De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

CDA in Enschede uit zorg over groeistagnatie in relatie stadsambitie

ENSCHEDE – Er zijn volgens de CDA-fractie, die zich op CBS-cijfers baseert, vorig jaar 791 inwoners bijgekomen in Enschede en dat zijn louter immigranten. De natuurlijke aanwas blijkt negatief te zijn, want laat een afname van 47 zien., wat wil zeggen dat er meer Enschedeërs overlijden dan er worden geboren. Daarenboven verhuizen er meer stedelingen naar elders dan er zich metterwoon in de stad vestigen.

Dit brengt CDA-frontvrouw Koc tot een serie vragen aan het college van burgemeester en wethouders die zich in twee categorieën laten opdelen. Ten eerste wil ze weten hoe de geringe groei zich verdraagt met de groeiambitie van het gemeentebestuur van Enschede. In zijn nieuwjaarstoespraak maakte burgemeester Van Veldhuizen vorig jaar gewag van de bestuurlijke drift om naar 170.000 inwoners te groeien. Ten tweede wil het CDA van het college vernemen waar de immigranten vandaan komen en wat hun motieven zijn, of het om expats, studenten, arbeidsmigranten of statushouders gaat.

Koc merkt op dat Enschede, afgezet tegen Oost-Nederlandse steden van vergelijkbare grootte, zoals Apeldoorn, Arnhem, Den Bosch, Nijmegen en Zwolle, op twee fronten achteraan hobbelt: vergrijzing en vertrek. ‘Het CDA maakt zich zorgen hierover. Enschede heeft alleen door netto immigratie van meer dan duizend inwoners nog een bevolkingsgroei. (…) Als dit doorzet, dan heeft dit gevolgen voor gemeentelijk beleid. Afhankelijk van leeftijdsbouw van de nieuwe immigranten kan dit gevolgen hebben voor bepaalde voorzieningen. Denk aan het aantal uitkeringsgerechtigden, maar ook aan het onderwijs.’

Volkshuisvester met sociaal hart bij afscheid van Domijn geridderd

HAAKSBERGEN – Bij zijn afscheid van de woningcorporatie Domijn is directeur/bestuurder Salverda vandaag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dat gebeurde op grond van zijn verdiensten binnen én buiten zijn werkveld. Salverda neemt na elf jaar afscheid als bestuurder van Domijn, maar was al vanaf 1991 werkzaam in de volkshuisvesting en staat te boek als een betrokken bestuurder. Hij entameerde woonvormen voor mensen met een beperking en dak- en thuislozen.

De in Haaksbergen woonachtige Salverda speelde in de wereld der Twentse volkshuisvesters een prominente rol, bij fusies en samenwerkingsvormen. Domijn heeft de hoofdvestiging in Enschede, maar is ook in Haaksbergen en Losser een prominente speler.

De nieuwbakken ridder onderscheidde zich niet alleen als gedreven bestuurder van een corporatie, want verdiende ook zijn sporen op allerlei andere terreinen. Hij maakt bijvoorbeeld deel uit van de Coöperatie Enschede Energie en is al jaren gespreksleider bij het Alzheimer Café in Haaksbergen. Daarnaast zet hij zich vrijwillig in voor de Stichting Humanitas Initiatieven Twente en is hij lid van de Lionsclub Haaksbergen waar hij bijvoorbeeld meewerkt aan het jaarlijkse Scholtenhagenfestival.

Rijssens Museum boekt weer record met Van Heel, Hanze en Beens

RIJSSEN – Met 11.212 bezoekers heeft het Rijssens Museum vorig jaar een nieuw record gebroken. De volgens voorzitter Bakker 'aanhoudende tropische temperaturen' geven het record naar zijn mening nog meer reliëf. Hij stak de loftrompet over de inzet van de ruim honderd vrijwilligers die in touw zijn.

