De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Hockeyclub Almelo: hogere contributie voor aanleg nieuw waterveld

ALMELO – De Mixed Hockey Club Almelo krijgt een waterkunstgrasveld. De vereniging beschikt nu over een semiwaterveld en twee zandkunstgrasvelden op het sportpark ’t Groenedal. Tijdens een druk bezochte extra ledenvergadering werd ingestemd met de aanleg van het waterkunstgrasveld. De leden nemen hierbij een verhoging van de contributie op de koop toe. De aanleg kan als aan alle voorwaarden is voldaan, zoals financiering en vergunningen, deze zomer starten, waarna het veld bij het begin van het nieuwe seizoen in september speelklaar zal zijn.

Na de bouw van het nieuwe clubhuis in 2013 was er weinig financiële ruimte binnen de Almelose hockeyvereniging voor aanpak van de velden. De club beschikt zoals gezegd over een semiwaterveld en twee zandkunstgrasvelden. Alle drie de velden naderen het einde van de technische levensduur, het bestuur was er daarom veel aan gelegen met de aanpak van de velden van start te gaan. Sinds een jaar of drie werd door de club aan de ideeën en de financiering gewerkt.

Nu de gemeente Almelo heeft afgezien van de privatisering van alle buitensport en er flink is afgelost op de financiering van het clubhuis, ontstaat volgens het clubbestuur ruimte voor de aanpak van in eerste instantie één veld. Bij de renovatie gaat het om het oudste veld, inclusief aanpak van ondergrond, drainage, verlichting en hekwerk. Na de zomer beschikt de club daarmee over een waterveld en een semiwaterveld, daarnaast ligt er dus nog een zandkunstgrasveld.

Voorzitter Gelmers is blij met het positieve besluit van de leden: We willen nu beginnen met het aanpakken van de velden en niet wachten tot het te laat is. We rekenen op verhoogd spelplezier vanaf de zomer. De overige twee velden moeten ook nog onder handen worden genomen, daar is nog geen uitgewerkt plan voor, maar we moeten ergens beginnen. Ik ben blij dat er na dik drie jaar hard werken een goed plan ligt dat de goedkeuring van de leden kan wegdragen.'

Overigens CLXXIII

'Wilt u wel een pasfoto meebrengen, en o ja, dat moet een kleurenfoto zijn, ook al gebruiken we hem in zwartwit.' Het is de logica van de bureaucratie, hedenmiddag ten gemeenthuize in exact 21 woorden vervat. De gemeentelijke overheid weet me telkens weer te verrassen. Ondanks al haar veelkleurige verkoopmethodes blijft het een zwartwit dictaat. De wegen van de gemeente zijn, om Bob den Uyl te parafraseren, donker en zelden aangenaam. Ook is me een raadsel waarom een nieuw paspoort een week onderweg is. Wie moeten daar allemaal nog even aan ruiken?

Je kunt het ook positief bekijken, want ik krijg tenminste een paspoort. Dat heb ik wel eens anders meegemaakt. Na een periode van onfortuin, met blijvende verlamming op links ten gevolge, vroeg ik een invalidenparkeerkaart aan. Mij werd te verstaan gegeven dat ik daarvoor niet in aanmerking kwam. Ik had immers geen auto, zelfs geen rijbewijs, dus wat moest met zo'n kaart? Ik antwoordde dat ik wel eens met een automobilist meerijd naar theater, stadion of studio, en dat het dan makkelijk is dat ik niet te ver hoef te lopen, maar nee, daar kon de gemeente niet aan beginnen.... De zorgregisseur vertelde het in geuren en kleuren, maar de facto zwartwit.

 

Raad van Enschede stemt in met drietal kleinschalige zonneparken

ENSCHEDE - De gemeenteraad van Enschede stemt in grote meerderheid in met de aanleg van drie relatieve kleine zonneparken op gronden die nu nog een agrarische bestemming hebben. Het gaat om 5,5 hectare aan de Allemansweg, 4,5 hectare aan de Holterhofweg en twee hectare aan de Kromhofsweg.

