De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Opmerkelijke stap Kees Smit in Almelo, grote nieuwbouw na nieuwbouw

ALMELO - Het huidige pand in Almelo enorm uitgebreid, maar Kees Smit Tuinmeubelen zet het toch in de verkoop/verhuur. Het bedrijf gaat namelijk nieuwbouw plegen op XL Park aan de A35 nabij Bornerbroek in Almelo. De geplande nieuwbouw omspant tien hectare, waar een logistiek centrum komt en een distributiecentrum plus een 'experience center' en kantoren.

Volgens directeur-eigenaar Smit is een grote slag nodig om een einde te maken aan versnippering van de bedrijfsactiviteiten met gebouwen verspreid over stad en ommeland. Het met het oog op de toekomst optimaliseren van de bedrijfsprocessen was een belangrijke reden voor het besluit tot nieuwboow van een pand in vier bouwlagen. Zo is multimodaal vervoer mogelijk, over de snelweg en over de waterweg vanwege de ligging nabij het Twentekanaal én de overslagterminal. 

De vestiging in Amersfoort, een  Experience Store XXL, ook bezijden de snelweg, deels in een geluidwal, blijft bestaan, want blijkt voor de randstedelijke markt aantrekkelijk.

Landschapsprijzen Overijssel voor bestuur en medewerker Twenterand

TWENTERAND - De gemeente Twenterand heeft vandaag de Gemeentelijke Landschapsprijs gewonnen en wethouder Harmsen nam de prijs en de lof in ontvangst. De prijs is een initiatief van Landschap Overijssel. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een gemeente die zich op een bijzondere wijze inzet voor behoud, beheer en ontwikkeling van het landschap. 

Naast de gemeente Twenterand waren de gemeenten Tubbergen en Wierden genomineerd. Met het uitreiken van de prijs wil Landschap Overijssel gemeenten stimuleren zich in te zetten voor de kwaliteit van het landschap. Net als elders staat ook ook in  Overijssel het landschap onder druk door ruimtelijke veranderingen en intensief gebruik. Dat maakt onder meer maatregelen ter bevordering van de biodiversiteit urgent.

Twenterand heeft de afgelopen jaren volgens Landschap Overijssel veel gedaan om het landschap te beschermen. Deze inzet kenmerkt zich door de bewonersgerichte aanpak waarbij trots voor je eigen omgeving wordt aangewakkerd. Dit is succesvol geweest bij het wederopbouwgebied Vriezenveen.

Het was dubbel feest voor Twenterand, want beleidsmedewerker Ter Beek voor milieu em plattelandsontwikkeling kreeg de Harry Meijerinkprijs. Deze prijs benadrukt de waarde van een vakkundige en passievolle landschapsambtenaar bij een gemeente. 'Als iedere gemeente een Anja in dienst zou hebben, zou het Overijsselse landschap er een stuk beter aan toe zijn', aldus Judith Snepvangers die namens Landschap Overijssel de prijs uitreikte.

Overigens LXXIV

Net als een collega zou ik naar een ver buitenland gaan,  in de jaren tachtig, hij naar Thailand, ik naar India, hij voor vakantie in een chalet, ik voor het bezoek aan een vriendin. We moesten worden ingeënt tegen enge ziektes. Hij beefde als een rietje, want kon niet tegen prikken. Mij deed het niks, of er nou antibioticum in de bovenarm was of in het achterwerk moest worden gespoten.  Als je als baby gezegend was met verstandige ouders en ingeënt tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio wil je niet dat de malariamug je later alsnog te grazen neemt.

Ik moest er vanmiddag aan denken toen ik me voor de 'griepprik' bij de huisart vervoegde alwaar een jonge vrouw, met de spuit al zo ongeveer in de aanslag, vroeg of ik er tegen kon. Ik grapte: 'Ga uw gang, als u maar raak prikt.' Ze keek verschrikt, maar herpakte zich in een seconde om in de tweede seconde de spuit in mijn bovenarm te planten.

