De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Bouwcenter Nobel (Gerrit Tijhuis) koopt pand Hofman Diervoeders

RIJSSEN- De bouwmaterialenhandel Bouwcenter Nobel van de bouwondernemer Tijhuis heeft het bedrijfspand van Hofman aan de Wierdensestraat te Rijssen gekocht. Het gebouw met productie-, opslag- en kantoorruimtes staat op de hoek met de Klokkendijk waar het kadastraal trouwens al Notter/Wierden heet.

Bouwcenter Nobel, met vestigingen in Eerbeek, Haaksbergen en Lochem, nam enige tijd geleden Imabo Twickel aan de Molendijk in Rijssen over. De gedachte is klanten, particulier en zakelijk, nog makkelijker van dienst te kunnen zijn met ruw- en afbouwmaterialen, hout en plaat, ijzerwaren, gereedschap, keukens, tegels en sanitair. Met een goede regionale dekking van vestigingen/showrooms, zou Bouwcenter Nobel nu voldoen aan de voorwaarde van bereikbaarheid. Het pand in Rijssen staat aan de provinciale weg N350 richting A35 en N347 richting A1.

Hofman Animal Care vestigde zich achttien jaar geleden in Rijssen/Wierden en blijft daar, want vestigt zich op het bedrijventerrein De Elsmoat aan de A1 dat beide gemeenten gezamenlijk exploiteren. Vanwege de groei is gekozen voor de bouw van een nieuw pand op een perceel van anderhalve hectare, grotendeels voor magazijnruimte en voor het overige ten behoeve van productie en kantoorwerk.

 

Nieuwe bestemming wacht Willibrorduskerk in Vroomshoop/Geerdijk

VROOMSHOOP/GEERDIJK – De vraag is niet of de Willibrorduskerk in Vroomshoop/Geerdijk aan de rooms-katholieke eredienst wordt onttrokken, maar wanneer. Voor de vieringen komen nu per keer gemiddeld veertig beminde gelovigen bijeen.

En de woorden uit Mattheus 18 (Waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden') zijn met betrekking tot de kerk op de oever van het kanaal Almelo-De Haandrik niet meer van toepassing, want de vitaliteit en de financiën zijn heden ten dage ontoereikend om een gemeenschap der heiligen een godshuis te bieden.

De locatieraad en pastoraatsgroep van de parochie zijn al een jaar bezig met het zoeken naar manieren en gebruiken om de aan Willibrord gewijde kerk een passende bestemming te geven. Dat geldt dan behalve het kerkgebouw en de pastorie ook de begraafplaats bezijden de kerk, tegenwoordig geloofsgemeenschap genoemd.

De kerk staat er exact anderhalve eeuw, want dateert van 1868. Er woonden voordien weinig rooms-katholieken, maar toen in 1851 het kanaal werd gegraven, nam hun aantal zienderogen toe. Zij hechtten er erg aan om een eigen kerk en een eigen pastoor te hebben. In het brinkdorp Den Ham bestonden geen katholieken, dus de Vrooshoopsen en Geerdijksen moesten naar Vriezenveen, wat ze te ver vonden. Uiteindelijk bewilligde het bisdom in een eigen parochie met kerk op de kanaaloever. In de kerstnacht van 1868 vond de inwijding plaats, mogelijk vindt de ontwijding klokslag 150 jaar later plaats, met ruimte voor een nieuw gebruik.

Overigens CI

Mijn voornemen is eerdaags Miss Daisy met een bezoek te vereren. Ik moet nog even uitzoeken waar ik haar zal treffen.  Eerst dien ik wellicht even uit te leggen waarom ik haar wil zien. Bekend van de film is (Driving) Miss Daisy nu een  toneelvoorstelling met in de hoofdrol Anne-Wil Blankers.

Het besef dat je ouder wordt, lees je af aan de bestsellerlijst van je leven. Het bestaan mag grotendeels een misverstand zijn, het gaat er uiteindelijk om wat wél de moeite waard is. Wie heb je gekend, wie heb je bemind? Wat heb je gelezen, wat heb je geschreven? Er zijn zoveel mooie mensen en momenten die het leven de moeite waard maken. En dan is toneel één der mooiste verbeeldingsmogelijkheden. Welke toneelstukken hebben je andere werelden binnengetrokken? Op de valreep heb ik Ko van Dijk nog in De Hagen te Almelo spelen, en ik weet niet meer of het 'Herfst in Riga was', met Mary Dresselhuys, wel dat Van Dijk niet lang daarna overleed, ik heb Guus Hermus op het toneel begeesterd zien acteren, in 'Karakter' van Bordewijk. Onvergetelijk, al weet ik niet of hij  Dreverhaven of Katadreuffe adem inblies. Wat ik nimmer vergeet is een vertelvoortstelling van Jan DeCleir, die zou worden afgelast, want er waren vijftien bezoekers, maar DeCleir wilde spelen en we zaten rondom hem op het toneel. Zelden zo'n adembenemdende seance gehad. En dan alles van Helmert Woudenberg, zeker die keer dat hij  de voorstelling 'Fortuyn' in de kleine zaal van de Twentsche Schouwburg zo levensecht speelde dat op het moment suprème het licht uitviel, en hij gewoon dóórspeelde, alsof het er bij hoorde, wat niet zo was, en het licht weer aanfloepte.

