De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Erfgoed Rijssen-Holten en MijnStadMijnDorp gaan samenwerken

RIJSSEN/ZWOLLE - Het cultureel-historisch platform Erfgoed Rijssen-Holten en het Overijsselse platform MijnStadMijnDorp van het Historisch Centrum Overijssel gaan intensief samenwerken. Het doel is dat bezoekers van beide platforms kunnen profiteren van de wederzijdse gegevens. Er is een digitale koppeling in de maak, waardoor websitebezoekers gemakkelijk van elkaars beelden, documenten en films kennis kunnen nemen.

De digitale koppeling wordt financieel mogelijk gemaakt door een gift uit het jubileumfonds Rijssen 775 jaar Stad. De samenwerkingsovereenkomst tussen werd onlangs ondertekend in het Historisch Centrum Overijssel, waarvoor delegaties uit Holten en Rijssen naar Zwolle togen.

De medewerkers van de musea van Rijssen en Holten zijn al vele jaren bezig historisch beeldmateriaal te verzamelen en te digitaliseren. Na selectie worden de foto’s voorzien van alle beschikbare informatie en op de website gezet. De opslag van data en de website zijn mogelijk gemaakt door software van de gemeente Rijssen-Holten die ook wordt gebruikt voor de gemeentelijke archivering.

Naast beeldmateriaal van de Rijssense en Holtense musea zijn op de site Erfgoed Rijssen-Holten ook video’s te zien, kranten, huwelijks-, overlijdens- en geboorteakten. De nieuwe koppeling geeft inwoners van Overijssel en andere geïnteresseerden de gelegenheid om digitaal alles gemakkelijk te bekijken. Op de Overijsselse siteMijnStadMijDorp staat een schat aan informatie over steden en dorpen; zo simsalabimmen de poorten open die lang gesloten waren.

Aanleg van Verbindingsweg houdt de coalitie in Borne verbonden

BORNE - De coalitie in Borne blijft intact, want het bevalt het CDA uitstekend in de samenwerking met de lokale partijen GB90 en BorneNu. Namens deze partijen zullen de wethouders Kotteman en Velten blijven zitten, maar onduidelijk is nog wie het CDA de bestuurlijke wei instuurt. de huidige wethouder Mulder werd door de partij gepasseerd voor het lijsttrekkerschap.

Uit het advies van formateur Goudt blijkt dat de coalitie van de afgelopen vier jaar ook de meest logische is voor de komende vier jaar. De drie partijen hebben daarmee ingstemd. Gezamenlijk zullen ze een coalitieakkoord opstellen waarna ze bepalen welke portefeuilles en personen nodig zijn om hier uitvoering aan te geven. Datzelfde geldt voor de uitvoering van het raadsakkoord.

Overigens is gebleken dat het kansrijk is dat alle partijen elkaar op alle inhoudelijke terreinen via onderhandelingen zouden kunnen vinden. Op één punt na, te weten de infrastructuur, en meer specifiek de aanleg van de Verbindingsweg die Borne-West om het bedrijventerrein De Molenkamp en óver de Zenderensche Es verbindt met Zenderen. Onduidelijk is nog hoe de verwachte toename van het verkeer in dit dorp wordt opgelost. Daar wordt onder meer met de Regio Twente en de provincie Overijssel bestuurlijk over gesproken. Geopperd is een soort tangent.

PvdA in Enschede op het vinkentouw voor deelname aan college

ENSCHEDE - Er bestaat bij de PvdA in Enschede een zekere honger om weer een wethouder te leveren, maar hardop wil de partijleiding het niet gezegd hebben. Eerder liet raadslid Kampman trouwens al wel weten dat de PvdA bereid is verantwoordelijkheid te nemen zodra het aan de orde komt. Al kort na de verkiezingen werd in de boezem van de sociaaldemocratie te Enschede met dit scenario rekening gehouden.

De strategen in de PvdA wisten na de verkiezingen dat ze niet als eersten aan zet waren. De partij verloor een zetel, van vijf naar vier, maar dat gold ook voor het CDA en van die 'collegepartij' hadden BBE, D66 en VVD behoorlijk hun bekomst, want op de christendemocraten konden ze geen pijl trekken en van de biechtstoel van wethouder Welman hadden ze tabak. In de ogen van BBE, D66 en VVD konden ze van benjamin ChristenUnie als coalitiepartner wel op aan. Hoewel die partij van drie naar twee zetels zakte mag ze daarom weer meedoen. Er is, werd onderkend, voor een stabiel college nog een vierzetelpartij bij.

