De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Prima jaar zwem- en sportcomplex Het Ravijn met meer bezoekers

NIJVERDAL - Het aantal bezoekers van de zwembaden Het Ravijn te Nijverdal nam vorig jaar met twaalf procent toe tot een kleine 200.000 personen. De baden maken deel uit van het sport- en zorgcentrum. Niet alleen de buitenbaden waren met 41.000 bezoekers meer in trek, ook de binnenbaden.

Volgens manager Buijserd oefenen ook de binnenbaden een steeds grotere aantrekkingskracht uit, wat hij mede verklaart uit de toenemende aandrift van mensen om 'gezond en actief bezig te zijn'. Het Ravijn beidde afgelopen jaar zijn aanbod uit met nieuwe activiteiten zoals YogAqua en AquaSpinning en heeft zij de zogenoemde ‘Natte Sportschool’. Buijserd: 'Uit de bezoekerscijfers en feedback blijkt dat onze klanten de nieuwe activiteiten enorm waarderen.' Het ledenaantal van de doelgroep ‘AquaVitaal’ naar zo'n 250 leden raakt volgens de manager aan de tendens van 'gezond ouder worden'. Buijserd: 'Door de geringe belasting van gewrichten is bewegen in water bij uitstek geschikt teneinde vitaal te blijven.

Daarenboven is Het Ravijn in toenemende mate start- en finishlocatie voor vele evenementen. Met een eigen horecagelegenheid is Het Ravijn gastheer van uiteenlopende verenigingen, groepen en initiatieven. Ook de kinderopvangorganisatie Columbus Junior Nijverdal heeft inmiddels intrek in Het Ravijn genomen.

Stevige toename van het aantal uitrukken van Brandweer Twente

ENSCHEDE - De brandweer Twente kwam vorig jaar 4.452 keer in actie om brand te bestrijden en hulp te verlenen. Dat is een stijging met zo'n 25 procent, want in 2017 waren er 3.547 incidenten. De storm van 18 januari en de droge zomer van 2017 voor waren debat aan deze toename. Vanuit 29 kazernes verleende de brandweer gemiddeld twaalf keer per dag hulp.

Behalve het aantal stormschademeldingen nam in de zomer het aantal buitenbranden toe. Er kwamen vorig jaar in Twente twee personen om het leven bij een woningbrand. Het aantal ongevallen laat eveneens een stijgende lijn zien. Dat zijn volgens regionaal commandant Wevers doorgaans 'incidenten met veel impact, voor de direct betrokken, maar ook voor ons als hulpverleners’.

Vanuit 29 kazernes verleende de brandweer in Twente gemiddeld twaalf keer per dag hulp aan de inwoners van Twente. Naar het oordeel van Wevers draagt het hanteren van ‘operationele grenzen’ in plaats van gemeentegrenzen vrucht, want het iets sneller en (daardoor) effectiever. ‘Dit kan alleen doordat we in een netwerk van 29 kazernes met elkaar samenwerken.’

Bij woning- en industriebranden rijdt de Brandweer Twente vanuit verschillende kazernes altijd tweezijdig aan. Of meer indien nodig. 'Een voorbeeld dat dit illustreert is de brand bij afvalverwerker Twence', tekent Wevers aan. 'Brandweermensen van alle Twentse kazernes zijn langdurig ingezet om de complexe brand te bestrijden. Dit was natuurlijk een uitzonderlijke brand, de meeste (woning)branden weten we met één eenheid te blussen. Zo hebben we afgelopen zomer veel te maken gehad met veel kleine natuurbrandjes. In een klein deel van het totaal aantal branden (1.468) ging het om 31 grote branden. Dit is vergelijkbaar met 2017. Toen waren er 28 grote incidenten.'

Overigens CLIX

Vandaag is de aanslag op het hoofdkantoor van het satirische weekblad Charlie Hebdo te Parijs herdacht. Het gebeurde vier jaar geleden kort na de ochtendgymnastiek voor ons, de bende van het rolstoelrapapalje.

