De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Gemeente en club dicht bij akkoord over atletiekbaan Haaksbergen

HAAKSBERGEN – De gemeente Haaksbergen en de Atletiekvereniging Haaksbergen willen tempo maken met de renovatie van de atletiekbaan, een nieuw huurcontract en nieuwe huurafspraken. Dat blijkt uit een gezamenlijke verklaring van wethouder Van Spiegel namens de gemeente en woordvoerder Eijsink namens de club.

De kunststof-toplaag van de 400 meter-baan, eigendom van de gemeente, dient te worden vervangen. Het gemeentebestuur opteerde voor een overdracht van de 25 jaar geleden aangelegde accommodatie aan de vereniging, maar die wil huur dan wel bruikleen, waarbij de vraag is welke jaarbijdrage dan vereist is; daar wordt over gedelibereerd.

Een ‘vervolggesprek’ is constructief verlopen. Na het voorstel van de atletiekvereniging heeft de gemeente haar opvattingen toegelicht met betrekking tot de huur en een compensatieregeling voor zelfwerkzaamheid. Het lijkt erop dat daar een gedeeld voorstel uit valt de destilleren. In de gezamenlijke verklaring staat: ‘Er zitten openingen in die tot een positieve oplossing kunnen leiden. De gesprekken over de renovatie verlopen voorspoedig en volgens planning. Er is gestart met de eerste fase, de zogenaamde voorbereidingsfase.’

Er is hiertoe een projectgroep samengesteld die zich nu buigt over een programma van eisen.  Zowel het gemeentebestuur als de atletiekclub denkt donderdag 5 april over ‘een concreet voorstel’ te spreken en de verwachting is dat de gemeenteraad er 10 april over spreekt wat dan zal gebeuren in de vernieuwde volksvertegenwoordiging.

Nieuwe fase aanpak van bedrijventerrein Twentekanaal in Hengelo

HENGELO – De gemeente Hengelo begint komende week met de tweede fase van de werkzaamheden aan het bedrijventerrein Twentekanaal. Het betreft de revitalisering van het gebied gelegen tussen de Diamantstraat en het High Tech Systems Park Twente, het bedrijventerrein op het grondgebied van Thales, waar zich de komende jaren nog een aantal bedrijven zal vestigen. De gemeente Hengelo heeft de afgelopen jaren gewerkt aan de gedeeltelijke herinrichting van de Haaksbergerstraat tussen de Oelerbrug en de nieuw aangelegde uitrit aan de westzijde van het High Tech Systems Park. Nu is de volgende fase van het prestigieuze project aan snee.

Dit project maakt deel uit van de Ontwikkelagenda van de Netwerkstad Twente die wordt gefinancierd door de deelnemende gemeenten Almelo, Borne, Hengelo, Enschede en Oldenzaal benevens de provincie Overijssel. Andere gezamenlijke projecten zijn Kennispark Twente en Technology Base Twente in Enschede plus XL Park in Almelo.

De revitalisering bestaat uit de verbetering van de ontsluiting, een sterkere uitstraling en groenstructuur, er komt daarenboven een nieuwe asfaltdeklaag met een betonnen goot en de inritten en parkeerplaatsen worden opnieuw ingericht.

 

Wellicht bescheiden mogelijkheid zondagopening winkels Holten

RIJSSEN/HOLTEN – De winkels blijven in Rijssen op zondag zo goed als zeker gesloten, ook na het aantreden van nieuw college van burgemeester en wethouders, voor de winkels in Holten bestaat de mogelijkheid dat ze bijvoorbeeld op de zondagmiddag open mogen zijn. Dit bleek in het slotdebat van de lijsttrekkers der politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen.

SGP en ChristenUnie houden vast aan de zondagsluiting.  Ze hebben nu zeven respectievelijk vier is elf van de 25 zetels. Met de vijf zetels van het CDA en de vier van GB  regeerde de afgelopen jaren een college met een ruime meerderheid in de raad. In het aanschijn van de verkiezingen neigen CDA en GB ernaar in Holten ruimte te bieden aan winkeliers op de zondagmiddag hun zaken te openen, zij het voorzichtig en omfloerst en vanwege het vrijzinnig/toeristische dorpskarakter.

Dat lijkt de maximaal haalbare variant, want het lijkt weinig reëel dat SGP en ChristenUnie (en CDA) buiten een coalitie worden geparkeerd, omdat ze elkaar vasthouden. Ook voor de andere partijen, GB, VVD, PvdA en D66 kunnen mee onderhandelen, want de traditie in met name Rijssen is dat christelijke partijen door de jaren heen altijd met seculiere partijen hebben geregeerd, met een voorkeur voor met name de PvdA (inzonderheid Hento Pluimers, Waander Companje en Hans ter Keurst) en als goede tweede GB (de afgelopen jaren Willem ter Schure en nu Jan Aanstoot).

Noordendorp Transport Haaksbergen lijft ook Harwig Nijverdal in

HAAKSBERGEN/NIJVERDAL - Het transportbedrijf Noordendorp, gevestigd aan de Industrieweg te Haaksbergen, neemt het familiebedrijf Harwig Transport op het bedrijvenpark ’t Lochter te Nijverdal over. Dat is de uitkomst van besprekingen waarvoor beide bedrijven ruim de tijd hebben genomen. De overname is van toekomstgerichte en strategische aard.

Noordendorp, ook betrokken bij de logistieke hotspot Port of Twente, maakt de overname van Harwig op zijn site bekend. Het bedrijf zet in op expansie en nam daartoe vorig jaar al Migro Transport in Zwolle over, een onderneming die zich in krap veertig jaar zich in de boezem van de familie Middelbosch in vier decennia tot een groot speler op het terrein van klein transport. Ook het Nijverdalse bedrijf Harwig (voorheen Praas) bestaat een kleine veertig jaar. Voor beide transportbedrijven is de incorporatie bij Noordendorp een verzekering voor de continuïteit van bedrijf en banen in een snel veranderende wereld met de ene na de andere opschaling. De vloot wordt met de overname van Harwig uitgebreid met tien trekkers, twee motorwagens en elf schuifzeilenopleggers.

Noordendorp Transport focust zich op nationale en internationale distributie van met name productie- en bouwgerelateerde producten, ADR-goederen alsmede warehousing (opslag) en assemblage. Het bedrijf heeft al een geschiedenis van meer dan een eeuw. In 1914 begon namelijk degrondvester Carel Noordendorp namelijk zijn bedrijf in Enschede. Met paard en wagen, zeg maar ros en kam, het begin van veel, bracht hij levensmiddelen van leveranciers naar winkeliers.

 

Enschede krijgt tweederde vergoed van kosten AZC dat er niet kwam

ENSCHEDE – De gemeente Enschede krijgt circa zestig procent vergoed van de kosten die werden gemaakt voor een Asielzoekerscentrum (AZC) in het Eschmarkerveld dat er nooit kwam. De gemeente gaf aan de voorbereiding circa een miljoen uit en krijgt van rijkswege circa vier ton van de gemaakte kosten vergoed.

Bijna twee jaar bereidde het gemeentebestuur de komst van een centrum voor de huisvesting van zeshonderd asielzoekerscentrum voor. Er werd veel geld gebruikt voor overlegroepen en inspraaktrajecten, ook omdat er sprake was van geharnast protest, in en buiten Enschede. Uiteindelijk blies het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) de bouw af vanwege de afnemende aantallen mensen die asiel vroegen in Nederland.

Deel dit nieuws!