De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Nieuwe brandweerkazerne op plek van huidige in centrum Almelo

ALMELO – Er zal in het centrum van Almelo een nieuwe brandweerkazerne verrijzen. De nieuwbouw is voorzien op of nabij de plek van de huidige kazerne aan de Brugstraat, die verouderd zou zijn, ondoelmatig en niet toekomstbestendig.

Dit is na aanvankelijke ontkenningen bevestigd, al zou het besluit ‘formeel’ nog moeten worden genomen, wat overigens een ‘formaliteit’ is.

De gemeenteraad zal binnenkort worden bijgepraat over het hoe en het wat. Tijdens een besloten bijeenkomst is een en ander al besproken. De nieuwbouw is nodig vanwege 'brede afwegingen op Twentse schaal'. In dat kader is eerder al besloten dependances, zoals de garage in Almelo-Noord aan de Vriezenveenseweg, af te stoten.

Ook in andere Twentse gemeenten zijn plannen voor concentratie en nieuwbouw. Zo vindt in  Hellendoorn een zoektocht plaats naar een locatie voor een kazerne aan de  Ninaberlaan. De brandweer werkt in Twents verband al lang niet meer met inachtneming van gemeentelijke grenzen, maar met operationele grenzen.

De brandweer Twente beschikt nu over 29 kazernes in de veertien gemeenten. De brandweer kwam vorig jaar in de regio 3.547 keer in actie om brand te bestrijden en hulp te verlenen. Dat is iets minder dan in 2016. Toen waren er 3.590 incidenten. Vanuit de kazernes verleent de brandweer gemiddeld veertien keer per dag hulp aan de inwoners van Twente.

Met elektrische trein nu rechtstreeks van Twente naar Bielefeld

OLDENZAAL/BIELEFELD - Het is vanaf zondag mogelijk met nieuwe elektrische treinen vanuit Hengelo via Oldenzaal naar Duitsland te reizen met stops in Bad Bentheim, Rheine, Osnabrück en eindbestemming Bielefeld. Het is voor het eerst dat er een trein tussen Hengelo en Bielefeld rijdt. Op het traject worden acht nieuwe treinen van het type Stadler Flirt ingezet. Deze treinen zijn voorzien van een meerstroomsysteem om zowel op het Nederlandse als op het Duitse stroomnet te rijden. Elk uur rijdt er een trein vanuit Hengelo richting Bielefeld en terug. Op weekdagen start de eerste rit om 6:34 uur en de laatste rit vertrek om 22:34 uur. Op zaterdag en zondag wordt er om 7:34 uur respectievelijk 8:34 uur vertrokken uit Hengelo.

Volgens gedeputeerde Boerman, verantwoordelijk voor openbaar vervoer in de provincie Overijssel, is de nieuwe treinverbinding tussen Twente en Duitsland ná de grensoverschrijdende treinverbinding Enschede-Gronau richting Munster en Dortmund, al sinds in 2001, weer een mijlpaal Boerman wijst op het belang van economische groei en werkgelegenheid. De kennis- en onderwijsinstellingen, zoals de Universiteit Twente en Saxion Hogeschool, zullen er naar zijn mening van profiteren.

De acht nieuwe elektrische Flirt treinen van Keolis Deutschland beschikken elk over 266 zitplaatsen en zijn rolstoeltoegankelijk. Daarnaast is er per trein ruimte voor 24 fietsen. Ook kan iedere reiziger gebruik maken van de oplaadmogelijkheden bij alle zitplaatsen en zijn de treinen aan de binnenzijde voorzien van LED-verlichting. De treinen beschikken over twee toiletten, waarvan een voor rolstoelen. Het informatiesysteem in de trein is in zowel het Duits als Nederlands en camera’s waken over de veiligheid van de reizigers.

Het contract tussen de drie opdrachtgevers en Keolis Deutschland heeft een looptijd van vijftien jaar. Voor de exploitatie van de trein tussen Hengelo-Bielefeld stelt de provincie Overijssel dertien miljoen euro beschikbaar. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat draagt 9,5 miljoen euro bij.

Van Ingen in beeld als opvolger voorzitter Sporre regionale omroep

HENGELO - De huidige voorzitter Van Ingen van de Raad van Bestuur van Nysingh Advocaten is de beoogde nieuwe voorzitter van de regionale omroep RTV Oost. Ze zal daar de huidige roerganger Sporre opvolgen als voorzitter van de Raad van Toezicht. Van Ingen is een notoir verzamelaar van voorzittersfuncties en commissariaten.