We waren in de apenkooi van het revalidatieparadijs fysiotherapeutisch weer eens duchtig onder handen genomen en zaten bij te komen toen een van de peuten zei dat in Parijs een terroristische actie plaats had gevonden en dat er veel doden waren te betreuren. Het was de aanslag op het hoofdkantoor van Charlie Hebdo. Ik rolstoelde meteen naar mijn slaapvertrek, naar vriend Transistorradio.

Ik herinner me dat Nicole van de verpleging me in de nacht die volgde op de dag van de aanslag vroeg wat ik ervan vond, want ze wist dat ik voor een krant werkte. Terwijl ze mij en mijn bed verschoonde, vertelde ik haar over Gregorius Nekschot, de cartoonist... En dat je ook niet zeker van je leven bent als je een uitgesproken mening hebt, Van Gogh en Fortuyn bijvoorbeeld. En straks wellicht Van der Staaij.

CDA in Enschede uit zorg over groeistagnatie in relatie stadsambitie

ENSCHEDE – Er zijn volgens de CDA-fractie, die zich op CBS-cijfers baseert, vorig jaar 791 inwoners bijgekomen in Enschede en dat zijn louter immigranten. De natuurlijke aanwas blijkt negatief te zijn, want laat een afname van 47 zien., wat wil zeggen dat er meer Enschedeërs overlijden dan er worden geboren. Daarenboven verhuizen er meer stedelingen naar elders dan er zich metterwoon in de stad vestigen.

Dit brengt CDA-frontvrouw Koc tot een serie vragen aan het college van burgemeester en wethouders die zich in twee categorieën laten opdelen. Ten eerste wil ze weten hoe de geringe groei zich verdraagt met de groeiambitie van het gemeentebestuur van Enschede. In zijn nieuwjaarstoespraak maakte burgemeester Van Veldhuizen vorig jaar gewag van de bestuurlijke drift om naar 170.000 inwoners te groeien. Ten tweede wil het CDA van het college vernemen waar de immigranten vandaan komen en wat hun motieven zijn, of het om expats, studenten, arbeidsmigranten of statushouders gaat.

Koc merkt op dat Enschede, afgezet tegen Oost-Nederlandse steden van vergelijkbare grootte, zoals Apeldoorn, Arnhem, Den Bosch, Nijmegen en Zwolle, op twee fronten achteraan hobbelt: vergrijzing en vertrek. ‘Het CDA maakt zich zorgen hierover. Enschede heeft alleen door netto immigratie van meer dan duizend inwoners nog een bevolkingsgroei. (…) Als dit doorzet, dan heeft dit gevolgen voor gemeentelijk beleid. Afhankelijk van leeftijdsbouw van de nieuwe immigranten kan dit gevolgen hebben voor bepaalde voorzieningen. Denk aan het aantal uitkeringsgerechtigden, maar ook aan het onderwijs.’

Volkshuisvester met sociaal hart bij afscheid van Domijn geridderd

HAAKSBERGEN – Bij zijn afscheid van de woningcorporatie Domijn is directeur/bestuurder Salverda vandaag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dat gebeurde op grond van zijn verdiensten binnen én buiten zijn werkveld. Salverda neemt na elf jaar afscheid als bestuurder van Domijn, maar was al vanaf 1991 werkzaam in de volkshuisvesting en staat te boek als een betrokken bestuurder. Hij entameerde woonvormen voor mensen met een beperking en dak- en thuislozen.

De in Haaksbergen woonachtige Salverda speelde in de wereld der Twentse volkshuisvesters een prominente rol, bij fusies en samenwerkingsvormen. Domijn heeft de hoofdvestiging in Enschede, maar is ook in Haaksbergen en Losser een prominente speler.

De nieuwbakken ridder onderscheidde zich niet alleen als gedreven bestuurder van een corporatie, want verdiende ook zijn sporen op allerlei andere terreinen. Hij maakt bijvoorbeeld deel uit van de Coöperatie Enschede Energie en is al jaren gespreksleider bij het Alzheimer Café in Haaksbergen. Daarnaast zet hij zich vrijwillig in voor de Stichting Humanitas Initiatieven Twente en is hij lid van de Lionsclub Haaksbergen waar hij bijvoorbeeld meewerkt aan het jaarlijkse Scholtenhagenfestival.

Deel dit nieuws!