De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Vroomshoop en Koster gloriëren in het finale debat over Het Punt

VROOMSHOOP - Het debat over de toekomst van het multifunctioneel activiteitencentrum in Vroomshoop kende vanavond twee winnaars. Ten eerste het centrum zelf dat met een schone lei kan beginnen en dan ook nog met een bestuurlijke én financiële injectie en ten tweede de nieuw aangetreden GBT-wethouder Koster die zich met verve kweet van zijn taak dit alles mogelijk te maken.

Alleen het raadslid Kerkdijk van het CDA was in de eerste termijn van de debatten buitengemeen kritisch op de wethouder die te laat zou hebben gereageerd op de problemen, maar hij bond in zijn tweede termijn in en suggereerde toen zelfs dat Het Punt, dat de afgelopen jaren van het ene naar andere tekort hobbelde, van gemeentewege wellicht vermogen kan ontvangen. Kerkdijk hield Koster voor dat het grondbedrijf der gemeente Twenterand hiertoe wellicht mogelijkheden biedt.

Koster liet op zijn beurt merken haast te maken met een krachtig bestuur bij Het Punt dat voor een degelijke exploitatie en dus rust in de tent moet zorgen, want door minder sterk bestuur, zowel van de Raad van Toezicht als van het vorige college van Burgemeester en Wethouders, is er al jaren sprake van minimaliteit en malheur. Koster, die de opvolger is van wethouder Binnenmars, ging voortvarend van start en heeft contacten gelegd met kandidaat-bestuurders, onder wie een financieel expert, een deskundige op het gebied horeca/facilitair en iemand met kennis van zaken terzake public relations/marketing. Op al deze plekken lagen tot op heden bij Het Punt de grootste pijnpunten.

Afname werkloosheid Twente; koplopers Enschede en Rijssen-Holten

ENSCHEDE/RIJSSEN - De gemeenten Enschede en Rijssen-Holten profiteren het meest van de banengroei in Twente. In beide gemeenten is er een toename van de werkgelegenheid met meer dan duizend personen. Uit de cijfers van de Arbeidsmonitor blijkt overigens ook dat de werkloosheid in Twente relatief sterker daalt dan in Nederland als geheel. De werkloosheid in deze regio bedraagt nu vier procent tegen 5,2 procent een jaar geleden.

Door de economische groei van de afgelopen jaren neemt het aantal banen sinds 2014 weer toe. In 2017 (meest recente cijfers) bedraagt het aantal werkzame personen in Twente 303.850. Dit zijn 11.200 personen (3,8 procent) meer dan in 2014. In dezelfde periode is het aantal werkzame personen landsbreed met 3,5 procent toegenomen. Eind juni van dit jaar waren er dit jaar nog dertienduizend personen werkloos in Twente.

Eind april 2018 stonden er bij UWV in de bestanden van Werkplein Twente bijna 32.000 personen geregistreerd (GWU) als werkzoekenden. Een afname ten opzichte van eind december 2017 toen er nog bijna 33.000 ingeschreven stonden.

Ook het aantal bijstandsuitkeringen neemt af. Eind juni 2018 werden in Twente 14.631 WWB-uitkeringen verstrekt, een afname van één procent in vergelijking met eind maart, een kwartaal eerder. Ten opzichte van een jaar eerder (juni 2017) daalde het aantal met 2,5 procent. De daling van het aantal WWB-uitkeringen in Twente blijft achter bij de landelijke daling. Waar het aantal uitkeringen in heel Nederland tussen januari 2017 en mei 2018 met 4,3 procent gedaald is, bedraagt de daling in Twente over dezelfde periode slechts 1,7 procent.

Bramer wil toch bouwen in Waterrijk, maar Almelo wimpelt het weg

ALMELO/VRIEZENVEEN - Het bouwbedrijf Bramer uit Vriezenveen wil in een deel van Waterrijk alsnog woningen bouwen. Dat heeft directeur Verhoeven van het aannemingsbedrijf de gemeente Almelo laten weten, zo deelde wethouder Van Rees vanavond mee tijdens een politiek beraad. De wethouder liet er ogenblikkelijk op volgen er niets voor te voelen.

Het gaat om de zuidrand van wat ooit Waterrijk was, tussen Aadorp en Schelfhorst, waar een grote nieuwe woonwijk was gedacht, met minimaal 4.500 woningen in het groen en nabij water, maar daar kwam niks van op de klos. Dat kwam enerzijds door de crisis, maar anderzijds ook door tegenwerking van andere gemeenten in de Netwerkstad. Het overgrote deel van Waterrijk is afgewaardeerd, dus uit de boeken geschrapt, waar de gemeente miljoenen mee verspeelde.

