De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens XL

Er liggen op de redacties van alle kranten necrologieën die in een fractie van een seconde kunnen worden geplaatst zodra het de hoofdpersoon behaagt om het proces van stof tot stof in werking te zetten. Ik houd daar niet zo van. Mijn mening is dat je een necrologie dient te schrijven over een persoon die dat waard wordt bevonden zodra deze de laatste adem heeft uitgeblazen. Dan pas is diens leven voltooid en kan de balans worden opgemaakt.

Bovendien is het voor iemands verscheiden persklaar maken van een necrologie gevaarlijk. Zo las avonturier en schrijver Ernest Hemingway in 1952 zijn eigen leven en werken in de kranten, ofschoon hij bij een vliegtuigongeluk 'slechts' gewond was geraakt, wel zwaar, maar niet dood. Hij  kon nog lezen en schijnt veel levenselixers te hebben getankt bij de consumptie der levensverhalen. Hij moest toen de Pullitzerprijs én de Nobelprijs nog krijgen en die stonden denkelijk in de meeste necrologieën die in 1961 verschenen, op een moment dat Hemingway (flamboyant schrijver met journalistieke achtergrond) zelf mede bepaalde: hij pleegde zelfmoord.

Ik kom hier op omdat ik hedenavond op een aanminnig terras met Leo van Raaij doorhaalde die tussen de regels door meldde dat hij mijn necrologie al had geschreven. Ik ben benieuwd, maar heb vooralsnog geen haast. Toen ik zei dat ik er een Overigens aan zou wijden, herinnerde hij zich dat ik vroeger onder die naam ook een dagelijkse rubriek schreef, maar dat ik daar terstond mee stopte toen er één van hogerhand werd verboden. Ik complimenteerde Van Raaij met zijn geheugen en heette hem welkom in de hemel die de Roskam heet.

 

Hengelo wil paal en perk aan terrassen binnenstad én handhaven

HENGELO – Het aantal terrassen in het uitgaanscentrum van de binnenstad te Hengelo blijft intact, maar de omvang verandert links en rechts. Bovendien wil het college van burgemeester en wethouders waar nodig handhavend optreden om overtredingen aan te pakken en uitwassen te voorkomen.

Om de belangen van de diverse gebruikers van de binnenstad, en dus van de openbare ruimte, goed tegen elkaar te kunnen afwegen, dienen duidelijke spelregels te worden opgesteld’, aldus het college. Om die reden moet het terras van De Twee Wezen aan de kant van de Brinkstraat kleiner worden en komt er aan het Burgemeester Jansenplein juist méér ruimte voor horeca. De toekomstige openbare ruimte daar voorziet in 'nieuwe' uitspanningen na de (ver)nieuwbouw van het stadhuis der gemeente Hengelo.

In het kernwinkelgebied zijn terrassen naar de menig van het gemeentebestuur ondergeschikt aan de overige gebruiksfuncties in de straat, terwijl in het horecaconcentratiegebied terrassen een grotere impact op de openbare ruimte hebben. Ook het verbod op parallelle schotten blijft bestaan. Het nieuwe terrassenbeleid is in verband met de zomervakantie tien weken in plaats van zes weken ter inzage gelegd. De reacties worden in het najaar meegenomen bij de besluitvorming door de gemeenteraad.

 

 

 

Linkse oppositie in Almelo wil inzicht gevolgen faillissement SIZT

ALMELO – De gemeente Almelo verstrekte 253.000 euro per jaar aan de recent gefailleerde Stichting Informele Zorg Twente. Dat gebeurde altijd achteraf, na geleverde diensten. Dit blijkt uit antwoorden die het college van burgemeester en wethouders in Almelo verstrekte in reactie op vragen van de fractie van de PvdA.

De sociaal-democraten willen nu mede namens de drie kompanen GroenLinks, Leefbaar Almelo en SP (Links Blok) in de gemeenteraad weten wat de gevolgen van het faillissement zijn voor de dienstverlening en voor het personeel.

