De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Koster door stof voor ex-bestuurders Visser en Koppelman van Punt

VROOMSHOOP - In een gesprek met twee voormalige bestuurders van Het Punt te  Vroomshoop heeft wethouder Koster zijn excuses aangeboden. Gedurende het onderhoud met de voormalige directeur-bestuurder Visser en toezichthouder Koppelman van Het Punt ging de schepen door het stof. In een persverklaring die Koster liet opmaken laat hij weten dat 'ons college vindt dat we beide bestuurders niet respectvol hebben behandeld'. Om eraan toe te voegen: 'Dat is zeker niet onze bedoeling geweest. De heer Visser en mevrouw Koppelman hebben hun best gedaan om de financiële situatie van Het Punt te verbeteren.’

Vanaf dat het besluit om het activiteitencentrum Het Punt te bouwen (theaterzaal, sporthal, bibliotheek, grandcafé en zorgruimtes) was er volgens Visser een mismatch tussen de financieringsbehoefte van en de beschikbare gelden. Daaraan kan een bestuur maar weinig veranderen en derhalve hoopten de tekorten zich op. Visser stelt dat alleswat  ter verbetering van de exploitatie kon worden gedaan ook ‘daadwerkelijk’ is gebeurd. Het college heeft volgens Visser en Koppelman onbetrouwbaar en niet integer gehandeld door te liegen en de gemeenteraad onvolledig of selectief te informeren, onder meer door een ICS-rapport over de daadwerkelijke financiële behoefte onder de pet te houden. Koster stelt dat deze klacht door het college ongegrond is verklaard, conform het advies van de klachtencoördinator.

Er is volgens Koster wel reden is voor een mea culpa. Zo klaagden Visser en Koppelman over de raadsbrief van medio vorig jaar waarin het college stelde dat de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder geen uitvoering zouden hebben gegeven aan de aanbevelingen uit het rapport van ICS, wat tot een gezondere situatie zou hebben geleid. Alhoewel dat volgens Koster niet de intentie van het college was, kan het college zich voorstellen dat Koppelman en Visser zich hierdoor tekort voelen gedaan. Het college zegt in een persverklaring te willen benadrukken ‘dat mevrouw Koppelman en de heer Visser zich binnen de hun geboden mogelijkheden optimaal hebben ingezet voor Het Punt'  en daar 'veel waardering’ voor te hebben.

Overigens CCXX

Ik werd wakker en voelde een vinger op mijn  halsslagader. Ik keek in een verschrikt gezicht. 'Ik schrok me te pletter', hoorde ik haar zeggen. Ze haalde de vinger naar zich toe. En ze zag spierwit. 'Ik dacht', hoorde ik haar zeggen, 'dat je dood was, want ik hoorde je niet ademen, ik hoorde helemaal niets en je bewoog niet. Ik dacht, die is me doodgegaan.' 

Ik zei niet wat ik dacht, want ik dacht hoe het zou zijn als ik dood was geweest. En ik dacht meteen dat dit heel raar is, want lijkt me sterk dat er ooit iemand dood is geweest. Het schijnt dat iemand die water in wijn veranderde ooit opstond uit de dood.  En daarna alsnog op een wolk verdween. Onze Lieve Heer heeft rare kostgangers, zijn zoon voorop.

'Maar je bent er nog, god, was was ik bang', zei ze en kroop tegen me aan, zo goed en kwaad als dat ging. Ik was ook blij dat ik haar gelukkig had gemaakt. En keek naar haar vingers.

 

CDA Wierden herinnert college aan klus bij Fedor van Kregten-tunnel

WIERDEN -  Er moet voor de zomer een alomvattend plan komen voor de nu onooglijke en onlogische situatie bij de Fedor van Kregten-tunnel in Wierden. Deze opdracht van het CDA aan het college van burgemeester en wethouders staat nog steeds en de christendemocraten willen, valt in de fractie te vernemen, ruim voor de debatten over de meerjarenbegroting een plan met een kostenraming.

De onoverzichtelijke verkeerssituatie is een velen een doorn in het oog. Daarenboven staan aan de Anjelierstraat richting Plan Oost tot aan de Tulpenstraat 'rommelige' panden, onder meer op de locatie van het voormalig slachthuis, het pand van de Stichting Oost-Europa, het gebouw van de Harmonie Wierden en het onderkomen van een Soweco-ploeg.

Na de voltooiing van een aantal infrastructurele projecten, zoals de Nijverdalsestraat, de Stationstraat-Noord en de Dorpsstraat-Enter (is geld voor vrijgespeeld), is de situatie bij de Fedor van Kregten-tunnel nu aan snee, bond fractievoorzitter Getkate het college eind vorig jaar op het hart, aandringend op een pro-actieve houding om het momentum niet te missen.

 

 

 

 

 

Begin van bouw nieuwe supermarkt Albert Heijn nabij station Rijssen

RIJSSEN – Er is dezer dagen een begin gemaakt met de  bouw van een nieuwe supermarkt voor Albert Heijn in Rijssen. Dat gebeurt achter het woon- en werkgebouw De Spoorburght aan het stedelijke Stationsplein.  Beide complexen zijn initiatieven  van bouwbedrijf Ter Steege naar ontwerpen van architect Koert Helmes van Beltman Architecten te Enschede. De bouw van de  supermarkt rondt de herontwikkeling van het oude rangeerterrein af.

De huidige winkel van Albert Heijn aan de Watermolen verhuist dit najaar naar het nieuwe pand aan de Stationsdwarsweg. De bedoeling was dat zulks al eerder zou zijn gebeurd, maar er liep een bezwaarprocedure doorheen. De toekomstige winkel krijgt een oppervlakte van bruto negentienhonderd vierkante meter en is daarmee aanmerkelijk groter dan de huidige vestiging. Er is voorzien in de aanleg van circa 125 parkeerplekken.

Ter Steege blijft trouwens eigenaar van het  circa 7.350  vierkant meter omspannende perceel én het winkelpand dat langjarig is verhuurd aan Ahold Real Estate. Vanuit het hoofdkantoor van de Ter Steege Groep is de supermarkt letterlijk in beeld, wat de belegging ‘extra bijzonder’ zou maken.

CCXIX

komt3

Deel dit nieuws!