De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Zomernota van gemeente Enschede staat in teken van sociale kwestie

Zomernota van gemeente Enschede staat in teken van sociale kwestie

Enschede -  Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Enschede adviseert de gemeenteraad de noodzakelijke bezuinigingen (onder meer vijftien miljoen euro minder uit het gemeentefonds) gepaard te laten gaan met investeringen in de stad (en de inwoners) en vraagt de raad deze hoofdlijn te volgen en daarbinnen de ruimte te zoeken om (politieke) accenten te plaatsen, zeg maar een beetje meer van dit en een beetje minder van dat. Volgens wethouder Eerenberg van Financiën opteert het college van burgemeester en wethouders voor 'een evenwichtige keuze'' en 'voor een duurzame toekomst' en moet de raad in de debatten over de Zomernota aangeven of dit evenwicht naar wens is of dat de balans naar de ene of de andere kant dient te worden bijgesteld. Deze debatten over het financieel meerjarenperspectief en de daarbinnen te maken afwegingen vinden medio volgend maand plaats.

Als het aan diit college ligt, bezig aan zijn laatste begroting van de huidige raadsperiode, valt aan gevoelige verschuivingen niet te ontkomen. Zo bepleit het ombuigingen tot 2,7 miljoen om tekorten al in 2018 op te vangen, onder meer door een half miljoen aan vrijvallende middelen voor kinderen in armoede niet meer in te zetten, vier ton te schrappen die was bestemd voor vernieuwing huishoudelijke hulp, drie ton door te stoppen met het verstrekken van de zogenoemde mantelzorgcomplimenten en ook drie ton door te korten op de wijkbudgetten. Naar verwachting zal de raad daar over deze voornemens flink en lang discussiëren, En dan zal Eerenberg zeggen: prima, kom maar met iets anders voor hetzelfde geld.

De gemeente krijgt minder geld van de rijksoverheid voor maatschappelijke ondersteuning en {jeugd}zorg enerzijds en is meer geld kwijt aan bijstand anderzijds. Het college stelt met nadruk  'een sterke lobby in Den Haag' te voeren 'met een noodkreet om meer geld' voor deze grote opgaven op leefbaar vlak in een stad die qua culturele historie, sociale structuur en economisch weefsel een specifieke problematiek. Het college: 'Als we er niet in slagen om de tekorten in het sociaal domein terug te dringen, lopen we het risico dat we de zorgvoorzieningen die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd niet kunnen continueren. 

Behalve het vragen/eisen van meer rijksgeld acht het college het nodig ook zelf gelden vrij te spelen voor wat de hedendaaagse sociale kwestie mag heten. Dus: 'Er moet uit de gemeentelijke middelen geld komen om de tekorten op te vangen. (...)  Het is belangrijk om de sociaal-economische structuur van de stad te versterken. Als we ervoor kunnen zorgen dat er meer bedrijven komen, komen er meer banen en kunnen ook meer mensen meedoen. Daarom moeten we blijven investeren in een duurzame toekomst van de stad.'

Dat kan volgens het college, onder meer door in te zetten op de Agenda voor Twente, hedendaagse infrastructuur en het aantrekken van talent. Behalve in Twente wil Enschede voor structuur-versterking ook investeren in de Duitse grensregio.

Deel dit nieuws!