandel Broekhuis in de Schouwburg Hengelo werd huidig directeur-eigenaar Schafrat  hedenavond vanwege het stadsbestuur verrast met een zilveren erepenning.

De burgemeesters Schelberg,  Gerritsen, Van Veldhuizen en Schouten van de vestigingssteden Hengelo, Almelo, Enschede en Oldenzaal ontvingen 'eerste exemplaren' van het jubileumboek met de titel 'Een zaak van evenwicht’ dat werd geschreven door de Hengelose auteur en chroniqueur Joep Scheffer, ooit zelf boekverkóper.

Op het feest der letteren stonden boeken en schrijvers in de schijnwerpers, en het belang van lezen, dat allerwegen werd onderstreept. Ook uitgevers,collega-uitgevers,auters, acteurs, zangers, cabaretiers, ondernemers, politici, onderwijzers, ambtenaren en cultuursnuivers van allerlei snit waren vertegenwoordigd.

De boekhandel in Hengelo werd in 1868 gesticht en beleefde de opkomst van het boek als gemeengoed, zij het aanvankelijk voor de bovenlaag van de bevolking, maar oorlogen en daartussen een beurskrach deden de zaak wankelen. De eenvoudige Boekwinkel werd verkocht en de tweede generatie  Van der Maar bouwde gaandeweg een  Twents imperium op, want Gerard was behalve van de letteren ook van de middelen, cultureel angehaucht én op de penning.Hij zag dat bijeenkomsten met schrijversm lezingen et cetera de omzet bevorderden en dat vestigingen in meer Twentse steden meer mogelijkheden boden.  

Na het overlijden van de entrpreneur in 2007 was het uiteindelijk boekenondernemer Kees Schafrat die in beeld kwam. Hij zag brood in de Twentse boekhandel van naam en faam, waarmee hij niet op de koffie is gekomen.

Ruim drie en halve ton voor Twentse Museumfabriek in Enschede

ENSCHEDE – Uit handen van Ilse de Lange, in haar functie van ambassadeur van de BankGiro Loterij, ontving directeur Odding van Rijksmuseum Twenthe te Enschede een cheque van 365.000 euro. Het geld is bestemd voor de realsering van de Twentse Museumfabriek in Twentse Welle, dat sedert vorig jaar is gefuseerd met Rijksmuseum Twenthe.

TwentseWelle ontvangt al jaren als partner van de BankGiro Loterij financiële ondersteuning en heeft medio vorig jaar een extra bijdrage gevraagd voor de Twentse Museumfabriek. Dat deze aanvraag gehonoreerd zou worden was voor Odding een complete verrassing, en het bedrag al helemaal. Hij noemt het ‘waanzinnig’, want: ‘Hiermee kunnen we de vernieuwing van TwentseWelle enorm versnellen. Dit is zo ongelooflijk mooi voor de toekomst van het museum.’

TwentseWelle heeft enkele moeilijke jaren achter de rug waarbij het als gevolg van de fusie te maken kreeg met zware bezuinigingen, waarbij medewerkers moesten afvloeien.  Odding koos voor een radicaal andere koers. ‘We hebben onszelf de opdracht gegeven om het meest innovatieve museum van Nederland te zijn; een museum waar het niet draait om passief kijken maar vooral om meedoen en om creativiteit.’ Het initiatief voor de Twentse Museumfabriek omvat vernieuwingen om dat mogelijk te maken.

Naast een nieuw auditorium en de aanzienlijk uit te breiden familiewerkplaatsen - die de afgelopen twee jaar al zeer succesvol waren - komt er een Maker Space die niet alleen gebruikt zal worden voor professionals maar ook door ontwerpers, studenten groepen uit het voortgezet onderwijs. Een ander onderdeel van de museumfabriek is het Twentelab waar liefhebbers, kenners en vrijwilligers - ten overstaan van het publiek - aan het werk kunnen met het erfgoed. Dat kunnen ze zowel in een nieuw collectiecentrum met depot, restauratieatelier en fotostudio als in een fors kenniscentrum met bibliotheek en uitgebreide onderzoeksfaciliteiten.

In de museumfabriek wordt gemaakt, vindt educatie plaats, wordt ontwikkeld en wordt het erfgoed bestudeerd. En juist dat erfgoed is bij TwentseWelle ongelooflijk rijk, mede omdat het museum nauw samenwerkt met Rijksmuseum Twenthe. Het Twentelab is daarom een samenwerkingsproject tussen deze beide ‘Roombeekmusea’. Met de bijdrage van de BankGiro Loterij kan TwentseWelle de beslissende stap zetten naar het museum waar alles draait om creativiteit en meedoen.

Deel dit nieuws!