De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Overigens CXCIV

Wat schaft de pot? Dat was een maand of vier een belangrijk thema in mijn leven. Wat zou Huuskes nu weer bij mekaar geflanst hebben ? Huuskes levert namelijk dagelijks de warme maaltijden aan hotel Het Roessingh te Enschede. Ik was er wel een eens geweest voor de krant, bij Huuskes. Mooi bedrijf, slim ondernemerschap, aardige mensen, groot gegroeide groenteboeren.

Maar nu logeerde ik bij hotel Het Roessingh. We moesten des middags als hotelgasten op een papier aangeven wat we des avonds zouden willen eten. Er waren elke dag twee keuzes: Nederlands of Chinees. Waarbij trouwens Belgisch en Duits ook Nederlands waren en Indonesisch ook Chinees. Uiteindelijk was alls hetzelfde, doorgekookt, want iedereen moest het 'lekker' vinden.

Bij hotel Het Roessingh eet men volgens de maatstaven van de grootste gemene deler, met een toetje uit plastic na, wat nog niet eens het superbe hoogtepunt van de  dagelijkse warme maaltijd was. Dat vond ik namelijk de pogingen der gasten vorken en lepels vol voedingswaren op goed geluk naar de mond te brengen, met als gevolg slavinken op de grond, op het bord van de nevengeschikte gast gemikte bamislierten en het allerleukst: klodders yoghurt in het tussen mondholte en voorhoofd gemikte eigen gelaat geparachuteerd - hotel Het Roessingh is beter dan Fawlty Towers.

 

 

Twintigduizend euro en nationale nominaties Tot de Nek in de Drek

VRIEZENVEEN - De editie 2019 van het evenement 'Tot de Nek in de Drek' is volledig uitverkocht. Er hebben zich volgens de organiserende Stichting Sportpromotie in een tijdbestek van veertien uur zevenduizend deelnemers ingeschreven. Er wacht hen een parcours met 110 hindernissen, waaronder - naast bekende obstakels - een fiks aantal nieuwe uitdagingen.

De Stichting Sportpromotie krijgt van de gemeente Twenterand een financiële bijdrage van ruim 20.000 euro. Het evenement zet de gemeente, inzonderheid het dorp Vriezenveen, volgens wethouder Harmsen 'regionaal en landelijk positief op de kaart'. Het sportieve festijn vindt 6 juli plaats en krijgt ook nationale waardering. Het evenement is met zes nominaties (waaronder Beste Mudrun van Nederland) goed vertegenwoordigd bij de landelijke verkiezingen voor Obstakels.com-award-verkiezingen die vrijdag in Zaltbommel zullen plaatsgrijpen.

Het bestuur van de Stichting Sportpromotie zegt al 'enorm vereerd' te zijn met de nominaties, maar zegt nu ook minstens één award mee te willen nemen naar Vriezenveen.

Van Nieuwenhuizen 'ziet' zelf nut bredere en diepere Twentekanalen

HENGELO/ALMELO - Tijdens een werkbezoek aan de CTT-bedrijven aan het Twentekanaal in Hengelo en de zijtak in Almelo kreeg minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat vandaag in alle toonaarden te horen hoe belangrijk verdieping en verbreding van de kanelen is voor de economische ontwikkeling in de regio en met name voor de logistieke hotspot Twente. Er gaan stemmen op om af te zien van de aangekondigde verdieping en verbreding der kanalen.

De bewindsvrouw werd door algemeen directeur Pluimers van Bolk Tranport bijgepraat over de resulaten en plannen in Hengelo en Almelo, waarbij in Hengelo de focus ligt op havengerelateerde werkzaamheden, met name de containeroverslag, en in Almelo op de mix van logistieke activiteiten, waaronder de warehousing, de vele leerwerkbanen die daardoor ontstaan en de succesvolle samenwerking met het ROC van Twente.