Niet alleen de gemeente was de klos van het miljoenenechec, ook woningstichtingen en bedrijven die gronden in Waterrijk kochten moesten hun verlies namen, waaronder dus Bramer. Dit bedrijf wil nu het zuidelijke deelgebied Singelwonen toch nog benutten voor woningbouw, maar Van Rees wimpelde dat vanavond af, inclusief een onderzoek naar de haalbaarheid.

 

 

Overigens LX

Vanmiddag naar Nijverdal gefietst voor een bezoek aan een notaris die Ter Braak heet, maar zijn naam geen eer aandoet, want hij is een smaakvol causeur. Ter Braak, geboortig te Azelo, heeft zich - althans fysiek - losgescheurd van zijn zakelijke partner en in een paar hokjes van een - trouwens afzichtelijke - kantoorkolos gevestigd, dat in de megalomane jaren werd gebouwd en tot overmaat van ramp Nieuwe Dunant is gedoopt. (Ach, waar is de tijd van concerten in het Dunantpárk?) 

De rest van dit kroniekje is positiever. Ik toog naar Nijverdal per ligfiets en karde over het bedrijvenpark 't Lochter, dat weer uitdijt nu de ene crisis verdwenen is en de andere nog niet losgebarsten. Op de terugweg koos ik voor een route die de andere kant van Nijverdal in volle Indian Summer-glorie openbaarde. Het was om omweggetje, een Tour de Regge, door akkerlanden vol opzwermende mezen, weilanden vol elkaar likkende koeien en op essen en in plooien gelegen oude boerderijen waar de zweetdampen van noeste landarbeid nog afslaan en retro herenhuizen waar de krankjorume nieuwe rijkdom je oogverblindend tegemoet masturbeert.

Ik weet wel: dit is aangelegde natuur, maar Twente is hier op zijn mooist, ook en vooral waar Nijverdal overgaat in Notter en Zuna, zeker als de harde wind en de felle zon op hun mooist zijn, wat je ziet in de herfstbladtooi der bomen, struiken en velden. En ja, eigenlijk moet deze nijvere dalpracht notarieel worden vastgelegd. Ik zal het er eens met Ter Braak over hebben.

Johanna ter Steege met Stapel op het toneel en met Finkers in film

ENSCHEDE/HENGELO - De in Twente (Notter) geboren actrice Johanna ter Steege gaat naast Huub Stapel een hoofdrol spelen in een theatervoorstelling 'Hanna van Hendrik' over. Daarenboven speelt ze met Herman Finkers in een film van de geboren Markelose regisseur Johan Nijenhuis, getiteld 'De beentjes van Sint Hildegard', waarvoor gisteren opnamen werden gemaakt in Enschede. Het toneelstuk en de film staan volledig los van elkaar.

De theaterproductie, die volgend jaar in de zomer meerdaags wordt opgevoerd in het gebied van de voormalige Luchthaven Twente, is om meerdere redenen bijzonder. Ten eerste omdat hier de Schouwburg Hengelo één van de trekkers is, met directeur Boer als co-producent (naast producent Lommerde) waar tot dusverre grotere langlopende locatievoorstellingen in Twente, zoals nu Stork! in nota bene Hengelo, gelieerd waren aan het Wilminktheater te Enschede, met producent Cornelisse.

Boer zegt het culturele leven in Twente spannender te willen maken. Het past in zijn visie om de Schouwburg Hengelo te laten fungeren als theater van de stad, wat trouwens ook een opdracht was van de gemeenteraad. De productie wordt financieel ondersteund door de Stichting Edwina van Heek die het Twentse erfgoed - landschap zowel als cultuur - hoog in de banieren voert. Het dialect is daar een onderdeel van, naar de natuur, niet de drager. In drie bedrijven maakt het publiek kennis met boerin Hanna, wier man Hendrik door een stier dood werd gedrukt. Aan de orde komen de verhitte gemoederen van de ruilverkaveling, een vluchteling op de boer en het vertrek van jongeren van het platteland naar de stad aan de orde. Hanna bespreekt alle problemen met haar overleden echtgenoot.

In het toneelstuk neemt muziek een prominente plek in, waarvoor Her Majesty (JB Meijers en Jelle Paulusma cum suis) en een Twents vrouwenkoor zijn gecharterd.

Deel dit nieuws!