De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Water Natuurlijk winnaar verkiezingen bij waterschap Vechtstromen

ALMELO - Water Natuurlijk, een samenwerkingsverband van PvdA en GroenLinks, krijgt volgens de (voorlopige) uitslag van de waterschapsverkiezingen, zes zetels in het algemeen bestuur. De uitslag-met-een-slag-om-de-arm is vandaag bekendgemaakt door watergraaf Kuks, maandag wordt duidelijk of en zo ja welke kandidaten met voorkeurstemmen zijn gekozen.

Water Natuurlijk kreeg 26,4 procent van de stemmen en versloeg het tot nu toe oppermachtige CDA, dat dit keer tot 22 procent van de stemmen reikte, goed voor vijf zetels. AWP en VVD krijgen elk drie zetels, 50-Plus, ChristenUnie en Ouderenpartij mogen elk één stoel bezetten.

Water Natuurlijk lijkt optimaal te hebben geprofiteerd van de in vergelijking net de vorige verkiezingen hoge opkomst van 52,3 procent tegen de vorige keer 21,1 procent. De keuze om de waterschapsverkiezingen gelijktijdig met de statenverkiezingen te houden pakte kennelijk goed uit. Kuks spreekt in een communiqué van Vechtstromen over ‘een stevig mandaat’.

Het algemeen bestuur van Vechtstromen telt 27 zetels, waarvan er twintig zijn bestemd voor de categorie ingezetenen en worden verdeeld op basis van de verkiezingsuitslag. Daarnaast zijn er zeven zetels wettelijk gereserveerd voor de categorieën landbouw (drie zetels, aangewezen door LTO-Noord), bedrijfsleven (drie zetels, aangewezen door de Kamers van Koophandel) en natuurterreinbeheerders (één zetel, aangewezen door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren). Op deze zogenoemde geborgde zetels  is trouwens steeds meer kritiek.

Moskee in Hengelo krijgt een metamorfose met koepel én minaret

HENGELO - Het college van burgemeester en wethouders in Hengelo stemt in met het plan tot verbouwing en uitbreiding van de Ayasofya-moskee aan de Willem de Clercqstraat. Er volgt nog wel overleg met omwonenden en een formele inspraakmogelijkheid.

Het gewezen schoolgebouw, een roomskatholieke jongensschool, dat al dertig jaar als gebedshuis dienst doet, krijgt een orientaalse uitstraling en er komt een koepel op het pand met een minaret van 25 meter hoog. De hoogte van de minaret is volgens het huidige bestemmingsplan Hengelo Zuid-Breemarsweg onmogelijk, maar het college van burgemeester en wethouders ziet geen belemmmeringen om te bewilligen, temeer dar het moskeebestuur zelf de parkeervoorzieningen voor zijn rekwning neemt. Het zou niet de bedoeling zijn, laat het college weten, extra oproepen tot gebed te doen.

Overigens CCXV

We zullen het zien en meemaken, dacht ik. Nou ja, horen en meemaken, want luisteren naar potjeslatijn uitkramende koekebakkers van belegen waren en verkopers van nieuwerwetse producten is één, kijken naar al die uitgestreken gladjakkersgezichten is een aanslag op de beschaving. Zó levensmoe ben ik nog niet.

Voor de goede orde: ik heb het niet over Overijsselse kandidaten voor de Provinciale Staten, al zijn dat wel naäpers die denken dat het zo moet, maar over al die in kneedhokken en massagesalons voor het geven van teenkrommende reacties klaargestoomde nationaal werkzame handelsreizigers in oude spullen en nieuwe prullen.

Wat die landelijke types zeggen is stuitend van slechte ingestudeerdheid en een affront voor provinciale politici, die dat dan weer overnemen omdat hun hoogste doel uiteindelijk toch de landelijke arena is. Sukkels. Als je ernaar luistert, krommen je tenen, maar als je er ook nog naar kijkt, staat je verstand er waarlijk bij stil.

 

 

CDA gebutst; GroenLinks wil in college Overijssel, D66 zit op de wip

derde update 3.53 uur

ENSCHEDE - Ook in Overijssel is het CDA de verliezer van de verkiezingen voor Provinciale Staten, maar het verlies blijft met twee zetels (van elf naar negen) binnen de perken. En ook in Overijssel winnen met name Forum voor Democratie (van niets op zes) en GroenLinks en houdt de VVD (als voorheen zes) vrouwmoedig stand. Het ligt volgens zeggen wel in de rede dat de christen-democraten van de beoogde coalitiepartners niet opnieuw hun gebruikelijke twee gedeputeerden meer mogen leveren. Het vertrek van gedeputeerde Maij was in de boezem van de christendemocratie te Overijssel sowieso na twee periodes al ingecalculeerd.