Naast de CTT-bedrijven, waarin Bolk participeert, zijn ook andere bedrijven op Industrieterrein Twentkanaal te Hengelo en XL Park te Almelo  in belangrijke mate afhankelijk van de binnenvaartwegen tussen Rotterdam en Twentestad. Het afzien van de reeds aanbestede verdieping en verbreding zou financieel- en sociaal-economisch dramatisch uitpakken.

Tubbergen dokt 1,75 miljoen vrijliggend fietspad naar Manderveen

MANDERVEEN/TUBBERGEN - Er moet alles aan worden gedaan om deze raadsperiode bezijden de Manderveenseweg in de gemeente Tubbergen een vrijliggend fietspad aan te leggen  in plaats van een reconstructie en markering van de weg. De gemeenteraad heeft er al een bedrag van 1,75 miljoen voor vrijgespeeld in de meerjarenbegroting. Het college van burgemeester en wethouders gaat nu aan het werk met het bestek en de aanbesteding.

De planning is eind volgend jaar met de aanleg te beginnen. In elk geval is het de bedoeling dat het fietspad er in 2021 ligt. Het voornemen is ook de aanwonenden en de dorpsraad nauw bij de uitwerking van de tracékeuze en de vormgeving te betrekken. De opzet is zo min mogelijk bomen te kappen. Er vindt over twee weken een inloopbijeenkomst plaats.

Het college zegt te uit te gaan van een bijdrage uit de vleespotten van de regio Twente en de provincie Overijssel in het kader van de verkeersveiligheid.

Overigens CXCIII

Hij kwam vannacht weer even voorbij, in naam, op de radio met trots genoemd door zijn dochter. Wolter Lemstra, in de eerste vier jaar van de Roskam burgemeester van Hengelo. Ik zou het kunnen opzoeken, maar uit de kop zeg ik dat hij een college voorzat, met de CDA-wethouders Ten Thij en Huitink, de PvdA-wethouders De Waal en Roessink en GroenLinks-wethouder Nijhof, van wie de helft is overleden. Het was ook een college van Bier en Wijn, waarbij Lemstra altoos voorop ging bij de consumptie van wijn, inzonderheid korenwijn. Ik kan me een paar lange nachten bij Stravinsky en Van der Valk herinneren. Hij ging altijd vol op het orgel, zoals hij zich eerder als jong Gronings antirevolutionair liet gelden als kerkorganist.

Hij vond drie jaar geleden, te gast bij een bijeenkomst van Ten Hag Makelaars, dat er een biografie van hem moest verschijnen. Dat vond ik ook. In dat levensverhaal zou ruim aandacht moeten zijn voor en reflectie op de afgeketste fusie van de gemeenten Hengelo en Enschede, met de woonwijk Borne erbij. Lemstra was, schreef ik toen uit betrouwbare bron, met die opdracht naar Hengelo gestuurd. De gewezen secretaris-generaal op twee departementen en gemeentesecretaris te Amserdam, geloofde er ook zelf heilig in. Omvang, volume, een tandje erbij, niet bang zijn, de kop vooruit, meer kracht. Waarom veranderde de bestuurlijke mastodont van opvatting en liet hij collega Wierenga van Enschede van de ene op de andere dag vallen? Daar heeft hij nooit klare korenwijn over geschonken. Een biografie dient ook de Twentse geschiedschrijving.

Wel liet Lemstra een paar keer doorschemeren dat hij niet heen kon om het toenemende verzet onder burgerij en politici tegen wat ineens een 'overname' door Enschede heette te zijn. Uit het niets kwam Burger Belangen Hengelo vijfkoppig in de gemeenteraad, waar ook andere partijen zich begonnen af te keren van Enschede. dan kun je, motiveerde Lemstra, niet anders dan luisteren naar de volkswil. Tot die tijd had hij daar minder last van. Het gegeven dat het landelijke CDA zich van gemeentefusies afwendde lijkt tenminste een even grote rol te hebben gespeeld. Lemstra werd namens het CDA senator en leidde onderzoekscommissies in de zorg. 

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit nieuws!