De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Een-tweetje van fractie en wethouder CDA Dinkelland voor huizen

LATTROP/TILLIGTE – De raadsfractie van het CDA  in de gemeente Dinkelland port de eigen wethouder Blokhuis op om tempo te betrachten bij het uitgeven van kavels voor woningbouw in met name de kleinere dorpen, waarbij  de kleinere kernn Tilligte en Lattrop expliciet worden genoemd.

Het raadslid Van Bree der christendemocraten wil dinsdag van de wethouder horen hoe, wat en wanneer. Aangenomen wordt dat het een een-tweetje is en dat Blokhuis in het debat van dinsdag plannen voor woningbouw in de kleinere dorpen voor de draad komt, met name voor ouderen én jongeren. Dit haakt ook aan op de wensen van bijvoorbeeld voorzitter Haamberg van de Dorpsraad Tilligte die daarbij heeft gewezen over de dreiging van leegloop al ouderen en jongeren geen ‘passende’ woning kan worden aangeboden.

De provincie Overijssel zou willen meewerken aan de bouw van doelgroepwoningen om de leefbaarheid ten plattelande te bevorderen.

Leefbaar blijkt in politiek Haaksbergen uiteindelijk niet levensvatbaar

HAAKSBERGEN – Na opkomst, hoogstand en neergang is het in Haaksbergen met Leefbaar gebeurd. De politieke partij met dien naam heeft besloten zich te herdopen tot Haaksbergen Centraal.

Aan het begin van het jaar begon men, naar eigen zeggen mede op grond van veranderingen in de maatschappij, binnen Leefbaar Haaksbergen na te denken over een naamsverandering. Men wilde af van het woord leefbaar, dat ‘een overblijfsel uit de tijd van de beweging Pim Fortuin’ wordt genoemd, die overigens Fortuyn heette.

De belichaming van Leefbaar Haaksbergen was de politicus Peter van Vlaanderen, die na met een kleine fractie te zijn begonnen ruim vier jaar geleden de grootste partij in de gemeenteraad werd en met zes zetels de dienst ging uitmaken de raad én met twee wethouders in het college. Uiteindelijk werd de grote leider geslachtofferd, ook in zijn eigen partij, waarna Leefbaar Haaksbergen bij de verkiezingen in maart twee-derde van zijn aanhang verloor en niet meer in het college vertegenwoordigd is. Leefbaar Haaksbergen is nu Haaksbergen Centraal, met twee zetels. De verloren vier zetels vielen toe aan een afscheiding van Leefbaar die onder de naam Dé Actieve Partij aan de volksraadpleging deelnam, maar die, ofschoon de grote winnaar van de verkiezingen, bij de formatie door CDA, VVD en PvdA óók buiten de coalitie werd gehouden.

 

Overigens LV

Een valse noot valt meer op dan een zuivere. Denk daar maar eens over na, dan komen we er zo op terug.

Tata ta ta tatta ratta ta ta.

Kijk , de orkesten van Overijsel en Gelderland moeten fuseren. Niemand maakt duidelijk waarom. Meer slagkracht, meer uitstraling, een symfonishe voorziening van niveau. Wie kan daar tegen zijn. Ik niet, maar ik ben wel van het waarom nou eigenlijk precies? En van alles in de goede volgorde.

Wat is het probleem? Eigenlijk is dat tweeledig: beide orkesten zijn te krap bezet en veel muzikanten worden onder het minumum betaald. Je zou zeggen, simpel geformuleerd: maak elk der beide orkesten groter en betaal alle muzikanten fatsoenlijk. Als je die twee orkesten bij elkaar mietert, heb je doublures en moet je overtollige musici de laan uitsturen of boven je stand leven omdat je 'hogere cultuur' vertegenwoordigt.

Het laten fuseren van het Orkest van het Oosten en en het Gelders Orkest is vooral geldvretend vanwege de dissonanten in de top die nog geen pauk van een trompet kunnen onderscheiden en denken dat Brahms een fruitkweker was. Ik heb het hier over de directiescreatarissen, de voor- en achterlichters, de communicatiefunctionarissen, de albertsendevriesnotaschrijvers, dat volk, dat overal opduikt waar iets begint. te bederven.

En dramatisch is ook hoe zo'n achterlijke provincie Overijssel werkt. Pleegzustertje Bloedwijn schakelt, maijmaijmaij, adviesbureau Berenschot in. Waarom? Omdat het een bak geld kost en dus( !) expertise moet hebben , dondert niet waarover, een staafdiagrammetje hier en een mondriaangrafiekje daar, en klaar is Kees, van Berenschot. En die treurige statenleden die in gemeenschapsmiljoenen zwemmen stellen daar diepzinnige en interessanterige vragen over. Wat een geweldig rapport. Je zou zweren dat Berenschot gedeputeerde is, maijmaijmaij, wat een vertoning.

Te groot, te zwaar, te duur - laat mij dan maar die onbezoldigde notenkraker zijn.

SP-politica verlaat raad Almelo vanwege droombaan bij de FNV

ALMELO – De ervaren SP-politica Van der Ven, jarenlang statenlid in Overijssel en sinds kort raaslid te Almelo verlaat de politieke arena om regiomedewerker te worden bij de vakbond FNV in de Regio Zuid-Oost, die Limburg, Brabant en Gelderland omvat. Ze noemt het haar ‘droombaan’. Haar opvolger in de gemeenteraad van Almelo is de ICT’er Teunis.

Van der Ven voelt in verband de noodzaak te stoppen met haar politieke werk. De droombaan’ diende zich in maart ‘onverwacht’ aan. ‘Vol passie kan ik me inzetten voor het verbeteren van de sector waar ik zo van hou. Dit heeft me echter ook doen ervaren dat er naast een passievolle baan en een druk gezin geen ruimte meer is voor een passievolle hobby. Dat is wat de politiek zestien jaar voor mij geweest is. Met spijt in mijn hart moet ik constateren dat ik momenteel tekortschiet als SP’er en als raadslid en zo doe ik mezelf ook te kort’, schrijft ze in een verklaring.

Haar opvolger Teunis geeft aan dat 'samen strijden tegen onrechtvaardigheid' zijn drijfveer is.

D66 wil opheldering over nieuwe 'mijnbouw' in bodem Boeldershoek

ENSCHEDE/HENGELO - Het raadslid Van Dijk van D66 in Enschede heeft naar eigen zeggen een aangevraagde opslagvergunning in de ondergrond van de Boeldershoek ontdekt, onder het afvalverbrandings- en energieopwekkingsbdrijf Twence, op grondgebied van deels Enschede en deels Hengelo. Hij wil van het college in Enschede weten of het schrikt ‘van weer een nieuw plan voor mijnbouwactiviteiten waar het college niet direct over is geïnformeerd door het rijk’.

Navraag bij ambtenaren leerde hem dat er ten stadhuize niets bekend is over aangevraagde vergunningen, naast de al verleende opslagvergunning voor gasolie onder de Marssteden.

‘Nu raadslid Vic van Dijk een nieuwe ondergrondse opslag op het spoor is gekomen wil hij het volgende weten van het college van burgemeester en wethouders van Enschede’, schrijft het raadslid Van Dijk, voor intimi dus Vic.

Het college moet volgens hem de rijksoverheid duidelijk maken dat genoeg ook hier genoeg is. ‘Neem ons nou eens serieus door nieuwe plannen gewoon per direct te melden In een informeel gesprek in plaats van via de Staatscourant of een kaart op een website.’

Deel dit nieuws!