De plek van Maij zal vermoedelijk worden ingenomen door lijsttrekker Molema van GroenLinks, want deze partij krijgt in Overijssel vijf zetels, wat er twee waren - een kloeke winst. Molema was tot vorig jaar wethouder in Oldenzaal, maar viel daar bij de coalitievorming buiten de boot. Met de huidige coalitiepartij  ChristenUnie erbij (die vier zetels behoudt) ontstaat een coalitie van 24 zetels, wat een wankele meerderheid is bij 47 statenzetels. Om die reden zal volgens zoemende wandelgangen worden ingezet op een vijfpartijencoalitie, zonder dat het aantal gedeputeerden toeneemt, een coalitie die ook recht doet aan de verkiezingsuitslag.

Voor het CDA, dat wel met enige afstand de grootste partij in Overijssel zal blijven, vooral door handhaving en hier en daar zelfs winst in erkende bolwerken op het platteland, wordt  - bij het slagen van onderhandelingen over een nieuwe coalitie - de zittende gedeputeerde Van Hijum dagelijks bestuurder. Ook is gedeputeerde Van Haaf van de VVD verzekerd van voortzetting van een plek in het dagelijks bestuur van de provincie. Gezien de verhoudingen ligt het verder voor de hand dat de ChristenUnie met gedeputeerde Boerman een ijzer in het dagelijks vuur houdt, niet gek voor een partij die ook de commissaris des konings levert.

Traag op de wip

Anders ligt dat voor de zittende gedeputeerde Traag van D66, want haar partij heeft net als in andere provincies ook in Overijssel pijnlijk een boel veren moeten laten. Het zag er vannacht na het tellen van driekwart van de stemmen naar uit dat het zeteltal van D66 ruim wordt gehalveerd van vijf naar twee, dus de omgekeerde route van GroenLinks. Daar komt bij dat de PvdA  weliswaar in Overijsel een zetel kwijtraakte, van vijf naar vier, maar daarmee nog wel eens zo groot als D66 is geworden. En daar komt bij dat de sociaal-democraten met kandidaat-gedeputeerde Van Bree een beoogd gedeputeerde hebben die ervaring heeft als statenlid (ook fractievoorzitter) en het inzonderheid met zijn dorpsgenoot Van Hijum goed kan vinden, in en buiten Laag Zuthem.

Forum voor Democratie

Dat ondanks de zes zetels vanuit het niets Forum voor Democratie geen partij lijkt voor de coalitie komt vooral doordat de kandidaten zich voor de verkiezingen niet lieten zien, evenmin deelnamen aan debatten en ook niet op de uitslagenavond in het provinciehuis te Zwolle waren -  ze zijn noch worden gekend en ze lijken bij voorbaat al gezien. De belangrijkste taak van deze zes afgevaardigden naar de Staten van Overijssel zal vooralsnog in elk geval zijn hun stem uit te brengen voor de samenstelling van de Eerste Kamer. Opvallend is wel dat in de Twentse steden Almelo, Enschede en Hengelo de partij van Baudet de meeste stemmen kreeg.

De democratische bestorming van het provinciehuis van Overijssel door de partij van Hiddema (kleine variatie) zal mede de oorzaak zijn van het verlies dat de PVV moest incasseren, want die partij had vijf zetels in het provinciaal parlement en houdt er nog drie over.

 

 

 

 

 

 

Wellicht toch kans op behoud van oude woonboerderij in Denekamp

DENEKAMP – Het ziet er nu naar uit dat de monumentale boerderij Aveskamp aan de Meester Muldersstraat in Denekamp ontkomt aan de slopershamer. Dat geldt temeer sinds archeoloog Benerink van Heemkunde Denekamp vaststelde dat het om de oudste woonstede  van Denekamp gaat.

De gemeenteraad van Dinkelland spreekt er binnenkort over en de tendens is dat er een meerderheid is die te porren lijkt te zijn voor behoud door herstel.

Al jaren ijvert de initiatiefgroep Samen op ’t Goor voor een restauratie en nieuwe functies, maar een meerderheid van de raad voelde aanvankelijk meer voor sloop ten nutte van nieuwbouw. De initiatiefgroep wil de boerderij eerst restaureren en vervolgens met een onderhoudsplicht verkopen. Er zouden wel twee bouwkavels voor woningen bij kunnen komen, die ruimte zou er zijn en de opbrengst van de grond kan de kosten dekken die de gemeente op het zere been moet nemen.

Deel dit nieuws!