De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Löwik sloopt oude en bouwt en onderhoudt nieuwe sporthal Losser

LOSSER/ALMELO - Het bouwbedrijf Löwik zal de nieuwe sporthal in Losser bouwen, waarvoor het college van burgemeester en wethouders een extra krediet van 1,3 miljoen euro wil uittrekken, bovenop het eerder gevoteerde bedrag van 3,2 miljoen. Het betreft een voorlopige gunning, omdat de gemeenteraad formeel het extra geld nog beschikbaar moet stellen. De bouw van het zogenoemde 'all electric sportgebouw zonder gasaansluiting' en met zeshonderd zonnepanelen op het dak brengt voor de gemeente een jaarlast van zo'n twaalfduizend euro met zich mee.

De hoofdgebruikers zijn de scholengemeenschap Twents Carmel College en de sportclubs Combinatie’64 en Volley’68. Op hun voorspraak is gekozen voor een hal met een afmeting van 26x67 meter. Deze hal is qua sportoppervlakte nagenoeg gelijk aan de afgeschreven accommodatie De Fakkel, maar efficiënter in gebruik met drie haldelen van 22x26 meter. Overdag kan het voortgezet onderwijs zo gebruik maken van twee haldelen en het basisonderwijs van één haldeel. Na schooltijd maken de sportverenigingen gebruik van de drie zaaldelen, deels gelijktijdig.

Löwik bouwde recent een vergelijkbare accommodatie in Tubbergen ter vervanging van de Burgemeester Verdegaalhal. Het bedrijf sloopt ook De Fakkel en is contractueel gedurende een periode van vijftien jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van de sporthal.

De gemeenteraad van Losser spreekt eind deze maand over het plan en de bedoeling is dat er in de raadsvergadering van 12 maart een klap op wordt gegeven. Bij een akkoord, waar niemand aan twijfelft, begint de afbraak van De Fakkel in het najaar en vervolgens de nieuwbouw. De opening van de nieuwe sporthal staat op de rol voor het begin van het schooljaar 2020.

Overigens CXCV

Onderzoeksjournalistiek in de regio? Jazeker: Moniek Kleinsman is zwanger? Breaking news voor RTV Oost. Breaking the waves. Moniek Kleinsman was een schaatser uit Bentelo. En is nu statenlid in Overijssel. Ja, statenlid. Dat is een politiek iemand die te klein is voor het tafellaken van de Tweede Kamer en te groot voor de gemeenteraad. Dan plof je in de verzorgingsflat van de politiek, oftewel de Provinciale Staten van Overijssel.

Moniek Kleinsman behoort bij de kleintjes, verblijft in het Voorgeborchte van de Politiek, maar oogt kennelijk leuk op televisie, vooral zwanger, dat scoort, in de bunker aan de Luttenbergerstraat te Zwolle. Een beetje de Kim Kötter van de Staten van Overijssel. Bovendien is de aanstaande moeder bekend van een implosie op het  ijs van Turijn. Waar ze crashte. Voorheen topschaatster. Wellicht wordt ze ooit wethouder in de Hof van Twente, niet voor het beleid, maar voor het plaatje. Hoef je niet heel veel voor te kunnen, zeker niet als je zóóó fotogeniek bent, bij RTV Oost, met de buik vooruit in hogere sferen, pront op de foto.

Ik las maandag op de site van de regionale zendgemachtigde piratenzender dat ze zich daar op de onderzoeksjournalistiek gaan storten. Dat is namelijk een gat in de markt. Je hoeft het niet te doen, want als je zégt dat je aan onderzoeksjournalistiek doet is dat al genoeg om overheidsmiljoenen binnen te slobberen, zeker als je ten bewijze van je onderzoeksjournalistiek met de scoop komt dat Moniek Kleinsman zóóó zwanger is....  

 

Kampman loopt nog net geen twintig rondjes met drie salto's om de kerk

ENSCHEDE -  De gemeente Enschede zou in haar pogingen de tekorten op de bijstandslasten te verminderen mede moeten inzetten op het  laten creëren van deeltijdbanen in combinatie met gedeeltelijke bijstandsuitkeringen. Dat is de mening van wethouder Kampman die in Enschede over Werk en Inkomen gaat.

