De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Van Veldhuizen steekt loftrompet over progressie Enschede/Twente

ENSCHEDE – Er vinden in Twente investeringen plaats tot alles bij elkaar meer dan 160 miljoen. Dat stelde burgemeester Van Veldhuizen vandaag tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Enschede bij Saxion Hogeschool. En: ’Op de schouders van een nog harder bevochten Agenda voor Twente voor de 21ste eeuw kunnen we sprongen vooruit maken.’

Een conclusie dringt zich op volgens Van Veldhuizen die tevens voorzitter is van de Regio Twente: ‘We kunnen in Twente - ondanks de onvermijdelijke Twentse bestuurssoapjes - samenwerken. We hebben met de vier o’s (onderwijs, ondernemers, onderzoekers en overheid) als team uitgeblonken en dat mag ook eens gezegd.’ Wat hij dus in de nieuwjaarsrede deed.

En dan zijn er de tientallen miljoenen van de Regiodeal met rijksoverheid en provincie. Daarenboven komt er jaarlijks aan Europees geld (subsidies en leningen) nog eens negentig euro per inwoner binnen. Dat is twaalf keer zoveel als de zeven en een halve euro per inwoner uit de Agenda voor Twente waar, aldus Van Veldhuizen, ‘zoveel aandacht naar is uitgegaan’.

Enschede

De stad Enschede ligt ‘in essentie op koers’, memoreerde Van Veldhuizen. ‘We zijn in 2018 een aantrekkelijker stad geworden.’ Hij releveerde in dat verband en groei met duizend inwoners, meer bedrijven en meer banen, vol cultuur en creativiteit, en tegen de trend in met meer winkels in de binnenstad en landelijk allure voor de Langestraat.

De burgemeester noemde de alsmaar sterker stijgende kosten van de zorg een financiële last waar niet tegen op te begroten valt. 'Op een gegeven moment - en dat is dichterbij dan je hoopt - beslist het lot. Dat is zelden rechtvaardig, met name voor de mensen die het nu al moeilijk hebben. En daar ligt voor de lokale overheid nog steeds een heel belangrijke opdracht. ‘

Twentse zorgorganisatie Victorie ging verder waar de zorg ophield

ALMELO - Alle cliënten gaven van de zorgorganisatie geven aan dat zij de begeleiding bij als ‘goed’ ervaren en zeer tevreden zijn over Victorie Hulp- en Dienstverlening. Bijna alle cliënten spreken hierbij uit eerdere ervaringen vanuit andere organisaties waar ze begeleiding hebben ontvangen. Deze pasage komt uit het lekker op tijd opgemaakte tevredenheidsonderzoek 2018 komt in een navrant en curieus daglicht te staan der beschuldiging van de gemeente Almelo over frauduleuze praktijken.

De gemeente Almelo liet vandaag weten aangifte tegen Victorie te doen wegens zorgfraude en géén zorg meer van deze organistie af te nemen. Er zouden zich volgens onderzoek van de Sociale Recherche Twente ernstige misstanden hebben voorgedaan. Verplichtingen op gebied van veiligheid, doeltreffendheid en doelmatigheid komt Victorie volgens het persbericht van de gemeente Almelo niet na. Reden voor het college om zowel de subsidieaanvraag 2019 van Victorie af te wijzen als aangifte te doen van zorgfraude .Hij gaat ook juridisch aftasten of uitgekeere bedragen kunnen worden teruggevorderd. 'Zorggeld moet besteed worden aan waarvoor het bedoeld is.'

De gemeente Almelo en het CIMOT, de centrale toegang tot maatschappelijke opvang en beschermd wonen in Twente, bespreken met cliënten van Victorie of en welke vervangende zorg nodig is en welke instellingen die kunnen leveren. De gemeente heeft de onderzoeksgegevens gedeeld met de Twentse gemeenten waarmee ze samenwerkt terzake zorg en jeugdhulp. Ook ontvingen de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en zorgkantoor Menzis de bevindingen van de Sociale Recherche Twente. De gemeente heeft tevens bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) een melding gemaakt.

De vaststelling in het tevredenheidsonderzoek van Victorie dat 'wij verder gaan waar de reguliere zorg ophoudt' krijgt een onbedoeld wrange bijsmaak, want de vraag is in welk ópzicht ging men verder...

Overigens CLX

Bij toeval ging vandaag een interview met Drs. P. door mijn handen, vijftien jaar geleden afgedrukt in Elsevier door mij bewaard, zoals zoveel. Hij was in 2004 nog maar 84 jaar en zou er nog elf jaar bij krijgen. 'Het zou mij ernstig verdrieten', tekende Hugo Camps op uit de mond van Heinz Hermann Polzer, zoals hij voor de burgerlijke stand heette. 'Ik heb innig medelijden met mensen die de woorden niet meer kunnen uitspreken zoals ze ze bedoelen. Ik hoop deze kwelling nooit te ondergaan, Ja, ik denk dat ik zou ingrijpen als het me overkomt. Of ik zou voorgoed mijn mond houden.' Aldus de man die zei 'niet als dichter te boek' wilde staan. 'Ik ben een versificator, dat wil zeggen: een vakman. Iedere stoethaspel kan zich dichter noemen.'