En nu wil ik dus als het kan Miss Daisy zien, vertolkt door de niet mee al te jonge Anne-Wil Blankers, die ik nog nooit heb zien spelen, want steeds miste, onder meer haar bewierookte toneelcreatie van koningin Wilhelmina. Ik moet nog wel even uitzoeken of ze op 77-jarige leeftijd Oost-Nederland aandoet in haar rol als Miss Daisy, de eeuwig 72-jarige Joodse weduwe Daisy Werthan uit Atlanta,

 

 

VVD-wethouder: lastenverzwaring zonder nieuw beleid Haaksbergen

HAAKSBERGEN – De gemeenteraad van Haaksbergen moet er genoegen mee nemen dat er tot 2020 weinig nieuw initiatief vanuit het college komt, want eerst in de loop van 2019 zijn voorstellen te verwachten die de jaren daarna kleur moeten geven. Dat heeft wethouder Koopman de raad afgelopen week laten weten. Koopman is na de verkiezingen aangetreden als wethouder namens de VVD. Volgens sommige fracties is het opmerkelijk dat juist een wethouder van de partij tégen lastenverzwaring een verhoging van tarieven bewerkstelligt, wat ook het CDA als grootste ‘regeringspartij’ op lokaal niveau bij monde van fractieleider Ten Voorde frappeerde.

Koopman wierp de raad in zijn reactie voor de voeten dat het coalitieakkoord uitgaat van een toekomstbestendige, financieel sterke en zelfstandige regiegemeente. Dan moet de raad, stelde hij, ‘niet bang zijn de lasten te verhogen’. Hij erkende grif dat de begroting 2019 géén ambitie uitstraalt’. Er moet volgens Koopman meer spek op de gemeentelijke botten in Haaksbergen Zo gaat de onroerendzaakbelasting in plaats van omlaag, zoals eerder werd gezegd, juist omhoog, met twee procent, en ook de afvalstoffenheffing voor de Haaksbergse huishoudens stijgt, wat volgens Ten Voorde helemaal vreemd is omdat afvalinzamelaar Twente Milieu juist minder kwijt zou zijn aan stortkosten. Het zorgde bij de CDA-leider voor een dubbele frons der wenkbrauwen.

Vanuiit de oppositie schroomde voorman Uuldriks van de grootste oppositiefractie van Dè Actieve Partij niet de voormalige ondernemer Koopman voor te houden dat zijn eerste begroting in de gemeente Haaksbergen ‘een rekenkundig rommeltje’ laat zien, wat volgens hem ‘diepdroevig’ is.

Sportclub Rijssen stapt uit overleg met RKSV en Sportclub Rijssen

RIJSSEN - De voetbalclub Sportclub Rijssen trekt zich terug uit de besprekingen met de zusterclubs RKSV en Rijssen Vooruit. De vereniging voelt zich voor het blok gezet stiefmoederlijk bedeeld. Daarmee is de fusie van drie clubs van de baan. RKSV en Rijssen Vooruit (RV en of ook wel Arrrevee) blijven in gesprek over een samengaan over een fusie en een concentatie in Opbroek. Sportclub Rijssen laat weten zich ongelijk behandeld te voelen in vergelijking met de zusterverenigingen, ook door de gemeente Rijssen-Holten, waar het gaat om basale voorzieningen.

Sportclub zou nu meer perspectief hebben op de huidige acccommodatie op de Koerbelt, als buurman van Excelsior'31. 'Om het in voetbaltermen te duiden', aldus het Sportclubbestuur, 'gaat de bal sinds februari naar ons gevoel steeds breed en komen we niet dichter bij het doel, zodat er geen kans is te scoren. Het is een on-interessante wedstrijd geworden en dan haken mensen af.' Hiermee zet Sportclub een streep door het haalbaarheidsonderzoek waartoe de vereniging vorig jaar zelf het initiatief zegt te hebben genomen. 'Over een fusie of samenwerking werd vaak op de een of andere wijze gesproken, maar het was nooit serieus onderzocht. Het was heel speculatief. Toen de verenigingen voor ingrijpende beslissingen stonden - zo sprak Sportclub over kunstgras en Rijssen Vooruit over verhuizen - was er een goed moment om daar het gesprek over aan te gaan.'

Er zijn veel gesprekken gevoerd, maar ze droegen volgens Sportclub uiteindelijk geen vrucht. De huidige accommodatie van RKSV in Opbroek zou de plek voor een nieuw sportpark worden door extra velden an te leggen. Ook de gemeente Rijssen-Holten en grondeigenaar Ter Steege waren bij de gesprekken betrokken. Er was deze week een finaal onderhoud. 'Nu hebben we de cijfers en de standpunten. We weten wat een fusie vraagt en de conclusie van de leden is dat het onhaalbaar is. Dat is jammer, want het was een unieke kans. En dus geven we nu gevolg aan het besluit van onze leden en dat betekent dat Sportclub dus op eigen kracht verder moet.'

Deel dit nieuws!