De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • D66 in Enschede wil politieke vuist Twente voor duurzame veehouderij

D66 in Enschede wil politieke vuist Twente voor duurzame veehouderij

Enschede – Het meststoffenbeleid vormt volgens D66 een bedreiging voor kleinschalige, duurzame en extensieve veehouders. Het raadslid Van Dijk van D66 in Enschede roept op tot ‘actie in alle gemeenteraden, te beginnen in Twente’. Hij heeft voor de raad van Enschede een motie voorbereid en zou graag zien dat andere raden in de regio er ook over debatteren. ‘Het kan niet waar zijn dat duurzaam boeren onmogelijk wordt gemaakt.’ Het gaat volgens Van Dijk vooral om beïnvloeding van de Eerste Kamer met als oogmerk een aanpassing van de meststoffenwet, waarover 16 mei een debat in de Senaat op stapel staat. De voorzieningenrechter sprak afgelopen week uit dat de huidige fosfaatregeling veehouders ‘onevenredig benadeelt’.

Op zich is het volgens Van Dijk goed om de uitstoot van fosfaat te beperken. Hij wijst erop dat na afschaffing van het melkquotum de intensieve melkveehouders de enorme groei in fosfaat (mest) hebben veroorzaakt door hun veestapel uit te breiden. ‘Kleinschalige, duurzame en extensieve veehouders worden hier nu de dupe van’, aldus Van Dijk. ‘Zij worden meegenomen in een maatregel die eigenlijk niet voor hen bedoeld is. Sommigen zijn genoodzaakt te stoppen als zij kostbare en moeilijk te verkrijgen fosfaatrechten moeten kopen.

Het raadslid van Enschede haalt vleesveehouder Hidma met zijn Lakenvelderrunderen erbij en citeert hem als volgt: ‘Mijn koeien lopen altijd buiten, eten gras, worden alleen ’s winters bijgevoerd met hooi van natuurgronden. Krijgen geen krachtvoer, geen soja, geen mais. Dus ze produceren ook maar een beetje mest, en dat komt direct ten goede aan de grond waarop ze lopen. Elk plantje heeft een beetje stront nodig om te groeien! Ik vind het te zot voor woorden dat ik verantwoordelijk word gemaakt voor het fosfaatoverschot.’

Boeren zullen, vreest Van Dijk, alleen nog koeien houden met de hoogste productie en het meeste rendement en dan delven Lakenvelders het onderspit, net als andere ‘oud-Hollandse’ runderrassen als Blaarkoppen en Brandroden. ‘Als er niet meer mee gefokt wordt zal dit het einde betekenen van deze rassen. Daarom is het tijd voor actie, te beginnen in alle gemeenteraden van Twente.’

Deel dit nieuws!