Aan griepprikken deed ik tot voor kort nooit, want  zo nu en dan een verkoudheidje vond ik heilzaam, een goede reden om een dag met een goed boek en een kloeke grog op bank of bed te liggen. Vanwege een ongelukje houdt de artsenij het voor raadzaam dat ik zo'n griepprik krijg. Griep stelt niks voor, tenzij je zoals ik een ongelukje hebt gehad, waardoor je verlammingsverschijselen hebt, in mijn geval links. Een door gevoelloosheid verwaarloosde longontsteking kan fataal zijn, in de zin van dood. Ik ga ervan uit dat ze raak heeft geprikt.

Gat in Markt in Haaksbergen weerbarstig door veto RvS over bouwplan

HAAKSBERGEN – De vernietiging van het raadsbesluit over het Marktplan door de Raad van State betekent dat er voorlopig géén bouw plaatsvindt in het centrum van Haaksbergen. Zo reageert wethouder Scholten op de uitspraak van het hoogste rechtscollege.

 Eind vorig jaar besloot de gemeenteraad na vele jaren van discussie over plannen voor het ‘Gat in de Markt’ te kiezen voor het plan van ontwikkelaar Nordwick, met woningen en winkels, maar geen supermarkt, waarmee een plan van ontwikkelaar Roerink van tafel ging. Roerink nam daar geen genoegen mee, repte over beloftes die aan hem zouden zijn gedaan (vestiging supermarkt) en ging deswege in beroep. Naar vandaag blijkt met succes, al betekent de uitspraak van de Raad van State niet dat hij nu op de Markt gaat bouwen, want ‘de komende jaren ’gebeurt er volgens Scholten helemaal niets, anders dan beraadslagingen en procedures.

De wethouder van Ruimtelijke Ontwikkeling laat weten dit te betreuren: ‘Het was voor Haaksbergen goed geweest als er gebouwd zou worden. Het terrein blijft de komende jaren leeg. Nu er duidelijkheid is kennen we de opdracht voor de komende tijd.’ Hij voegt er wel aan toe dát er ooit een gebouw verrijst. Zijn collegega-schepen Koopman van Centrumontwikkeling en Financiën spreekt over een domper. ‘We doen er alles aan om het centrum te verlevendigen. Bovendien, iedere dag dat er niets gebeurt kost geld. We gaan er nu weer vol gas tegenaan.’

Wissink kandidaat-leider PvdA Overijssel en Beukers wil in Senaat

BENTELO/WESTERHAAR - Bij instemming van de ledenvergadering, die volgende maand bijeen komt, gaaat het statenlid Wissink van de PvdA uit Bentelo de Overijsselse lijst der sociaaldemocraten aanvoeren. Ze volgt dan de huidige politiek leider op. Naar verluidt gaat het meest ervaren PvdA-statenlid Beukers uit Westerhaar zich kandideren voor de Eerste Kamer.

Volgens voorzitter Dalstra van de PvdA in Overijssel heeft Wissink vier jaar 'haar beste beentje voorgezet om Overijssel nog mooier te maken' en ' mooie successen geboekt'. Als de ledenvergadering dat ook vindt zal Wissink de opvolger zijn van de huidige fractieleider zijn De Bree, die een punt zet achter het statenlidmaatschap, maar bij een eventuele deelname van de sociaaldemocraten aan een nieuw college van gedeputeerde staten  wel open zou staan om gedeputeerde te worden.

Over zijn voorgestelde opvolger als lijsttrekker zegt De Bree in een perscommunqué van de Partij van de Arbeid: 'Ik heb Annemieke leren kennen als een echte bevlogen PvdA’er met het hart op de goede plek. Onze rode idealen zijn haar zeker toevertrouwd. Ik wens haar veel succes.'

Deel dit nieuws!