De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Eerste vier kilometer nieuwe N18 (Twenteroute) open voor verkeer

ENSCHEDE/HAAKSBERGEN – De eerste circa vier kilometer nieuwe N18 tussen Enschede en Varsseveld via Haaksbergen (ook wel de Twenteroute genoemd) zal donderdag open worden gesteld voor het verkeer. Dit betreft het gedeelte tussen de Marhulzenweg in Groenlo tot net voorbij het buurtschap Hupsel bij Eibergen. Ook maakt het verkeer gebruik van de aansluiting De Laarberg om van en naar het bedrijventerrein, Groenlo en Vreden te rijden.

De openstelling loopt vooruit op de opening van de gehele 27 kilometer lange nieuwe weg die voor de maand mei op de planning van Rijkswaterstaat staat.

Door de openstelling van de circa vier kilometer nieuwe weg kan aannemer Noaber18 de nieuwe N18 en parallelwegen in de omgeving verder afbouwen. Dit betekent wel dat de oude N18 tijdelijk doodloopt. In de uiteindelijke situatie wordt de oude N18 via een parallelweg met de aansluiting Eibergen verbonden. Daar kan gemotoriseerd bestemmingsverkeer dan de nieuwe N18 kruisen. Naar verwachting is deze aansluiting in maart gereed. Tot de openstelling van de gehele Nieuwe Twenteroute is de snelheid op het tracé Groenlo–Eibergen maximaal tachtig kilometer per uur. Als de nieuwe N18 helemaal klaar is, wordt die verhoogd naar maximaal honderd kilometer per uur.

deRepubliek, overheid maakt individu speel- en werktuig in kolchoz

Wat nou zelfbeschikking! Het woord alleen al, uitgesproken door een vertegenwoordiger van de wetgevende macht, suggereert overheidsbeschikking. Het is een gribustekst bij het uitspreken waarvan kwalijke dampen opstijgen. Janneman wikt, Marietje wikt, maar de overheid beschikt. Nee, dit gaat niet over euthanasie, hoewel er amper verschil is, want dit gaat over wat er zal gebeuren ná het intreden van de al dan niet door de overheid wettelijk mogelijk gemaakte dood. Dit gaat over de orgaandonatie die - van overheidswege aangemoedigd - binnenkort mogelijk haar wettelijke verankering krijgt.

D66 is er de politieke vader van, vermoedelijk omdat deze partij niet met de vinger van de pols kon afblijven. Zeg maar de Via Dolorosa. In wezen is hier het zelfbeschikkingsrecht van de mens in het geding. Ach ja, D66. Alle kroonjuwelen verkwanseld voor de macht van het pluche, de principes op de vaalt, de huidige voorman een snaak, dan moet je natuurlijk iets. Bij leven en welzijn de dood kapen, de integriteit van de individuele mens offeren op het altaar van de zelfbeschikking. De overheid heeft met haar tentakels van organen af te blijven als de fysieke eigenaar ervan nimmer toestemming gaf tot transplantatie. Zo werkt dat in een samenleving waarin burgers ja moeten zeggen als ze iets willen, een essentiële waarde.

De overheidsbemoeienis kent trouwens steeds minder grenzen, in het klein en in het groot heeft het individu weinig tot niets meer te vertellen, de mensheid is één immens mechanisme waar de overheid grenzeloos in kan wroeten en naar believen mee kan schaken op het bord van de wereldpolitiek, de aardklootbureaucratie.

De overheid dringt overal binnen, van tandelborstels tellen om een (mogelijk) onterechte uitkering te kunnen beëindigen tot een volkomen ondoorzichtig stelsel van heffingen, inhoudingen, intrekkingen, toeslagen, regelingen en ga zo maar door. Steeds meer ambtenaren, gewone en bijzondere, overal afdelingen, brigades en kantoren, overal instellingen, instituten en ingehuurde beroepsadviseurs. De oorzaak van de moloch is het bijna manische streven om te reguleren. Daarvoor is de overheid bereid alles van elke burger te noteren en in kaart te brengen. Elke vorm van privacy wordt ontheiligd. Neem nou dat diftardrift.

De overheid wil vanwege het milieu en zo het afval gescheiden inzamelen. Diftar (differentiatie tarieven) is het toverwoord. Elk huishouden zou naar rato van het aangeboden afval moeten betalen. En het huishoudelijk afval moet zoals gezegd portie voor portie worden aangeleverd. Hiermee zou het milieu worden gediend en ten tweede de portemonee van de burger. Volkomen lariekoek. Ten eerste zijn er voldoende installaties die afval prima kunnen scheiden. Ten tweede worden ambtelijke afdelingen opgetuigd om alles bij te houden, waardoor de vaste tarieven stijgen, wat de variabele bij lange na niet neutraliseren.

Er is nog een derde punt. En dat raakt aan de voortwoekerende drang in de indiviualiteit te grasduinen. De containers (van kunststof, ach ijzeren afval emmer zaliger) zijn voorzien van chips. Dat dient formeel om na te gaan of er geen 'verkeerd' afval in containers wordt gedumpt, waar je dan weer een rekening voor krijgt, maar ten tweede krijgt de gemeente zo óók op huisnummerniveau inzicht hoe de bewoners leven, van hun etensvoorkeuren (van de verswinkel of van de snackbar), gezondheidsituaties (medicatieverpakkingen) en pretpakketbehoeftes (van instantpessaria tot kauwgomcondooms).

