De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Politiek debat (ook met inwoners) over vuurwerkgebruik in Twenterand

VRIEZENVEEN – De gemeenteraad van Twenterand gaat nog deze maand debatteren over het vuurwerkgebruik in de toekomst. De oppositiepartijen namen daartoe het voortouw: na PvdA/GroenLinks en SGP willen nu ook VVD en CDA hebben een open discussie. Gedacht wordt aan enerzijds vuurwerkvrije gebieden en anderzijds afsteekplekken per kern. Er zou ook per kern een zogenoemde draagvlakpeiling moeten komen

Het college van burgemeester en wethouders raadde afgelopen november in de begrotingsdebatten een motie van PvdA/GroenLinks en SGP af, want er zou eerst een raadsdebat over moeten worden gevoerd. Dat gaat over drie weken gebeuren.

In dat debat zullen PvdA/GroenLinks en SGP, inmiddels met steun van CDA en VVD, per motie aandringen op een maatschappelijk debat in de eerste helft van het jaar. De coalitiepartijen GBT en ChristenUnie hebben nog niet van zich laten horen. Dat geldt ook de PVV. Het politieke debat staat voor 23 januari ten gemeentehuize op de rol.

Overigens CLII

Allemachtig, wat ben ik blij dat het voorbij zal zijn binnen een paar uur, die herrie en derrie, dat lallen en knallen. Het zijn luidruchtige verschijnselen van primitieve volkeren uit vervlogen tijden. Van de geesten in de rimboe. Hoewel, misschien toont het ook wel aan hoe primitief wij zijn.

Ik heb er nooit wat aan gevonden, als kind al niet, deed er ook nooit aan mee, vond het dom en duur. Van het kleffe kleingeld in mijn jongensknuist kon ik bij Gait Klaas wel drie dropveters kopen. Daar deed je ook langer mee dan met drie astronauten en anderhalve voetzoeker.

Een keer heb ik vuurwerk gekocht, maar dat deed ik om Ina te behagen. Ze was een meisje uit de buurt bij wie ik graag in de buurt was. We waren een jaar of acht of negen, denk ik. Om indruk te maken nam ik haar mee naar naar Pannenjan die vanuit een gat in de muur van zijn galantariewinkel aan de Nijverdalsestraat vuurwerk verkocht. Ik besteedde er een godsvermogen van een julianagulden aan, dat was de twinkeling in de ogen van Ina me wel waard, herinner ik me.

De gewimperde vuurkooltjes waar ik in mocht kijken gloeiden, er knalde iets in mijn jongenslijf, wat tot dan onbekend was, dát vuurwerk bekoorde me wel, al wist ik nog niet hoe en wat.

Woningbouw op Bargerinksweitje aan de rand van Haaksbergen

HAAKSBERGEN - Op de hoek van de Veldmaterstraat en de Geukerdijk te Haaksbergen, plaatselijk het Bargerinksweitje, zullen tien appartementen en twee grondgebonden woningen worden gebouwd. Daartoe worden een woning en schuren in een weiland gesloopt.

Het college van burgemeester en wethouders vindt het plan van initiatiefnemer Olde Engberink een verbetering van de oostelijke dorpsrand bij de Veldmaat met een aantrekkelijke ovegang van gebouwde omgeving naar de groene uilopers van het dorp. Ooit was er sprake van dat op  de genoemde locatie een wijkwibkelcentrum zou komen, maar dat plan is van de baan.

In het het plan vormt de monumentale Bonifatiuskerk naar het oordeel van het college de inspiratiebron voor de architectuur van het appartementengebouw en de vrijstaande woningen. Enerzijds biedt het plan  volgens het college van burgemeester en wethouders ruimte voor een groene inpassing van zowel het appartementenblok als de beide grondgebonden huizen, anderzijds zou het in een woonbehoefte voorzien. De gemeenteraad komt er medio januari over te spreken.

D66 vreest dat college regie overbouw Kindcentrum Markelo kwijt is

MARKELO - Wegens onduidelijkheden over de gedachte locatie bij de sporthal De Haverkamp komt daar voorlopig geen tijdelijk onderkomen voor de openbare basisschool De Zwaluw en Kinderopvang Hof van Twente. De raadsfractie van D66 is verbaasd dat niet de gemeente Hof van Twente de ouders inlichtte, maar de schooldirectie, die verder geen toelichting zou kunnen geven. De raadsfractie van GroenLinks vreest dat wethouder Van Zwanenberg de regie kwijt is.

D66 wil van het college van burgemeester en wethouders weten hoe de miscommunicatie van de gemeente mogelijk is geweest, want iedereen ging ervan uit dat de verhuizing in de kerstvakantie zou plaatsvinden. Ook vraagt de fractie waarom de plek bezijden De Haverkamp opeens ter discussie staat en welke alternatieven het college achter de hand heeft.

Met een verwijzing naar de vanwege budgetoverschrijding ook al uitgestelde bouw van het Kindcentrum in Markelo stelt D66 dat het college de gemeenteraad telkenmale achter de feiten aan laat lopen. Het vermoeden bestaat dat wethouder Van Zwanenberg de controle op het proces heeft verloren en speelbal is geworden van school, kinderopvang danwel de aannemerij.

Overigens CXLI

De schoonheid van de zang van Charlotte Margiono. Daar gaat het over, want ik hoorde haar zojuist op de radio. (Voor de jongeren: een radio is een televisie zonder beeld, die daardoor veel aan de verbeelding overlaat.)  Volgens haar is de zangstem je ziel en die stem raakt aan andere delen van je hersens dan die welke je doorgaans gebruikt. Dat spreekt mij natuurlijk aan.

Ik heb 'collega's' gehad die zó geraakt waren dat ze alleen nog maar konden zingen. En die zo ongeveer alles wat ze ooit waren hadden verloren, ook hun geheugen, waaronder de liedteksten van vroeger, maar die als ze de muziek hoorden alle teksten ineens zomaar konden zingen. Dat schijnt ook te kunnen als Alzheimer je bezoekt, of een andere vorm van vasculaire malheur.

Er is met de stem van Chatlotte Margiono niks mis, ik heb genoten van alle noten. Ze zei niet alleen dat je stem je ziel is, ook dat je echtheid kunt hóren in de zang, hoe je met je vak bezig bent en dat je dat, zoals zij deed met haar zangpedagoog Aafje Heijnis en met dirigent Ed Spanjaard, bespreekt omdat discussie je beter maakt. Het gaat erom dat je zulke mensen tegenkomt.

Dat is waar het in het leven om draait, dat je wel je eigen kop volgt, maar ook leermeesters toelaat en bentgenoten voor de discussie zoekt, en daarna kennis overdraagt, zingeving aanreikt betekenis doorgeeft, ervaringen overdraagt, wat Jurriaan van Dongen verwoordde voor Jenny Arean die dat als geen ander zo zachtkrachtig zong, met een snufje Willem Wilmink op het end...

Deel dit nieuws!