Het is ruim een kwart van de opdracht, want de raad heeft uitgesproken dat er dit jaar veertig hectare beschikbaar moet komen voor zonne-energie.

De drie genoemde percelen worden nu grotendeels gebruikt voor het weiden van vee en de exploitatie van een grondgebonden agrarisch bedrijf. De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de duur van 25 jaar. Er zijn twee stedelijke coöperaties die de drie zonnevelden als één park exploiteren.

In zijn betoog zei wethouder Van den Berg 'knetterhard aan het werk' te zijn met de opdracht van raad om de energietransitie vorm te geven. De wethouder van BBE stelde verder dat daar waar de zon wordt benut de wind achterwege kan blijven. Zijn partij wil zo min mogelijk windmolens. Van den Berg liet de raad in een bijzin ook nog weten dat Enschede in de provincie Overijssel voorop loopt met de genoemde transitie.

De partijen Enschede Anders, PVV en Groep Versteeg stemden tegen omdat ze geen landbouwgrond willen offeren op het altaar van de zonne-energie, waarbij Enschede Anders hamerde op de mogelijkheid (delen van) het luchthavengebied te plaveien met zonnepanelen.

Akkoord over jongerenwerkers/stichtingen jongerenwerk Twenterand

VRIEZENVEEN - Aan de vooravond van een raadsdebat in de gemeente Twenterand hebben Radar Uitvoering, Stichting Jongerenwerk Den Ham, Stichting Reflection, Stichting ZorgSaam Twenterand en de gemeente Twenterand elkaar gevonden. Er zal morgen een raadsdebat over het jongerenwerk plaatsvinden.

Er is, zo deelt de gemeente vandaag in een communiqué mee, afgelopen week een overeenkomst getekend, waarin staat dat alle aabieders er samen voor gaan zorgen dat de jongeren de hulp krijgen die ze verdienen. 'Onze partners in het jongerenwerk laten hiermee zien dat de jongere voor hen op nummer één staat en dat is goed om te vernemen', aldus wethouder Paters in het 'geen vuiltje- aan-de-lucht'-persbericht.

De gemeenteraad heeft zoals gisteren gemeld dat er integraal jongerenwerk in de gemeente Twenterand moet komen, waarin men werkt als één team en vanuit één visie met in elke kern één jongereninloop. Dat leek zoals gisteren gemeld in Vriezenveen een brug te ver, want daar zouden wegens conflicten twee inlopen blijven. Onduidelijk is in het gemeentelijke bericht hoe de situatie op dat front nu is.

In een raadsdebat zal morgen wellicht blijken of het vertrouwen tussen instellingen zover is hersteld dat er alsnog één inloop komt in Vriezenveen. Ook komt aan de orde of en zo ja in welke mate er een onafhankelijk procesbegeleider komt om het jongerenbeleid in de onderscheiden kernen op elkaar af te stemmen.

Overigens CLXXII

Koekidoe. Het woord beklijft. Geen kiekeboe, laat staan okidoki, maar koekidoe. Een collega-gast aan de Roessinghbleek weg gebruikte het woord voortdurend. Heeft het eten gesmaakt? Koekidoe. Gaat het vandaag beter met je dan gisteren? Koekidoe. Goed geslapen vannacht? Koekidoe.

Een grapjas uit Delden vroeg geregeld bij de maaltijd in het 'bedrijfsrestaurant, het antwoord kennende: 'Geet't good met oe?'

Ja, met die man uit Delden kon je lachen vond hij zelf ook, want hij schaterde het uit als hij weer 'Koekidoe' te horen kreeg. Tot hij zelf in de maling werd genomen toen een tafelgenoot in een zeker lunchuur hem zei dat zijn gulp open stond. Hij bloosde en schrok, waarop hij te horen kreeg: 'Broekitoe.' Hij koos beschroomd het hazenpad. En we hoorden op de vierde stoel een ferm 'Koekidoe.'

Deel dit nieuws!