Het past allemaal in het hoge doel van het overheidstreven de samenleving te beheersen, met opoffering van de uniciteit. De overheid wil weten wie we zijn en om ons uiteindelijk bij het leven én bij de dood te gebruiken voor uniformiteit. Ook in de kolchozregio Twente. Bij het leven exploiteert de overheid de burgerlijke gehoorzaamheid met containers in alle kleurtjes, bij hun dood rooft ze, voor 'burgers' in kist of urn verdwijnen zonder toestemming hun organen. Wie zwijgt stemt toe, vindt de overheid. Waar de burger wordt gedrild in de heersende moraliteit (vraag altijd toestemming als de integriteit in het geding is), lapt de overheid die aan haar laars als het om des burgers longen, lever, nieren of netvlies gaat.

Overigens is schrijver dezes al jaren als donor geregistreerd.

 

ChristenUnie wil snel informatie over koffiewachtruimte Almelo CS

ALMELO – De raadsfractie van de ChristenUnie in Almelo wil antwoorden van burgemeester Gerritsen die tot op heden weigert de gemeenteraad te informeren over het Bibob-onderzoek naar de handel en wandel van de ondernemer die een ‘koffiewachtruimte’ exploiteert op het station Almelo-Centraal.

De horecaruimte is voor onbepaalde tijd gesloten. De burgemeester heeft in de pers over het landelijke bureau Bibob gesproken, terwijl tot nu toe vragen van de ChristenUnie over de kwestie aan de kant zijn geschoven, althans, niet zijn beantwoord.

‘Kunt u zich voorstellen dat wij ons door deze gang van zaken ernstig gepasseerd voelen? Niet alleen als fractie, maar ook in breder opzicht vanuit het informeren van de gemeenteraad. Onze fractie stelt serieuze, inhoudelijke vragen. Dan verwachten wij ook serieuze, informatieve antwoorden’, schrijft het raadslid Van Heek. Hij merkt op dat een Bibob-onderzoek niet uit de lucht komt vallen en dat er dus al langer sprake van is. Ook stelt Van Heek dat het college van burgemeester en wethouders de raad eerder schreef dat het wachten was op bepaalde informatie van de ondernemer/exploitant.

Het raadslid maakt zich mede druk voor en over de zaak vanwege het feit dat een goede ‘koffiewachtruimte’ het reizen met de trein zijns bedunkens aantrekkelijker maakt.

Extra miljoen bouw nieuwe school speciaal onderwijs Hellendoorn

NIJVERDAL - De gemeente Hellendoorn trekt krap een miljoen uit voor de bouw en inrichting van de nieuwe Elimschool voor voortgezet speciaal onderwijs in Hellendoorn. Eerder al werd bijna 1,7 miljoen beschikbaar gesteld. De geplande nieuwbouw van de school aan de Luttenbergerweg, nabij de uitspanning De Uitkijk, vergt meer ruimte dan aanvankelijk gecalculeerd vanwege het toenemende aantal leerlingen en om die reden is ook fors meer geld nodig.

De gemeenteraad stemt er con amore mee in. De school van de Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland vervult een regionale functie. Nar verwachting begint de bouw op korte termijn en de bedoeling is de school over anderhalf jaar op te leveren.

De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van bouwvoorbereidingen. De grond plus het kantoorpand zijn aangekocht en Vitens en Enexis zullen het in het verdeelstation ontkoppelen. In januari wordt het pand gesloopt en de grond bouwrijp gemaakt.

Looms Transport krijgt toch weer vervoer van nuceair materiaal

ALMELO – Het transport- en kraanbedrijf Looms in Almelo gaat toch weer transporten voor de nucleaire industrie verzorgen. Het bedrijf, dat jarenlang voor Urenco reed, maar dat vervoer na de contractperiode niet verlengd zag, neemt nu een deel van de nucleaire transportactiviteiten van Lubbers Transport over. Het betreft met name vervoer vanuit de Duitse vestiging in Dreierwalde.

De specialistische transport service heeft voor Lubbers onvoldoende synergiën met het Europese transportnetwerk. Lubbers heeft uitbreidingsplannen op andere gebieden binnen en buiten Europa, het materiaal en personeel kan in deze gebieden efficiënter worden ingezet. Een voorbeeld hiervan is de recent geopende vestiging aan de Waalhaven in Rotterdam.

Looms heeft een lange historie en prima reputatie binnen de uranium verrijkingsindustrie. De overname wordt voor het Almelose bedrijf een belangrijke stap genoemd in de verdere ontwikkeling als nucleair transport-specialist, want het verlies van het vervoer voor Urenco tikte flink door. De nieuwe kans doet zich voor in het jaar dat Looms honderd jaar bestaat. Vanwege de nieuwe opdracht wordt de vloot uitgebreid met enkele speciale trailers, chassis en ondersteunende middelen.

Looms vertrekt trouwens van XL Park waar drie jaar geleden architectonisch spraakmakende nieuwbouw verrees, maar dat te duur en te groot zou zijn. Het honderdjarige bedrijf moest vanwege het wegvallen van Urenco als klant behoorlijk interen en besloot terug te keren naar de ‘oale groond’ aan de Bornsestraat, zo ongeveer tegenover Urenco.

Deel dit nieuws!