De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens CXXXV

Zo meteeen is het kerstfeest. Het meest verrassende aan de geboorte van het Jezus van Nazareth in Bethlehem is dat hij in het jaar vier vóór Christus ter wereld kwam. Dat was des kindekens eerste wonder. Meer voor de hand ligt dat de vier evangelisten/biografen een paar tot de verbeelding sprekende gebeurtenissen van voor de onbevlekte ontvangenis van de Verlosser in hun verhalen  verwerkten. En de kindermoord in opdracht van Herodes was nog maar vier jaar geleden en stond vermoedelijk vers in het geheugen.

Het heeft ook iets brandend actueels. De uitgebuite zzp-timmerman Jozef heeft of begint een verhouding met de al dan niet door hem bezwangerde werkloze Maria die in de (toen nog eeuwigdurende) bijstand zit en ze slaan op de vlucht om in Egypte asiel aan te vragen en aldus een leefbaar bestaan op te bouwen. Dan moet je in het asielzoekerscentrum wel een goed verhaal hebben - iets met een dreigende kindermoord in het thuisland. Op die manier kreeg ooit een andere Jozef een baantje aan het Hof van de Farao.

Sommige verhalen zijn te mooi om waar te zijn, maar hebben een belangrijke functie, namelijk dat wonderen de wereld nog niet uit zijn, dat een nóg betere wereld in het verschiet ligt, al moet je wel beseffen dat het op enig moment over is, omdat er altijd een verleidelijke én jaolerse vrouw is als die van farao's beschermheer Potifar (Zelika) of een uit angst voor oproer handelende Romeinse stadhouder van Tiberius (Pontius Pilatus) die uit afgunst of weekhartigheid bereid zijn het eigen hachje te redden; geen kerst zonder kruis.

Nog zeven kandidaten voor titel Beste Bestuurder van Twente 2018

HENGELO – Voor de verkiezing Beste Bestuurder van Twente van de Roskam zijn nog zeven kandidaten in de race, onder wie twee burgemeesters en vijf wethouders. De openbaring vindt vrijdag plaats. De lijst komt tot stand na raadpleging van (voormalige) medewerkers van de Roskam

De twee burgemeesters zijn Gerritsen van Almelo die vorig jaar op nummer 25 binnenkwam en Nauta van Hof van Twente die twee jaar geleden winnaar was en vorig jaar op de vijfde plek stond. De vijf schepenen die nog in aanmerking komen zijn Eerenberg (D66) van Enschede die vorig jaar won, de vaste Top 25-wethouders Beens (SGP) van Rijssen-Holten en Langius (ChristenUnie) van Almelo, Renkema (CDA) van Oldenzaal en de pas dit jaar benoemde Van Wakeren van Hengelo (Pro Hengelo).

De maatstaven bij de beoordeling zijn vooral wat een bestuurder wil en wat hij of zij daarvan terecht brengt. Het zijn derhalve geen inhoudelijke oordelen, maar optelsommen van wat er op de klos komt van gewekte verwachtingen, gedane beloftes, dankzij vernuftig bestuurlijk hand- en netwerk.

Borne koopt pand AZC in Azelo en zoekt nieuwe functie(s) na 2019

AZELO/BORNE - De gemeente Borne gaat de gebouwen van het Asielzoekerscentrum kopen en betaalt daarvoor bijna een miljoen. Onder die voorwaarde stemt de gemeenteraad in met een heropening van het gebouw voor de tijdelijke huisvesting van vluchtelingen, met de garantie dat het die functie 23 december 2019 definitief verliest. De heropening gebeurt op verzoek van Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) dat dringend huisvesting nodig heeft nu er sprake is van een wassende stroom mensen van elders op zoek naar asiel in Nederland.

In de aanloop naar het debat in de gemeenteraad lichtte wethouder Kotteman de vereniging Gemeenschapsbelangen Azelo in die akkoord ging. Hij zei ook dat het college spoed gaat betrachten met betrekking tot een herbestemming van het onroerend goed, temeer daar onderhoud volgens hem al gauw een ton per jaar kost. In dat verband liet fractiechef Van den Berg van coalitiepartij Borne.Nu blij te zijn dat de gemeente het complex, indertijd gebouwd als een klooster voor de fraters maristen, aankoopt zodat wordt voorkómen dat een projectontwikkelaar het in handen krijgt, waarbij het altijd afwachten is wat er dan gebeurt in de kwestieuze gebied.

 

Overigens CXXXIV

Komt eraan.  Dacht ik even, maar ik werd een donker woud vol desperate figuren en omnieuze geluiden ingetrokken.

Het was de muziek. Het was de polaire oerkracht van een vioolconcert getoonzet door Sibelius en uitgevoerd door Janine Jansen  Ik bevond me op het de noordpunt van Finland, ik ervoer de ziel van Rusland, de melancholie van het geluid van de snerpende stormen boven  Kumlinge. Ik weet het niet. De muziek stemde treurig, ik voelde de weemoed van de eindigheid van alles, het sneeuwde witte rookstaartpluimen en het ijzelde bevroren traanwater. Wat een muziek, wat een spel van licht en donker Janine Jansen speelde het deze week bij het Koninklijk Concertgebouw Orkest  onder leiding Gergjev, ik luisterde vanavond naar een eerdere, verpletterende uitvoering van haar bij het Chamber Orchestra of Europe.

Het zou eraan komen, wist ik, maar ik nog niet wat. Terug uit de diepten en hoogten kan ik zelfs de Kerst doorstaan.

BBE onduidelijk over concessies terzake windmolens in Enschede

ENSCHEDE - De sinds maart dit jaar grootste fractie in de Enschedese gemeenteraaad, namelijk Burger Belang Enschede (BBE), ervaart de nieuwe coalitie als een 'huwelijk'. In de woorden van de nieuwe fractievoorzitter Teutelink is het 'een kwestie van samen hard werken' en 'goed communiceren'. Hij  laat weten dat in het huwelijk met D66, PvdA en ChristenUnie zijn partij wel een veer heeft moeten laten op het vlak van duurzaamheid. 'Ook hier zijn we uitgekomen', meldt hij  monter in de Nieuwsbrief van de partij, zonder concreet te worden.

Teutelink schrijft: 'In plaats van vechten over windmolens gaan we voor een kwalitatieve en realistische discussie met een gezamenlijk doel, zoals het hoort in een goed huwelijk.' Waarmee weinig is gezegd, want onduidelijk is of en zo ja hoeveel windmolens er waar in Enschede komen en hoe hoog ze worden. Wel kwalificeert Teutelink de formatie als 'moeizaam', want in het begin, toen GroenLinks nog mee-onderhandelde 'was het gevoel er niet'. Dat veranderde toen GroenLinks van tafel verdween om plaats te maken voor het smeden van huwelijkse banden met de PvdA, wat Teutelink al dan niet bedoeld doch trefzeker kwalificeert als 'een schot in de roos'.

In de formatie heeft D66 con amore de beleidsportefeuille Duurzaamheid en Energietransitie  in handen van BBE gespeeld, waarmee oud criticaster en fractleleider Van den Berg van deze partij, kennelijk op huwelijkse voorwaarden, verantwoordelijk wordt gemaakt voor het plaatsen van windmolens, waar BBE in de vorige raadsperiode zoveel moeite mee had toen D66-wethouder Eerenberg er nog bestuurlijke verantwoordelijkheid voor droeg.

 

Deel dit nieuws!