De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Veerenhuis wil vanuit VVD naar bestuur waterschap Vechtstromen

VRIEZENVEEN - Vanwege zijn kansrijke ambitie om namens de VVD te worden gekozen in het bestuur van het waterschap Vechtstromen treedt de liberale politicus Veerenhuis terug als voorzitter van de afdeling West-Twente van de VVD. Hij voerde de deze afdeling vier jaar aan. Voorheen was Veerenhuis voorzitter van de afdeling Twenterand, maar hij schoof door naar het voorzitterschap van West-Twente, waartoe behalve Twenterand ook Hellendoorn, Wierden en Rijssen-Holten ressorteren, zeg maar het oude WT4-construct waarin de vier gemeenten zouden samenwerken. Dat liep stuk op wat Willem Frederik Hermans moedwil en misverstand noemde, met een grondtoon van macht.

De vier VVD-afdelingen in de genoemde gemeenten lukt het dus wel, mede door de losse leiding van Veerenhuis, geboren aan de Almelose kant van het veer (dus het Veerenhuis) dat de stad verbond met door geregeld door water van Almelo gescheiden Wierden en de rest van West-Twente.

Na omzwervingen in Utrecht en Den Haag (waar hij voor de Tweede Kamer-fractie van de VVD werkte, keerde hij terug op de 'oale stee': de boerderij in de Weitemanslanden, op het drielandenpunt tussen Almelo, Geesteren en Vriezenveen. Tien jaar gelden werd hij lokaal/regionaal voor de VVD bestuurlijk politiek actief. Hij heef een grote interesse in geschiedenis, het oude Twentse lansdschap met zijn vele waterlopen en hij is actief in de mensport en noemt zich een creatief doe-het-zelver. Overigens zegt hij van mening te zijn dat Belcampo, geboren in het veerstadje Rijssen, een standbeeld verdient.

Ex-raadslid en ex-ambtenaar Enschede dwars bij natuurbegraven

ENSCHEDE - De gemeenteraad van Enschede zal maandag naar het zich laat aanzien akkoord gaan met het plan voor een natuurbegraafplaats in de dreven van Twekkelo. Er zijn twee zienswijzen (hedendaags jargon voor bezwaarschriften) ingediend. Saillant is dat ze afkomstig zijn van een voormalig raadslid en een gewezen ambtenaar der gemeente Enschede.

Een derde zienswijze, eerder ingediend door de Vereniging Behoud Twekkelo, is ingetrokken, want de gemeente en de vereniging hebben elkaar gevonden over het hoen het wat.. Er is in de oude buurtschap in het zuchtende landschap tussen Enschede en Hengelo al jaren sprake van plannen om de mogelijkheid te bieden op Landgoed Christinalust ter aarde te worden besteld.

Van de aanvankelijke sterkere tegenstand staan alleen de bezwaren van een voormalig ambtenaar en gewezen raadslid nog overeind. De inmiddels gepensioneerde ambtenaar werkte tijdens haar ambtelijke carrière mee aan het plan, maar vindt nu dat het toch niet door moet gaan. Het voormalige raadslid Enklaar die naast Christinalust op landgoed ’t Stroot woont liet een woordvoerder van Bureau Takkenkamp argumenten aanvoeren tegen de natuurbegraafplaats. Enklaar, indertijd voorman van de VVD in Enschede, zag zijn eigen plan voor een Twekkelerhof op het Stroot sneven, wat hij de gemeente hoogst kwalijk nam en nog neemt, maar hij weigert het tot op heden een oplossing-door--aanpassing. De gemeente wenst Christinalust en Stroot los van elkaar te zien.

Op een natuurbegraafplaats kunnen mensen een plek kopen waar ze te gelegener tijd ter aarde worden besteld. Er is geen plek voor een steen, een monumentje of wat dan ook; het gaat om de opneming in en de eenwording met het landschap. Natuurbegraven Nederland zal tien procent van het ruim zeventien hectare omvattende landgoed pachten van eigenaar Jordaan, die hiermee het Christinalust in stand kan houden als een toekomstbestendig en gezond landgoed om door te geven aan de volgende generatie. Ook zouden met dit initiatief de cultuurhistorische waarden van het landgoed worden versterkt en beleefbaar gemaakt met wandel- en fietsroutes.

