De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Vrijliggend fietspad Enter-Almelo en nieuwe sporthal Wierden rond

WIERDEN - De beide coalitiepartijen NEW en CDA in Wierden hebben, elk voor zich, al in de eerste begroting van de nieuwe raadsperiode, een belangrijke verkiezingsbelofte ingelost. Er komt op instigatie van NEW een vrijliggend fietspad bezijden de Ypeloweg. En het CDA heeft de nieuwe binnensportaccommodtie binnen, ter vervanging van of ter aanvulling op de sporthal De Dikken.

Over investeringen en jaarlasten werd niet gesproken. Aan de orde waren dan ook de afrondende debatten over de meerjarenbegroting. Beide partijen zetten een punt aan de horizon die vier jaar verder ligt. De jaarlijkse lasten van de bouw zullen in de begroting 2020 voor het eerst zichtbaar worden, wat ook geldt voor de exploitatielasten van het toekomstige sportonderkomen.

NEW hamert al jaren op een vrijliggend fietspad naast de Ypeloweg, met name voor de jongeren die dagelijks fietsen tussen Enter Almelo waar ze naar de middelbare school gaan. In de oppositie greep de partij er steeds naast, ook doordat het CDA een vrijliggend fietpad stelselmatig afwees. Dat lag nu anders. NEW won de verkiezingen ruim, werd de grootste partij en ging met het stevig verliezende CDA een coalite aan; politiek-historisch is NEW een moderne social media-afsplitsing van het CDA.

Op zijn beurt kreeg het CDA gedaan dat er  meer binnensportruimte komt, het aanbeeld waarop de partij in de verkiiezingstijd hamerde. De sporthal De Dikken is overbezet en bovendien nogal gedateerd. Daar komt bij dat het afgeschreven gymlokaal aan de Wilhelminastraat tegen de vlakte gaat. Het idee is bijde toekomstige school De Passie aan de Esrand een sportaccommodatie op te trekken, deels voor het bewegingsonderwijs van de scholieren, maar ook voor binnensportverenigingen. Ook wenst roerganger Getkate van het CDA aan een onderzoek naar cultureel (mede)gebruik, wat al aardig tendeert naar de ooit begeerde multifunctionele accommodatie.

CDA in Enschede gordt strijdbijl aan tot behoud klooster en Melkhal

ENSCHEDE – Er dreigt in Enschede sloop voor het voormalige klooster Stadsmaten aan het Ariënsplein en de monumentale Melkhalpanden bij de oude fabriek van Coberco. Dat stelt het raadslid Koc van het CDA in Enschede.

De afbraak van het oude klooster op de plek van het leegstaande ziekenhuis druist volgens Koc in tegen de eisen die de gemeente verbond aan de ontwikkeling van gebouw en gebied tot Stadscampus. Koc: ‘Wij krijgen nu signalen dat het klooster gesloopt gaat worden.’

Op het Coberco-terrein zoudeN de woningen en het kantoorcomplex waar het Mystiektheater aan de Raiffeissenstraat tegen de vlakte gaan. Er ligt al jaren een ‘cultuurhistorische scan’ waaruit de cultuurhistorische waarde van dit gebied en de Melkhal blijkt. Overigens is de Melkhal, releveert Koc, buiten de gevarenzone, want onderdeel van de cultuurhistorische kaart van de stad.

Juist afgelopen week werd duidelijk dat een riante meerderheid in de gemeenteraad volgende week in de debatten over de begroting tenminste een kwart miljoen willen reserveren voor het behoud van (cultuur)historische panden in Enschede.

Van Essen gaat van de politiek in Losser naar de provinciale politiek

LOSSER – Het toekennen van een tweede plek op de kandidatenlijst van D66 in Overijssel betekent dat fractieleider Van Essen van D66 in Losser daar een stapje terug zal doen. Hij verlaat de fractie zodra hij statenlid is. Dat hij wordt gekozen is, als er gekke dingen gebeuren, zo goed als zeker, want D66 heeft nu vijf zetels in de statenzaal te Zwolle. Van Essen staat nieuw op twee achter lijsttrekker Bakker, die al eerder aar voren werd geschoven.