De stichting richtte zich op het ondersteunen van mantelzorgers en (andere) vrijwilligers die zich inspannen voor mensen die in meer of mindere mate inspannen voor mensen die aangewezen zijn op hulp en/of bijstand.

Tevens willen de fracties van Links Blok weten hoe de gemeente Almelo ‘de gewenste doorstart’ van het werk der stichting kan ‘bespoedigen’, mogelijk door de laatste termijnen van de subsidie over dit jaar nu al, dus vooraf, beschikbaar te stellen.

Overigens XXXIX

Hoe doller de VVD het in het Haagse aquarium maakt, des te groter de bestuurlijke invloed van die guppen in de Twentse vissenkom. Al in negen van de veertien gemeenten te onzent maken ze met wethouders deel uit van het dagelijks bestuur. Ook heeft de partij al vijf burgemeesters in deze regio, die van oudsher door de kleur van het CDA had met zo hier en daar wat verfspatten van andere partijen - da's voorbij.

Het is in de loop der jaren een feestneuzenpartij geworden, die VVD. Verlichting, vrijzinnigheid, liberalisme, condition humaine, allemaal van vroeger, want niet meer nodig. Mark Shell is een VVD-premier van deze tijd. Van zijn grote voorbeeld Cort van der Linden laat hij weinig heel, behalve dan dat hij met iedereen kan regeren. Pragmatisme verdringt elk principe. Een groot Idee, een heilig Perspectief, nou nee.

Dat doet iets met een partij. Losgeslagen van welke bestaansreden dan ook krijg je senielen van het type Ivo Opstelten, opsnijders van de snit Halbe Zijlstra, megalomanen van het slag Henry Keizer en rommelaars, sjoemelaars en tollenaars van het type Jos van Rey, Loek Hermans en Robin Linschoten. En nu weer die huizenmelkende apppartementenkoning Wybren van Haga. Je bedenkt het niet, het gebeurt gewoon.

Mark Shell vindt het goed, is na het afschaffen van dividendbelasting voor de machtigste der multinationals en het via partijgenoot Eric Wiebes uit de wind houden van de NAM (dus Shell) in Groningen al met zijn gedachten bij een mooie baan in het Huis van Europa, waar zijn partij niets in ziet. Aan de rafelrand van de natie, daar waar het Twente heet, wordt de oogst het het opportunisme binnengehaald. Een vloedgolf van VVD-burgemeesters en wethouders. Midden-, Oost- en Zuid-Twente zijn al veroverd, alleen West (Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden) en Noord (Twenterand) houden nog stand (Gallië).

Kunstgras biedt voetbalclub Diepenheim mogelijkheden ontplooiing

DIEPENHEIM – De voetbalvereniging Diepenheim gaat op kunstgras spelen. De club zal het veld van de gemeente Hof van Twente huren, want het gemeentebestuur trekt een bedrag van 567.000 euro uit voor de aanleg.

Met de  kunstgrasstoffering krijgt de negentigjarige voetbalvereniging in het stedeke letterlijk én figuurlijk meer speelruimte. De club telt zo’n 350 leden en speelde aanvankelijk op de Hoge Weide nabij het Warmelo en later op de Vetweide. In 1980 werd het huidige domicilie, sportpark De Koppel, in gebruik genomen.

Gaandeweg kwamen er meer voorzieningen, tien jaar geleden werden de kleedkamers en het zogenoemde Hacron-gebouw van de gemeente overgenomen. In de jeugdgeledingen werkt Diepenheim samen met EGVV uit Gelselaar. De aanleg van een kunstgrasmat, waarvoor de gemeente het bedrijf CSC Sport uit Zeewolde heeft ingeschakeld, betekent een verruiming van de mogelijkheden, ook  sociaal-maatschappelijk, en minder afhankelijkheid van de weersomstandigheden. Nu ook  Diepenheim een kunstgrasveld krijgt zijn alle kernen binnen de gemeente Hof van Twente voorzien van zo'n accommodatie.

Deel dit nieuws!