De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Enter zoekt naar sporen nederzetting elfde/twaalfde eeuw op Middenplein

Enter zoekt naar sporen nederzetting elfde/twaalfde eeuw op Middenplein

Enter – Het vermoeden bestaat dat op de plek waar het Middenplein in Enter wordt aangelegd, omzoomd door huizen, winkels en dienstverlening in de elfde en twaalfde eeuw een voor die tijd behoorlijke nederzetting moet zijn geweest. Er komt nu een archeologisch proefsleuvenonderzoek met de mogelijkheid een definitieve opgraving in gang te trekken. Dat gebeurt door het bureau Transect en de projectleider van de opgraving heet Kerkhoven.

In het plangebied worden eerst zes verkennende boringen gedaan om vast te stellen of de bodemopbouw intact is. Mocht dit zo zijn, dan vindt het proefsleuvenonderzoek plaats met een eventuele doorstart naar een definitieve opgraving, waarbij over het gebied circa zestien sleuven van tien bij drie meter worden aangelegd. In totaal wordt hiermee 480 vierkante meter blootgelegd.

Eerder vond reeds een opgraving plaats in het kader van de eerste fase van het Middenplein. Dit heeft meerdere structuren opgeleverd, waaronder waterputten en huisplattegronden uit de elfde en twaalfde eeuw, benevens ruim voorradig aardewerk en botmateriaal. Het is aannemelijk dat de nederzettingssporen in de tweede fase doorlopen. De realisering van die tweede fase begint na het onderzoek.

Een nederzetting van enige omvang en importantie in Enter zou enerzijds bijzonder zijn, maar anderzijs passen in wat eerder bekend werd over vroegmiddeleeuwse bewoning van de ruggen (hoge zandgronden) op de oevers van de rivier de Regge, onder meer in Goor/Markelo en Notter/Zuna, met de rivier als ader van nijverheid en vooruitgang, met goede teeltgronden langszij voor de zich domesticerende mens, levend van de jachtopziening en de landbewerking.

Deel dit nieuws!