Van Essen was vijf jaar geledende grondlegger van D66 in Losser. Hij wil na zijn toetreding tot de Staten van Overijssel wel betrokken blijven bij het politieke werk in zijn woonplaats. ‘Volgens de gemeentewet mag je raads- én statenlid zijn. D66 heeft dat liever niet. Daarom wil ik betrokken blijven bij de Losserse politiek als commissielid. Mijn handtekening staat immers onder het coalitieakkoord in Losser, dat laat ik niet zomaar vallen.’

Dat de jonge Van Essen ambities heeft bleek vorig jaar al toen hij zich als ‘het Twentse gezicht van Pechtold’ kandideerde voor de Tweede Kamer, maar onvoldoende voorkeurstemmen kreeg om in het parlement een zetel te bemachtigen. ‘Rode lijn door mijn campagnes is het opkomen voor Oost-Nederland/Twente. Dit kan vanuit de raad, de staten en vanuit de Tweede Kamer en ga ik dus de komende tijd (hoogstwaarschijnlijk) doen vanuit Losser én de Provinciale Staten’.

Overigens XCVII

Wat moeten we nu toch met de Jeugdzorg?  De kranten staan er vol van, iedereen vent z'n sores uit. Ik denk er nog even over na, maar weet nu al dat er te veel wordt gelamenteerd, door alle betrokkenen, van de professionals die de zorg bieden tot de gemeenten die de zorg kopen. Het is grotendeels een combinatie van goedkoop gesmoes en duur gelul.

Ook deze week weer klagende gemeentepolitici, want het is weer begrotingstijd.  Ik hoorde ze weer aan, in veel gemeenten, want ik volg de politiek een beetje.  En de klagende professionals dacht ik al te kennen, maar sinds ik er door omstandigheden dichter op zit, weet ik dat het waanzinnig veel erger is dan gedacht qua bureaucratie van o ja maar en ach nee toch.

De aanbieders werken slecht samen, ervaar ik, ieder heeft een partje van de zorg, niemand voelt verantwoordelijkheid voor het geheel, afstemming is problematisch, deeltijdwerk ook, instellingen werken op hun best langs elkaar heen en niet zelden tegen elkaar in, vanwege belangen en competenties en dan heb je ook nog aangename verdienmodellen.

De opdrachtgevende inkopers zijn gemeenten met van elke gemeente een wethouder (dat zijn al veertien meningen) en een trits ambtenaren (dus een veelvoud van veertien) die het kletsend en klotsend veel duurder maken dan nodig, nog even los van de (wijk)coaches, trajectbewakers, intermediairs en raadgevende instanties in de paragemeentelijk sfeer.

Faillissement van Het Punt in Vroomshoop afgewend met geld 'Marijke'

VROOMSHOOP - Het college van burgemeester en wethouders van Twenterand maakt voor het lopende jaar een extra bedrag van een ton vrij voor het activiteitencentrum Het Punt te Vroomshoop. Zulks om een faillissement af te wenden. Het college gebruikt hiervoor een groot deel van de opbrengst van de Marijkeschool in Westerhaar.

Als er niks gebeurt zal het tekort van Het Punt eind dit jaar 132.000 euro bedragen, hetgeen een faillissement onafwendbaar zou maken. Het resterende bedrag van 32.000 euro wil het college ten laste brengen van de algemene risicoreserve.

Eerder werd besloten de opbrengst van de Marijkeschool, die is verkocht aan bouwbedrijf Webbink in Vriezenveen, ten goede te laten komen van Kulturhus De Klaampe in Westerhaar, maar dat gebeurt dus niet. De reddingsoperatie voor Het Punt heeft nu prioriteit.

Het Punt, dat onder meer over een sporthal, een theaterzaal en een aantal welzijnsfuncties beschikt en ruimte voor ontmoeting biedt, heeft sinds de verrijzenis vier jaar geleden een woelige geschiedenis, met als rode lijn oplopende tekorten en bestuurlijke troebelen. Daarenboven werd er over de hoofden van alle betrokkenen heen vanuit het gemeentehuis in Vriezenveen van alles besloten en aangepast. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders wil een streep trekken, schoon schip maken en stelde een nieuwe Raad van Toezicht aan, die recent aantrad.

Het bestaansrecht zou met driehonderdduizend bezoekers bewezen zijn en een frisse start met nieuwe bestuurders rechtvaardigen en zonder financiële sores.

 

 

Deel dit nieuws!