De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • PvdA in Hof: 'Staatssteun mogelijk digitale ontsluiting buitengebied'

PvdA in Hof: 'Staatssteun mogelijk digitale ontsluiting buitengebied'

Goor - Niets staat de digitale ontsluiting van het buitengebied meer in de weg nu overheidssteun geoorloofd is. Dat concludeert de raadsfractie van de PvdA in de gemeente Hof van Twente naar aanleiding van de informatie die het college van burgemeester en wethouders aanreikte.

Naar het oordeel van fractieleider Rijkens van de PvdA komt de informatie van het college overeen met wat zijn partij recent naar voren bracht over de aansluiting van 'onrendabele percelen' via glasvezel. ‘Staatsteun mag wel degelijk en volgens de PvdA hoeft nu niets meer aansluitingen van deze percelen in de weg te staan.’ Dat kan door financiering van de onrendabele top van noodzakelijke investeringen door gemeente of nutsbedrijven, zoals Cogas.

De leidsman van de PvdA zegt hiertoe een motie te overwegen om het college hiertoe de opdracht te geven. Rijkens laat in een persbericht weten ervan uit te gaan dat partijen die een ‘inschattingsfout’ maakten (namelijk dat staatsteun niet mag en dus niet moet) op hun schreden terug willen keren. ‘In feite hebben CDA, VVD en SP in onderling overleg besloten om akkoord te gaan met het nu niet aansluiten van de onrendabele percelen. Ze hebben dat besluit genomen zonder daarbij andere partijen te consulteren', stelt de leidsman der sociaaldemocraten met enig triomfalisme. 'Mijn fractie betreurt dit omdat wij wisten dat aansluiting wel degelijk mogelijk zou zijn.’ 

Deel dit nieuws!