De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Over de gevaren van de bever en de zegeningen van de steenuil

Over de gevaren van de bever en de zegeningen van de steenuil

Markelo – Er komen maatregelen ter bescherming van de zeldzame steenuilen, om te beginnen in de gemeente Hof van Twente, en ter beteugeling van de toenemende populatie bevers, aangespoord door het waterschap Vechtstromen.

Het dagelijks bestuur van Vechtstromen stemt in met het voorbereiden van een protocol dat anticipeert op de toename van het aantal bevers in beken, kreken en sloten. Er zal hierover ook worden gesproken met de provinciale overheid als bevoegd gezag. De doelstelling is verkrijging van de vrijstelling voor een aantal verboden uit de (nieuwe) Wet Natuurbescherming. De bever is een beschermde diersoort die in aantal toeneemt. Er kunnen volgens Vechtstromen ‘knelpunten’ ontstaan, zoals veiligheidsrisico’s door het graven van holen en gangen. Daar zou tegen moeten worden opgetreden door ‘proactief en snel' handelen.

Het aantal steenuilen groeit zeker niet en om verdere achteruitgang te voorkómen ijvert de gemeente Hof van Twente voor wat ‘toekomstbestendige erven’ worden genoemd, met een rijkdom aan bloemen, insecten, muizen en vogels. Daartoe laat wethouder Meulenkamp donderdag voor erfeigenaren in het buitengebied het adoptieplan ‘Hof voor de Steenuil’ van stapel lopen. Symbolisch wordt een nestkast voor steenuilen gepresenteerd, maar de echte aftrap is vooral het uitleggen van de waarde van de steenuil voor erven in het buitengebied. Met ‘Hof voor de Steenuil’ wil de gemeente investeren in natuur, landschap en biodiversiteit en daarbij intensief samenwerken met landelijke, provinciale en lokale organisaties als Landschap Overijssel, Stichting Hofvogels, IVN Diepenheim, IVN Markelo en de Heeckerenschool.

Deel dit nieuws!