De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Agenda van Twente vergt vijf keer 12,50 per inwoner per jaar

Agenda van Twente vergt vijf keer 12,50 per inwoner per jaar

Enschede – De gemeenteraden in Twente wordt gevraagd per inwoner per jaar een bedrag van 12,50 bij te dragen aan de Agenda voor Twente (voorheen van Twente) voor gezamenlijke projecten ten dienste van de gehele regio, en dit gedurende vijf jaar, van 2018 tot en met 2022.

Dit stelt de bestuurscommissie voor. Onduidelijk is wat er gebeurt als gemeenten afhaken of minder willen bijdragen aan de gezamenlijkheid.

Naar aanleiding van recent overleg is ‘de verbinding met Duitsland’ geaccentueerd en wordt het streven naar een circulaire economie en duurzaamheid ‘concreter’ gemaakt. Ook de communicatie en de aansturing vanuit het regiokantoor aan de Nijverheidsstraat te Enschede dienen volgens een notitie te worden verbeterd door inwoners van Twente te informeren en successen te vieren. Verder is de ‘internationale agenda van de provincie Overijssel opgenomen in de Agenda voor Twente

Het woord is nu aan de veertien gemeenteraden. Gemeld wordt dat de Twente Board (topics van bedrijven en onderwijsinstellingen) en de provincie Overijssel de Agenda voor Twente actief ondersteunen. Het bedrag van 12,50 euro behelst 3,50 voor wat basisinfrastructuur heet, 1,50 euro voor aanjaagzaken en 7,50 euro voor het verwezenlijken van ambities/projecten.

In het bedrag van 12,50 euro zit geen cent voor de vrijetijdseconomie. Los van de Agenda voor Twente wordt gemeenten gevraagd hiervoor één euro per inwoner in hun begroting 2018 op te nemen. Onduidelijk is waarom dit buiten de Agenda voor Twente blijft, maar het betekent wél dat feitelijk wordt gevraagd 13,50 euro beschikbaar te stellen.

Volgens de bestuurscommissie die het voorstel doet aan de gemeenteraden is het alles of niets voor Twente, want staat of valt de regionale kracht hiermede.

Deel dit nieuws!