Ook gaf Bakker hoog op van de samenwerking met de gemeente en loofde daarbij de rol van wethouder Beens gestadig, die kunst en cultuur gunstrijk en genadig zou waarderen. 'Hij is altijd zeer betrokken bij het reilen en zeilen van het museum. Hij weet waar we mee bezig zijn en is steeds bereid met ons mee te denken.' In dat verband releveerde Bakker dat Beens in de Top 25 van Beste Bestuurders 2018 met een tweede plek opnieuw is geklommen, ook een record, al kán nog beter.

In een korte terugblik zei Bakker dat het voor het museum en voor Rijssen ook inhoudelijk een prima jaar was, met aandacht voor het 775-jarig bestaan van de stad Rijssen, die volgens enig onderzoek ooit aangesloten was bij het roemrijke Hanzeverbond. Bakker sprak de hoop uit dat Rijssen de kansen zal benutten om het lidmaatschap van het Hanzeverbond te ten volle uit te nutten. Hoogtepunten van het afgelopen noemde Bakker ook de uitbreiding van de Van Heel-kunstcollectie ( in samenwerking met het Rijksmuseum Twenthe) en het verschijnen van een boek over het Landgoed De Oosterhof.

Overigens CLVIII

De spatie is een essentieel leesteken, want u zou hier niets van van begrijpen als ik had geschreven despatieiseenessentieelleesteken. De spatie geeft rust, verbindt door ruimte te geven. Het is de stilte die reliëf geeft aan de herrie - lichtschicht in het duister.

Onlangs herlas ik een paar taalverhalen van Ewoud Sanders die het ook over de functie van de spatie gewaagde. Hij had gelezen dat over iemand die dood wordt gemarteld. Je vraagt je af wat dat voor nu heeft. Een spatie te veel, een wereld van verschil.

Andersom is ook gek, want in de volgende zin staat, dunkt me, in elk geval één spatie te weinig: 'Zij werden voor hun dood gemarteld, verkracht en gewurgd.' Daar kun je zeker volgordelijk vraagtekens bij plaatsen, vanwege het ontbreken van een witje.

GS Metaal Vriezenveen versterkt met metaalbedrijf Broeze Nijverdal

NIJVERDAL/VRIEZENVEEN - Na het aangekondigde terugtreden van grondvester Broeze van het gelijknamige metaalbedrijf op bedrijvenpark 't Lochter in Nijverdal wordt deze firma onderdeel van MaatHof Holding in Vriezenveen, waaronder ook GS Metaal ressorteert. De twee nieuwe eigenaren Van de Maat en Hofmeijer – beide eigenaar van MaatHof Holding en GS Metaal aan de Bedrijfsweg - legden een jaar geleden contact en zien het bedrijf in Nijverdal als 'een mooie aanvulling op ons concept' waarmee de klanten ‘een breder dienstenpakket’ kan worden geboden. 'Wij kunnen elkaar op strategisch vlak enorm versterken.'

Broeze ziet de stap om particuliere redenen als verkieslijk. Hij heeft geen opvolger en wil op deze manier de continuïteit van de onderneming waarborgen. De onderneming wordt zelfstandig voortgezet onder de bestaande naam Broeze Nijverdal en zowel commercieel directeur Kuipers als technisch directeur Besten behoudt zijn functie en ook de medewerkers blijven in dienst. De oprichter en naamgever zal het eerste jaar als adviseur fungeren.

'Naast het adviseurschap ga ik mij concentreren op het beheer van mijn vastgoedportefeuille. Ook wil ik mij maatschappelijk gaan inzetten. Zo ben ik voorzitter geworden van de Stichting ‘d Oale Smederië om cultureel erfgoed te behouden. Hier ligt ook de basis van ons bedrijf.' Het metaal- en plaatbewerkingsbedrijf GS Metaal, dat als gezegd onder de MaatHof Holding valt, werd ruim twee jaar geleden, door Van de Maat overgenomen en in 2017 trad Hofmeijer als directeur en medeaandeelhouder aan. Er zijn zo’n 35 medewerkers.

Deel dit nieuws!