De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Prestigieuze autorisatie erkenning Internationale School Twente

Prestigieuze autorisatie erkenning Internationale School Twente

Enschede - Bij de Internationale School Twente is met jubelzang gereageerd op het behalen van de autorisatie International Baccalaureate (IB) en daaraan gekoppeld het Diploma Programme (IP). Het betreft een wereldwijd erkend onderwijsprogramma van hoge kwaliteit dat op ruim vierduizend scholen in gebruik is. Hierdoor mag de Internationale School Twente zich voegen bij toonaangevende internationale scholen in de wereld.

Volgens schoolleider Weir is de autorisatie een 'superprestatie'. Ze zegt dat het de ambities van de internationale school om een onderscheidende factor te worden in het vestigingsklimaat van Twente accentueert. Ze spreekt heel internationaal over 'echt een team-effort'.

Het aantal IB-scholen groeit wereldwijd enorm. De onderwijsinhoud is eigentijds en er kan van school naar school, dus van land naar land, worden gehopt. Studenten met een IB-opleiding worden gewaardeerd bij de toelating tot hogescholen en universiteiten wereldwijd, waaronder de topuniversiteiten in onder andere Engeland en de Verenigde Staten.

Naar de mening van wethouder Eerenberg van Onderwijs te Enschede is een kwalitatief goede internationale school een belangrijke reden voor bedrijven en medewerkers om zich in een bepaalde regio te vestigen. 'Ik ben dan ook ontzettend trots dat de Internationale School Twente dit kwaliteitslabel behaald heeft. Een mooie stimulans voor de Twentse economie.'

Overigens arriveren woensdag bij het Stedelijk Lyceum 21 leerlingen uit Spanje met hun begeleiders op College Zuid aan Tiemeister 20 in Enschede. De uitwisseling met deze school vindt voor de derde keer plaats in het kader van Europese en Internationale Oriëntatie, een vak dat gegeven wordt op de afdeling Tweetalig Onderwijs (TTO). Het doel is kennisnemen van andere culturen.  Eind vorig jaar brachten leerlingen van College Zuid een bezoek aan de Spaanse TTO-school in Miguel Esteban.

Deel dit nieuws!