De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Raad wil ander podium voor Paco Plumtrek bij vertrek uit Kolkschool

Raad wil ander podium voor Paco Plumtrek bij vertrek uit Kolkschool

Almelo – Veel fracties in de gemeenteraad van Almelo willen een adequaat onderkomen voor Paco Plumtrek, dat onregelmatig bijzondere concerten van stapel laat lopen. Dat gebeurt sinds enige tijd in de Kolkschool, die eigendom is van de gemeente, maar waarschijnlijk weldra wordt verkocht aan een serieuze kandidaat-koper.

In een reactie op een warm pleidooi van leidsvrouw Wessels van de PvdA, mede namens andere fracties, voor het bieden van geschikte ruimte aan Paco Plumtrek bij een gedwongen vertrek uit de Kolkschool, zei wethouder Van Wijk dat het college van burgemeester en wethouders zich daar uit alle macht voor zal inzetten.

Van Wijk gaat over Kunst en Cultuur ter stede en sprak ook namens haar collega Langius van Financiën en Economie die absent was. Van Wijk liet weten dat Paco Plumtrek wist dat de Kolkschool een tijdelijk bivak zou zijn en dat gezamenlijk wordt gezocht naar een permanent onderkomen voor de concerten en verwante activiteiten, overigens tot op heden zonder succes. Paco Plumtrek en met name kartrekker/muzikant/kunstenaar Lammers heeft ook zelf een plan voor de aankoop en exploitatie van de Kolkschool.

Deel dit nieuws!