De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Visser maakt een punt over Punt met aanval op ambtenaar/college

VROOMSHOOP - Het was ambtelijk al jaren bekend dat het activiteitencentrum Het Punt te Vroomshoop op een financieel debacle afstevende, maar de verantwoordelijk ambtenaar eiste dat het bestuur de jaarrekening ten positieve moest bijstellen omdat de werkelijkheid de gemeenteraad van Twenterand te veel zou frustreren.

Dit schrijft voormalig bestuurder/toezichthouder Visser aan de huidige gemeenteraad omdat die zijns bedunkens aan de vooravond van de begrotingsdebatten recht heeft te weten hoe de vork in de steel zit. Er is, meent  Visser, nu 'een spel gaande dat alle fatsoensnormen te buiten gaat', en het nieuwe college van burgemeester en wethouders laat het maar zo.

Medio vorig jaar nam de toenmalige Raad van Toezicht het bestuur van Het Punt over, stelde een betrouwbare jaarrekening op, doch werd vanuit het gemeentehuis door de Punt-ambtenaar tot de orde geroepen.  Men kon de raad beter niet inlichten, met de toezegging dat het tekort later, kennelijk buiten de gemeenteraad om, alsnog zou worden aangezuiverd.

Naar de mening van Visser is in het gemeentehuis te Vriezenveen al vier jaar bekend dat de gemeente zich vanaf de opening ten onrechte rijk rekende omdat er sprake was van een structureel tekort van tachtigduizend euro vanwege foute aannames in de startbegroting, die de betrokken ambtenaar ook achterhield. De betrokken ambtenaar zou tot een inner circle behoren waartoe ook de opnieuw naar voren geschoven bestuurder Van Hoek en voormalig wethouder Visser behoren, ook wel 'de Almelose clan aan het Manitobaplein' genoemd.

Naar de opvatting van Visser doet het huidige college van burgemeester en wethouders niets om het verleden in perspectief te zetten, geeft het vrijwilligers op 'een agressieve en onbeschofte wijze' stank voor dank en brengt het de voormalige Raad van Toezicht 'imagoschade' toe; hij dreigt met 'een gang naar de rechter'. En: 'Er is hier sprake van veelvuldig liegen en het verschaffen van onjuiste, onvolledige, selectieve informatie aan uw raad gedurende de afgelopen vijf jaar.'

 

Steeds meer vrouwen aan de top bij woningcorporaties in Twente

ENSCHEDE  - Steeds vaker kiezen Raden van Toezicht van woningcorporaties voor een vrouw als directeur-bestuurder.  Bij de woningcorporatie Domijn komt beroepsbestuurder Van Ingen aan het roer. Onlangs zijn bij de Almelose corporatie Sint Joseph en bij de Rijssense corporatie De Goede Woning al vrouwen aan de top gekomen, want in Almelo trad die van Welbions in Hengelo afkomstige bestuurder Beumer aan en bij De Goede Woning viel de keuze op bestuurder Mobach.

Van Ingen geldt als duvelstoejager en werkte bestuurlijk en toezichthoudend in vele branches. Al geruime tijd is ze voorzitter van de Raad van Bestuur van Nijsingh Advocaten en Notarissen en ook is ze momenteel commisaris bij afvalinzamelaar en energieopwekker Twence en toezichthouder bij de regionale omroep RTV Oost. Eerder gaf ze leiding aan de Kamer van Koophandel Oost-Nederland en had ze onder veel meer een commissariaat bij FC Twente. Nu gaat Van Ingen de woonmarkt op als leidsvrouw van de woningcorporatie Domijn, waar ze bestuursvoorzitter Salverda aflost. Domijn is actief in meer gemeenten, met een accent op Enschede, Haaksbergen en Losser.

Beumer volgde eerder dit jaar al directeur-bestuurder Kamst op die zo ongeveer vergroeid was met Sint Joseph, dat woningbezit heeft in met name Almelo, maar ook in Denekamp, Tubbergen en Wierden. In de afgelopen maanden trok Beumer lang-slepende projecten vlot, zoals de uitbreiding annex verbouwing van het ouderencomplexen De Klokkenbelt én Sint Elsabeth. Ook werd besloten tot het te koop zetten van meer huurwoningen in oudere wijken.

De nieuwe directeur-bestuurder Mobach van De Goede Woning te Riijssen lost daar de gepensioneerde leidsman Van der Spek af. Mobach ziet haar benoeming als promotie, wat het ook is, want ze was al in de wereld van de volkshuivesting werkzaam, als manager Wonen en Vastgoed bij de corporatie Mijande in Twenterand en  Dinkelland. Bij die corportatie is recent directeur-bestuurder Zuithof vertrokken nadat hij woningen in Ootmarsum zou hebben verkocht, onde de prijs. Onbekend is wie bij Mijande aan het roer komt, laat staan of het een man of een vrouw zal zijn...

 

 

 

 

 

 

Overigens CII

Ieper. Ik ben er twee keer geweest, heb er gelogeerd, en beide keren scheen de zon, net als toen, want de zon maakt het niets uit, die maakt ons leven mogelijk, maar zal het een rotzorg zijn wat we ermee doen en dat de wereld vier jaar verdonkerde vanwege wat wij de Eerste Wereldoorlog noemen, een oorlog die negen miljoen soldaten en ruim zes miljoen burgers het leven kostte.

