De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Eerbetoon aan mannen die opblazen IJsselcentrale voorkwamen

HENGELO – In de gemeente Hengelo is een expositie ingericht over drie mannen die bij de bevrijding van de stad in 1945 voorkwamen dat de Duitsers de IJsselcentrale opbliezen. Theo van Loon, Frank Santman en Dolf Nijhoff wisten dit voornemen van de zich terugtrekkende bezettingsmacht te voorkómen. Ze werden, zo releveerde voorzitter Van Houweninge van Museum Hengelo in zijn openingstoespraak, vervolgens door de Duitsers standrechtelijk geëxecuteerd.

Behalve de expositie in het stadsmuseum eert Hengelo is er over de daad van de drie Hengelose mannen ook een boek geschreven en een website gemaakt.

De kunstenaars Herbert Capelle en Pier van Dijk in Hengelo maken zich deze dagen druk voor een monument ter herinnering aan de stakingen die in 1943 bij Stork in Hengelo begonnen en zich over het land verspreidden. Het ontstaan van industrieel 75 jaar geleden zou de herinnering aan die landelijke staking moeten stutten en staven.

Inzet voor toekomstgerichte erven Elsen/Herike in Hof van Twente

HERIKE/ELSENERBROEK - In de buurtschappen Elsenerbroek en Herike-Elsen werken de gemeente Hof van Twente en de provincie Overijssel samen aan wat 'toekomstgerichte erven’ heten te zijn. Er loopt een proefproject van stapel om te onderzoeken hoe de inwoners in dit buitengebied praktisch kunnen worden begeleid en ondersteund kunnen worden om hun erf klaar te stomen voor de toekomst. Zevenntig huishoudens toonde al belangstelling.

Er vond recent een bijeenkomst plaats met deskundigen op het gebied van erfinrichting, asbestsanering, bedrijfsvoering plus sociale en fianciële complicaties en oplossingen. Bij gebleken succes komen ook andere gebieden in de gemeente aan de beurt.

Erfeigenaren hebben te maken met veel ontwikkelingen, zoals de aanleg van glasvezel en de mogelijkheden om nieuwe energie op te wekken, maar ook het verbod op asbestdaken vanaf 2024. De gemeente en de provincie willen de erfeigenaren een helpende hand reiken om te kijken naar wat er allemaal mogelijk is om het erf vitaal te houden.

Naar de mening van wethouder Meulenkamp is het bijzonder dat gemeente en provincie dit doen en hoe ze het aanpakken. 'We proberen een brede groep erfeigenaren uit de twee buurtschappen te betrekken bij het samen maken van een erfplan op maat. Uiteindelijk doel is dat de volgende generatie ook nog kan genieten van een vitaal buitengebied.'

Bij het overlijden van Sien van Meurs, (glas)kunstenaar te Almelo

ALMELO – De beeldend kunstenaar Sien van Meurs is op 64-jarige leeftijd te Almelo overleden. Ze was langdurig vanuit de stad nationaal werkzaam als (onder meer) glaskunstenaar. Opgeleid aan de Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam bekwaamde ze zich in veel disciplines, met glas als vaste waarde door de jaren heen. In haar werk speelt de vergankelijkheid van alles wat ter aarde komt een rol van betekenis, maar ook de oneindigheid van alles wat adem heeft. Met scheppende kunst trotseerde ze de vernietigende natuurkracht.

Voor de kunstenaar Van Meurs was de horizon in meerdere betekenissen einde én begin. Haar oeuvre getuigt ook van zoutend zand en vurig venijn. Leven en werken als een avontuur, met telkens een ongewisse uitkomst. Of ze nu in de Egyptische graftombes inspiratie vond of in de Groenlandse kajakvaart, er moest in haar beeldende werk de straffe uitdaging zijn aan het wezen te raken; de kern in elk opzicht als de essentie.

Van Meurs drukte zich in kunst en woord precies uit, wat in de toenmalige expositieruimte De Waag bleek toen ze er op aansporing van directeur Carin Reinders in het najaar van 1986 een overzichtstentoonstelling inrichtte. Ze liet zich inspireren door overwoekerde geschiedenissen en verdwenen culturen, met een fascinatie voor het raadsel en de oerkracht van de sterfelijkheid. Haar mustaba-expositie in Het Nijenhuis/De Fundatie getuigt daarvan. De glaskunst van Van Meurs was er altijd, een breekbare benevens stuwende kracht, en kwam gaandeweg meer op de voorgrond, vaak in combinatie met steen en metaal.

Huurverhoging bij Mijande voor lagere inkomens binnen de perken

DENEKAMP/VRIEZENVEEN - De woningcorporatie Mijande Wonen houdt de huurverhoging per juli van dit jaar binnen de perken. Voor de lagere inkomensgroepen is er alleen een inflatiecorrectie. Mijande heeft woningen in de gemeenten Dinkelland en Twenterand. Voor bewoners met een inkomen tot 41.056 euro zal de huur met 1,4 procent stijgen, voor hogere inkomens geldt een verhoging van 5,4 procent. De belangenvereniging van huurders kan zich hierin vinden.

Mijande Wonen stelt in een verklaring het belangrijk te vinden dat huren van een woning op 'het Twentse platteland betaalbaar is en blijft'. Tot voor kort had Mijande, dat onlangs afscheid nam van de directeur-bestuurder Zuithof wegens verschillen van inzicht met de raad van commissarissen, ook woningbezit in Aadorp, zij het beperkt, maar die woningen zijn recent overgedaan aan de Almelose corporatie Beter Wonen. 

De huurdersbelangengroepen van Beter Wonen heeft net als die van Sint Joseph aangedrongen op het binnen de perken houden van de huurverhoging.

Woningbouw in zicht op plek fameus Warenhuis Vos in Rossum

ROSSUM - Na veel soebatten zal het voormalige Warenhuis Vos in Rossum weldra wijken voor de bouw van wooneenheden. Er is voor volgende week woensdag een symbolische starthandeling voor de afbraak van het ooit fameuze pand met dito winkel, waarvoor bouwondernemer Niehoff en wethouder Steggink zich naar de plek begeven.

Het gebouw van Warenhuis Vos en de woning van de familie Vos op de hoek van de Father Raatgerstraat en de Thijstraat in Rossum staan al jaren leeg. De verpaupering op deze zichtlocatie nabij de kerk is velen al jaren een doorn in het oog, maar de huidige eigenaar, het aannemingsbedrijf Niehoff uit Lattrop, maakte in samenspraak met de gemeente Dinkelland een plan voor woningbouw die woensdag ook wordt gepresenteerd. 

Ook elders in Rossum vindt woningbouw plaats, want in Plan Noord, aan de Thijstraat, zijn 24 bouwkavels beschikbaar gekomen, die waanzinnig snel van de hand gingen, wat ermee te maken heeft dat het kerkdorp enige jaren 'op slot' zat.

 

Deel dit nieuws!