De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hengelo bouwt nieuwe school voor voortgezet speciaal onderwijs

Hengelo bouwt nieuwe school voor voortgezet speciaal onderwijs

Hengelo - Er komt in Hengelo nieuwbouw ten behoeve van een school voor voortgezet speciaal onderwijs en de kosten daarvan worden op 3,5 miljoen euro becijferd. Dat blijkt uit het gemeentelijke Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs ter stede. Ook staat in het plan hoe gemeente en scholen om willen gaan met de ruimtebehoefte in het voortgezet onderwijs. De gemeenteraad moet het zogenoemde Integraal Huisvestingsplan nog vaststellen.

Het leerlingenaantal in het voortgezet onderwijs te Hengelo daalt de komende vijf jaar naar verwachting met bijna negen procent tot minder dan zesduizend. Ook neemt het aantal kinderen af dat voortgezet speciaal onderwijs volgt.  Daarnaast zijn er jaarlijks behoorlijke verschillen te zien in aanmeldingen bij de onderscheiden scholen in het voortgezet onderwijs. Er komt per volgend jaar augustus een nieuwe Havo/VWO-school voor gereformeerd onderwijs, vrije school en algemeen bijzonder onderwijs: het Mezquita College. De bedoeling is daarvoor een leegkomende schoolpand te verbouwen.

De notitie van de gemeente stelt voorts dat de huidige schoolgebouwen voor voortgezet speciaal onderwijs niet aan de hedendaagse eisen voldoen. Uit de berekeningen blijkt dat het gaat om 140-leerlingen gaat. Door de nieuwbouw van het VMBO voor OSG en Carmel aan de Fré Cohenstraat komt een aantal schoolgebouwen in Hengelo vrij. De nieuwe school kan naar verwachting volgend jaar augustus in gebruik worden genomen, waardoor op andere plekken in de stad ruimte beschikbaar is: De Spindel aan de Bataafse Kamp, het Gilde College aan de Bandoengstraat en het gebouw van het Twickel College aan de Paul Krugerstraat.

Daarnaast zijn er jaarlijks behoorlijke verschillen te zien in aanmeldingen bij de onderscheiden scholen in het voortgezet onderwijs. De schoolbesturen en de gemeente zijn al enkele jaren op zoek naar één gebouw waar dit onderwijs kan worden geconcentreerd. Voor de nieuwbouw worden nu locaties bekeken Door de nieuwbouw komt het gebouw van het Penta College aan de Sportlaan Driene vrij en mogelijk het huidige gebouw aan de Krabbenbosweg. 

Deel dit nieuws!