Overigens CXXVIII

Wie ziek is zou ook wel eens gek kunnen zijn. Volgens de geleerden dan. Van die geleerden die nooit wat geleerd hebben van wat somtijds de levensschool wordt genoemd. Zover was ik gisteren gevorderd. De gekken wilden me naar een verpleeghuis hebben, want ik was op een haar na overleden en moest met weinig tevreden zijn, de rest van mijn armzalig bestaan, dat zou nooit meer wat worden.

Naar een verpleeghuis, dat was het, want ik sprak slecht, dat was niet meer dan gorgelgrommen, ik ijlde en was in de war, bovendien halfzijdig verlamd en ook voor de rest bleek er weinig om over naar huis te schrijven. Er was überhaupt weinig te schrijven. Ik was al zover dat ik Krönnenzommer mompelde...

De pedante geneesheer en de stagièredame aan mijn bed hadden evenwel geen rekening gehouden met mijn berschermvrouw, die ik hoorde zeggen dat ze me hoe dan ook, als het moest persoonlijk, bij Het Roessingh zou afleveren ter revalidatie, want dat ik dan ziek mocht zijn maar lang niet gek. Dat er na mijn hersenbloeding fouten waren gemaakt, maar dat ik voldoende zou herstellen. De witjassen huiverden.

Dat ik dit hier type, aan mijn eigen bureau in mijn eigen huis, bewijst haar gelijk, een gelijk dat mijn geluk is - een zwaar bevochten herfsttij.

Enter wil woningen, dat lukt nauwelijks, zonnepanelen in overvloed

ENTER – De roep om meer woningbouw in Enter is groot, maar in plaats van woonwijken (tweede fase Berghorst) komen er rondom het dorp zonneparken. Het nieuwste plan betreft een zonnepark nabij de A1 aan de Trelliesweg. Er ligt verder een plan aan de andere kant van het dorp aan de Achteresweg op nu nog agrarische grond tussen de N347, de Rijssenseweg en de Elsgraven dertigduizend zonnepanelen aan te leggen. Enter ziet de zon energiek schijnen.

Het eerstgenoemde plan betreft een initiatief van de Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter, die ook in de Weuste te Wierden al een zonnepark exploiteert. De stichting biedt inwoners de gelegenheid te participeren en de grondeigenaar krijgt elk jaar een zeker bedrag aan pacht. Het tweede plan, van agrariër Kosters, dat trouwens eerder werd ingediend, gaat eveneens uit van de bereidheid omwonenden te laten meepraten en meeprofiteren. Bovendien wil Kosters investeren in de directe omgeving door wandel-, fiets- en mountainbikepaden aan te leggen.

De gemeenteraad van Wierden dient zich over beide plannen nog een oordeel te vormen en begint daarmede al in de loop van januari, voorshands puur in oriënterende zin.

Raad van Dinkelland wil informatie over 'incident' kerncentrale Lingen

DENEKAMP - De fracties van GroenLinks, D66 en aansluitend het CDA in de gemeente Dinkelland willen duidelijkheid over de aard van het incident met een brand in de kerncentrale vlak over de grens in Lingen. Het colleh van burgemeester en wethouders wordt geacht dinsdag te reageren.

In zijn vragen stelt het raadslid Smellink van het CDA het belangrijk te vinden dat inwoners tijdig van de hoed en de rand weten en wat ze kunnen doen om zichzelf en anderen in veiligheid te brengen. Specifiek vraagt hijnaar de rol van de Veiligheidsregio bij calamiteiten en hoe dan de commmunicatie verloopt met het gemeentebestuur en de burgerij.

In  een apparatenproductiehal bij de kerncentrale in Lingen, kort voorbij de grens bij Denekamp, brak donderdagavond brand uit. Meteen was er commotie, maar de brandweer had het vuur snel onder controle en luchtmetingen in de directe nabijheid van de centrale gaven volgens de autoreiten aan dat er geen reden was voor paniek. Onduidelijk is of, hoe en wanneer Twente is 'bijgepraat'.

 

Deel dit nieuws!