Sporre treedt af als voorman van RTV Oost omdat hij nu ook zelf vindt dat zijn tijd gekomen is. Hij was werkzaam in de werelden van betaald voetbal en verzekeraars van ziektekosten. Ook zijn medebestuurders Kobes (oud-burgemeester van meerdere gemeenten en in het CDA bekend als de wethouder Hekking van congressen en bijeenkomsten) en gewezen ondernemer Van den Berg (grondvester van Avonturenpark Hellendoorn) vertrekken ook bij de provinciale zendgemachtigde. Alle drie de bestuurders hebben ook gemeen dat ze in 1945 zijn geboren.

Dan is de gedachte nieuwe voorzitter (van 1958) met haar bijna zestig jaar een relatieve jongeling. Ze is tien jaar voorzitter geweest van de Kamer van Koophandel en grossiert in nevenfuncties, bij bedrijven, instanties en het onderwijs, waaronder sinds enige tijd het voorzitterschap van de Stichting Universiteitsfonds Twente.

RTV Oost ziet in Van Ingen een geschikte bestuurder die de regionale omroep door een moeilijke periode kan loodsen, met minder programma’s (zeker op televisie), geen vernieuwing en aanhoudende perikelen over salarissen rond de Balkenendenorm voor directie en management. Onlangs werd ex-medewerker Karsten benoemd tot nieuwe hoofdredacteur. Gesproken wordt  nu onder meer over een fusie met ander regionale omroepen.

Protestants en katholiek onderwijs te Enter willlen samen bouwen

ENTER - De besturen van de Schoolvereniging Scholen met de Bijbel Wierden-Enter en de Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand willen een nieuwe school laten verrijzen in Enter. Het gebouw zou de huidige schoolgebouwen van De Wegwijzer en De Talenter moeten vervangen. In de beoogde nieuwbouw blijven, zo wordt benadrukt, beide scholen wél zelfstandig.

Er heeft al overleg plaatsgevonden met de gemeente Wierden, waar Enter onder ressorteert. De besturen benadrukken in hun persbericht de zelfstandigheid der scholen, maar onderstrepen ‘de grote meerwaarde van het samen gaan in één gebouw dat voldoet aan de eisen van deze tijd’.

De school zou een ‘centrale ontmoetingsplek voor een groot deel van de toekomstige kinderen in Enter’ moeten worden. Bovendien zou het gemeenschappelijke gebruik van één gebouw  in de toekomst veel mogelijkheden bieden. Er kan over en weer gebruik worden gemaakt van gemeenschappelijke voorzieningen, zoals de gemeenschapsruimte, de speelzaal en kantoorruimtes. Ook biedt nieuwbouw letterlijk ruimte voor kinderopvang, voor- en naschoolse opvang en voor gezondheidszorg en logopedie kunnen ruimte in het nieuwe gebouw kunnen krijgen.

Coalities Twenterand en Overijssel in actie voor Foto Konijnenberg

DEN HAM – De gemeente Twenterand zoekt in overleg met de provincie Overijssel naar mogelijkheden om detailhandel van Foto Konijnenberg op het bedrijventerrein Kroezenhoek in Den Ham toe te staan. Dat gebeurt met een beroep op een vorm van winkelbeleving en internethandel. Om dit te bevorderen nodigde wethouder Van Abbema, voorheen statenlid, de provinciale collegepartijen uit: behalve haar eigen ChristenUnie ook CDA, VVD en D66 plus de verwante oppositiepartij SGP.

De reacties van vooral ChristenUnie en CDA zijn positief. De bedoeling is de ‘zaak’ op het bedrijventerrein te laten, ofschoon dit haaks staat op de uitgangspunten van zowel het gemeentelijke als het provinciale detailhandelsbeleid, dat winkels en middenstand op bedrijventerreinen verbiedt. Er zou voor Foto Konijnenberg in Den Ham een uitzondering moeten worden gemaakt omdat er veel verkoop via internet plaatsvindt en het bedrijfspand een ‘beleefcentrum’ heet te zijn. Bovendien speelt de werkgelegenheid (51 formatieplaatsen) voor een aantal partijen een rol van belang om de internationale groothandel en dienstverlener op Kroezenhoek toe te staan. Tegenstanders wijzen op de gevaren van leeglopende dorpscentra (minder beleving) en precedentwerking.

Deel dit nieuws!