De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Twentse gemeenten worden één, voor hun ondergrondse beleid

Twentse gemeenten worden één, voor hun ondergrondse beleid

Hengelo - De gemeenten in Twente willen samenwerken om de gemeentelijke rol met betrekking tot ‘activiteiten in de ondergrond’ te vervullen. Over wat er allemaal in de bodem zit, wordt opgeslagen en welke consequenties dit nu en in de toekomst voor mens en milieu kan hebben zou bovengemeentelijke regie nodig zijn.

Het verenigen der krachten geldt als een antwoord op incidenten (zoals afvalwaterinjectie en brandstofopslag) en op de nakende wijziging van bodemregelgeving (decentralisatie van taken naar gemeenten). De samenwerking is procesgericht en niet bedoeld om gemeente-specifieke problemen op te lossen.

De gezamenlijkheid dient wél om kijkend naar alle mogelijke gebruiksvormen van de bodem (opslag, cultureel erfgoed, drager van opstallen, winning drinkwater, et cetera) de onderscheiden functies scherp in beeld te hebben. Dit ten behoeve van het vaststellen van beleid op de ondergrond door afzonderlijke gemeenten. Aan de lokale bevoegdheid voor het vaststellen van beleid (bestemmingspannen)  zou niet worden getornd.

De samenwerking vloeit voort uit bestuurlijk overleg in Twente met onder meer een radenbijeenkomst die vorig najaar in Almelo plaatsgreep.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Overijssel (namens de kleine gemeenten) ondersteunen het opstellen van een visie op de ondergrond financieel. Van kleine gemeenten wordt als tegenprestatie een actieve inzet (uren) verwacht.

Deel dit nieuws!