Natuurlijk is de 'Last Post' die elke avond klokslag acht klinkt in Ieper imponerend (en) huiveringwekkend, en het bezoek aan het lokale museum wekt óók indruk, vooral de brieven der jonge soldaten. Als je je best doet, dan ruik je, ook al wéét je dat het inbeelding is, het bloed, de stront, het vuur - en van de tranen het zout en van het bitter het kruit.

De leiders van de meest betrokken landen, Merkel  van Duitsland en Macron van Frankrijk, herdachten vandaag in het bijzijn van collega-wereldleiders (onder wie Poetin, Trump en Erdohan) de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog van die precies honderd jaar geleden ook formeel werd beëindigd, met handtekeningen in een treincoupé in Compiègne. Ze onthulden twee stenen herdenkingsplaten. We moeten herdenken, maar ondertussen is Huis Europa verdeelder dan ooit in een schokkende wereld.

Bij mij kwam de eerste wereldbrand het meest beeldend en bijtend binnen bij het lezen van 'Oorlog en terpentijn' van Stefan Hertmans, een boek in drie delen, waarvan het middendeel alle verschrikkingen bijna voelbaar maakt, ingebed in lelijke historiën, schone kunsten, diepe geheimen, donkere verlangens - gesublimeerd in de grootvaderfiguur,.

 

 

 

 

 

Wereldoorlog-top
In de verwoestende oorlog van 1914-1918 stierven bijna negen miljoen soldaten en meer dan zes miljoen burgers. Morgen begint in Parijs een 'Wereldoorlog-top', waarvoor Macron vele wereldleiders heeft uitgenodigd. Het hoogtepunt zal een ceremonie zijn in de schaduw van de Parijse triomfboog. Deze zal worden bijgewoond door Merkel, de Amerikaanse president Donald Trump, de Russische president Vladimir Poetin, de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en vele andere staats- en regeringshoofden.

Bouwcenter Nobel (Gerrit Tijhuis) koopt pand Hofman Diervoeders

RIJSSEN- De bouwmaterialenhandel Bouwcenter Nobel van de bouwondernemer Tijhuis heeft het bedrijfspand van Hofman aan de Wierdensestraat te Rijssen gekocht. Het gebouw met productie-, opslag- en kantoorruimtes staat op de hoek met de Klokkendijk waar het kadastraal trouwens al Notter/Wierden heet.

Bouwcenter Nobel, met vestigingen in Eerbeek, Haaksbergen en Lochem, nam enige tijd geleden Imabo Twickel aan de Molendijk in Rijssen over. De gedachte is klanten, particulier en zakelijk, nog makkelijker van dienst te kunnen zijn met ruw- en afbouwmaterialen, hout en plaat, ijzerwaren, gereedschap, keukens, tegels en sanitair. Met een goede regionale dekking van vestigingen/showrooms, zou Bouwcenter Nobel nu voldoen aan de voorwaarde van bereikbaarheid. Het pand in Rijssen staat aan de provinciale weg N350 richting A35 en N347 richting A1.

Hofman Animal Care vestigde zich achttien jaar geleden in Rijssen/Wierden en blijft daar, want vestigt zich op het bedrijventerrein De Elsmoat aan de A1 dat beide gemeenten gezamenlijk exploiteren. Vanwege de groei is gekozen voor de bouw van een nieuw pand op een perceel van anderhalve hectare, grotendeels voor magazijnruimte en voor het overige ten behoeve van productie en kantoorwerk.

 

Nieuwe bestemming wacht Willibrorduskerk in Vroomshoop/Geerdijk

VROOMSHOOP/GEERDIJK – De vraag is niet of de Willibrorduskerk in Vroomshoop/Geerdijk aan de rooms-katholieke eredienst wordt onttrokken, maar wanneer. Voor de vieringen komen nu per keer gemiddeld veertig beminde gelovigen bijeen.

En de woorden uit Mattheus 18 (Waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden') zijn met betrekking tot de kerk op de oever van het kanaal Almelo-De Haandrik niet meer van toepassing, want de vitaliteit en de financiën zijn heden ten dage ontoereikend om een gemeenschap der heiligen een godshuis te bieden.

De locatieraad en pastoraatsgroep van de parochie zijn al een jaar bezig met het zoeken naar manieren en gebruiken om de aan Willibrord gewijde kerk een passende bestemming te geven. Dat geldt dan behalve het kerkgebouw en de pastorie ook de begraafplaats bezijden de kerk, tegenwoordig geloofsgemeenschap genoemd.

De kerk staat er exact anderhalve eeuw, want dateert van 1868. Er woonden voordien weinig rooms-katholieken, maar toen in 1851 het kanaal werd gegraven, nam hun aantal zienderogen toe. Zij hechtten er erg aan om een eigen kerk en een eigen pastoor te hebben. In het brinkdorp Den Ham bestonden geen katholieken, dus de Vrooshoopsen en Geerdijksen moesten naar Vriezenveen, wat ze te ver vonden. Uiteindelijk bewilligde het bisdom in een eigen parochie met kerk op de kanaaloever. In de kerstnacht van 1868 vond de inwijding plaats, mogelijk vindt de ontwijding klokslag 150 jaar later plaats, met ruimte voor een nieuw gebruik.

Deel dit nieuws!