Volgens hem is dat  'de kern van de bijstand' dit: 'Een uitkering als aanvulling op wat je zelf kunt verdienen.' Daarnaast merkt hij in toenemende mate bereidheid bij ondernemers om mensen in het bedrijf te halen in de wetenschap dat ze niet honderd procent productief zijn. Kampman zegt gelukkig te zijn met dit sociaal ondernemerschap en noemt in dat verband ook het recent opgerichte Fonds voor Vakmanschap Twente.

Een derde spoor dat de PvdA-wethouder volgt  is te mikken op banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, al dan niet in combinatie met opleiding. Hij deelde in dat verband deze week in een politiek brainstormberaad mee blij te zijn dat 123 vrouwen recent een baan op niveau 1 kregen bij  de zorgorganisatie Livio. En nee, reageerde hij op een vraag, dat zijn geen volledige banen, want totaal vijftig vacatures. 'Als het 123 banen waren, had ik nu twintig rondjes om de kerk gelopen en er ook nog drie salto's bij gemaakt.' 

 

Zes ton uitbreiding Infocentrum Canadese Begraafplaats in Holten

HOLTEN - De geplande uitbreiding van het Informatie en Herdenkingscentrum op de Canadese Begraafplaats te Holten kan in de tweede helft vvan dit jaar haar beslag krijgen. De gemeenteraad van Rijssen-Holten stelde de gevraagde anderhalve ton beschikbaar. De provincie Overijssel en het nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg komen ook over de brug met eveneens anderhalve ton respectievelijk drie ton, zodat zeshonderdduizend euro voorhanden is.

De bedoeling is behalve een uitbreiding ook een modernisering tot stand te brengen, waardoor het centrum op een flank van de Holterberg ook voor jongeren meer dan nu tot de verbeelding te spreken. Door moderne techniek te gebruiken, onder meer in een experienceruimte, komen de verhalen oorlogszucht, bezetting, angstdromen vrijheidszucht nog pregnanter naar voren. Er komen jaarlijks meer jongeren, al dan niet in schoolklasverband, naar het Informatie- en Herdenkingscentrumcentrum. Mede daardoor, want ook door de sowieso toenemende belangstelling, is de uitbreiding noodzakelijk.

Op de Canadese Begraafplaats aan de Eekhoornweg in Holten is een ereplek der menigvuldige bezinning voor de bevrijders, inzonderheid de gesneuvelde soldaten, maar eigenlijk worden alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Achter elk der 1.394 graven schuilt volgens de stichting een indrukwekkend verhaal. Al die verhalen en de verbanden daartussen krijgen in het Informatie en Herdenkingscentrum straks nog meer dagelijks weer gezicht en duiding en reliëf.

Streven gemeente en scholen om te komen tot vmbo-campus Almelo

ALMELO - Er zou in Almelo één locatie voor voortgezet middelbaar beroepsonderwijs moeten komen. Dat is de intentie van de gemeente Almelo en de bestuurders van de scholen Het Noordik, Het Erasmus, Pius X, Canisius en Zone.college.

De schoolbesturen zijn het eens over ´vergaande duurzame samenwerking´ voor het vmbo in Almelo te realiseren die moet uitmonden in een vmbo-campus te Almelo.

Er zijn nu vier vmbo-scholen op drie plekken in de stad. Vanwege dalende aantallen leerlingen dreigen de scholen kwetsbaarder te worden. Als er niets gebeurt, verschraalt op termijn het onderwijsaanbod, terwijl de vraag naar onder andere technisch personeel groot is.

De betrokken scholengemeenschappen hebben elk een eigen identiteit. De vier schoolbesturen behouden bij de samenwerking hun zelfstandigheid, maar veronderstellen door samenwerking beter vmbo te bieden. De ambities zijn vastgelegd in een startdocument. Vanuit het belang en perspectief van de leerling worden keuzes gemaakt.

Deel dit nieuws!