Er kwamen daarvoor drie partijen in aanmerking. Aan de onderhandelingstafel van D66 werd winnaar GroenLinks als eerste genood, want deze partij had net als CDA en PvdA vier zetels, maar dat deed de club met winst, ze kwam van drie, terwijl CDA en PvdA dus verlies leden. Het lijkt erop dat GroenLinks ook in Enschede een 'Klavertje' te opzichtig doet en te grijpgraag groene partijpunten binnen wil hengelen. En omdat het CDA in de coalitie 'afgeschreven' is, zit de PvdA nu op het vinkentouw. De bedoeling zou zijn deze week al een beslissing te nemen. En reken maar dat ze bij de PvdA dan een kandidaat-wethouder hebben.

 

FC Twente schenkt over week of twee klare wijn terzake toekomst

ENSCHEDE – Binnen twee weken zal de directie van de betaald-voetbal-organisatie FC Twente een reorganisatieplan presenteren. Dat is vanochtend meegedeeld door algemeen directeur Velderman. De beloofde duidelijkheid die hij zou verstrekken is dat behoorlijk veel nog onduidelijk blijft, zoals het aantal banen en functies dat zal moeten vervallen wegens minder inkomsten door de degradatie van de voetbalclub van de vaderlandse eredivisie naar de eerste divisie.

Velderman verwacht dat FC Twente te gelegener tijd, over een dag of veertien, een begroting voor het nieuwe seizoen kan presenteren tussen de vijftien en twintig miljoen, wat voor een club in de eerste divisie trouwens riant is. De inzet van de directie is een breed draagvlak, met liever kleine bedragen van velen dan grote van weinigen. Meer dan ooit moet FC Twente volgens hem een club van de regio Twente zijn, met veilige ankers in de samenleving.

Er dient volgens Velderman eerst in kaart te worden gebracht hoeveel geld FC Twente misloopt, welke mogelijkheden er zijn om te saneren en hoe het financiële meerjarenperspectief eruitziet. Dat hangt ook samen met de claim van de Belastingdienst en van overleg met de gemeente Enschede over mate en tempo van de aflossing van een bedrag van zo’n 25 miljoen euro aan door de lokale overheid verstrekte leningen en garantstellingen. Het gemeentebestuur worstelt ook met de onduidelijkheid in de materie en de onzekerheid over de vraag of en hoe de dit geld binnenkomt.

Winst regionaal overheidsbedrijf Twence naar 14,4 miljoen euro

HENGELO – De afvalverbrander en energieproducent Twence boekte vorig jaar een positief netto-resultaat (na belastingen) van 14,4 miljoen euro. De omzet van ruim 110 miljoen bestaat voor bijna de helft uit de opbrengst van grondstoffen en energie. Dit meldt het bedrijf in een persbericht. Deze forse winst maakt het mogelijk te voldoen aan de in 2007 met de aandeelhouders gemaakte afspraken om in tien jaar tijd tachtig miljoen extra dividend uit te keren.

Twence is eigendom van de veertien Twentse gemeenten, al zijn Almelo en Oldenzaal zoals bekend voornemens hun belang te verkopen, Almelo om gaten in de begroting te dempen en Oldenzaal omdat deze gemeente hier geen overheidstaak ziet.

Voor dit jaar verwacht directeur Kapteijn van Twence eveneens winst te maken. Er wordt zoals recent gemeld een tweede zonnepark, een stuk groter van omvang, in gebruik genomen en de ombouw van de biomassa-energiecentrale wordt afgerond. Daardoor zal er nog meer duurzame energie beschikbaar komenen voor de regio. Met projecten op het gebied van afvangen en nuttig hergebruiken van CO2 en het onttrekken van waardevolle stoffen aan biomassa zegt Twence nog meer stappen te zetten in de ontwikkeling van het bedrijf als grondstoffenleverancier.

Voor het eerst passeerde vorig jaar meer dan één miljoen ton afval de weegbruggen: vrijwel al dit materiaal werd omgezet in herbruikbare materialen, grondstoffen en energie. Daarnaast produceerde Twence dit jaar voor het eerst ook zonne-energie, uit het in november vorig jaar formeel in gebruik genomen zonnepark Tienbunderweg. In totaal leverde Twence bijna 2,2 PetaJoule warmte en stoom, voor stadsverwarming en industrieel gebruik. Omgerekend naar huishoudens was dit voldoende om het jaarverbruik van 49.000 huishoudens te dekken. De 1,7 PetaJoule elektriciteit die werd geleverd, is voldoende voor ongeveer 164.000 huishoudens. Er werd voor het eerst in de regio grootschalig gebruik gemaakt van vrij toepasbare bodemassen in infrastructurele projecten, zoals voor de aanleg van een spoorwegviaduct van ProRail bij Deurningen.

Deel dit nieuws!