Mijn gedachten verwijlden vandaag meteen bij die avond in schouwburg De Esch, najaar 1979, waar de eerste en eigenlijk enige echte 'Nacht van de Poëzie' te Almelo plaatsgreep. Het was een hallucinerend rotzooitje met een piepjonge Drs. P. (hij was nog maar 61 immers), een net uit de baarmoeder gekropen Jules Deelder en nog zo wat schorremorrie op niveau. In mijn beleving was die steun- kreunbeer van Serge Gainsbourg er ook, maar zonder Jane Birkin. Je kunt niet alles hebben, ook toen al niet. Ik moet dat alles eens navragen bij Albert Vondeling, Peter Leeuwen of Albert Holterman, want die zaten geloof ik in de organisatie van deze legendarische Nacht, waarin op een zolder amateurdichters voorlazen, onder wie ik. 

 

Nieuw college wil in Twenterand wil tegengas van de samenleving

VROOMSHOOP - Het afgelopen jaar aangetreden college van burgemeester en wethouders in Twenterand omarmt kritische burgerzin en wil bevorderen dat inwoners zich roeren en laten weten wat ze ervan vinden. Dat zei burgemeester Van der Kolk vanavond in haar nieuwjaarstoespraak die ze hield tijdens de gemeentereceptie bij Het Punt in Vroomshoop.

De missie van het college omschreef ze als volgt: ‘De gemeente Twenterand wil u het gevoel en vertrouwen geven dat de politiek van en voor u is. De lokale politiek wil u graag bij de besluitvorming betrekken. Iedereen, inwoners, ondernemers, verenigingen, organisaties en iedereen die verbonden is aan de Twenterandse samenleving, kan en mag hierin meedenken en meedoen. Dat mag best kritisch zijn, maar wel met respect voor elkaar. Door elkaar aan te vullen hebben we elkaar veel te bieden.’

De burgemeester refereerde aan de na de verkiezingen ongekend stevig gewijzigde politieke verhoudingen in Twenterand, met een absolute meerderheid voor GBT (12 van de 23 zetels), dat drie wethouders levert aan een college waarin de ChristenUnie haar wethouder behoudt, maar het CDA voor het eerst in de historie in de oppositie zit. Van der Kolk memoreerde dat politiek in Twenterand leeft, getuige ook het het feit, memoreerde ze, dat de opkomst bij de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad zeven procent boven het landelijke gemiddelde lag.

De gemeente wil er volgens Van der Kolk voor elke inwoner zijn. ‘Iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving. Of je nu jong, oud bent, valide of minder-valide, hoogopgeleid of laaggeletterd bent, betaald werkt of je inzet als vrijwilliger.’ In haar rol als burgemeester, vooralsnog waarnemend, legt ze prioriteit bij het bestrijden van drugs- en drankoverlast en het ontwikkelen van beleid om het (verslavende) gebruik ervan onder jongeren te ontmoedigen.

Hofland wil groei van Rijssen-Holten, op naar de 40.000 inwoners

RIJSSEN – De gemeente Rijssen-Holten moet de ambitie hebben om naar 40.000 inwoners te groeien en niet bang zijn zulks in het openbaar te zeggen. Dat vindt burgemeester Hofland die dat in zijn nieuwjaarsspeech ten stadhuize dan ook in het openbaar zei. ‘Nog 1.750 inwoners te gaan’, voegde hij er meteen aan toe. Toeval of niet, maar hij maakte er melding van opa te zijn geworden.

Verder stelde de burgemeester dat voorspelbaar besturen eruit bestaat te veranderen waar dat nodig is en te behouden wat goed mag heten. Hij refereerde eraan dat wethouder Beens volgens de Roskam de best wethouder is van Twente en constateerde blij van zin: ‘Mooi dat voorspelbaar zo herkenbaar is.’ Hofland noemde vrijwilligers ‘het fundament van onze samenleving’ en wees op het belang van ‘ontmoetingen in zalen, kerken, bij evenementen, op sportvelden’. Ook memoreerde hij de activiteiten in het kader van 775 jaar Stad Rijssen en de toetreding afgelopen jaar tot het Hanzeverbond.

Met een verwijzing naar de Twentse samenwerking noemde de burgemeester van de vierde economie van Twente het een puzzel voor 2019 ‘hoe we regionale bureaucratie én ondersteunend én compact én bestuurbaar maken’. En met een schuin oog naar de komende verkiezingen voor Provinciale Staten zei Hofland ‘graag’te zien dat tussen de provincie Overijssel en de gemeente Rijssen-Holten er een pilot komt waarbij we nog sneller op economisch- en ruimtelijk terrein zaken kunnen doen.

Deel dit nieuws!