De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Twente als grensregio van belang voor nieuwe geest van de Hanze

Twente als grensregio van belang voor nieuwe geest van de Hanze

Enschede/Oldenzaal – De grens mag dan soms als ‘een lastige hindernis’ worden ervaren, dat mag niet als ‘excuus’ worden gebruikt om de samenwerking aan weerskanten te staken of te verminderen. Dat stelde de Overijsselse commissaris des konings Bijleveld tijdens de Hanzedagen die afgelopen weekend in Kampen plaatsgrepen. De bestuurders van de Hanzesteden trokken zich volgens Bijleveld ook niets aan van landsgrenzen. Ook de bestuurders en bedrijven in de tijd van het Hanze-verbond, vanaf de late middeleeuwen trokken, er gewoon op uit, grenzen waren erom te overschrijden; handelen moet je doen en handel moet je drijven.

De stadsbestuurders van weleer stimuleerden dat en ondernemende lieden grepen hun kansen. De gemeente Enschede en in haar kielzog de overge Twentse gemeenten, richten de blik, bestuurlijk en economisch, ook steeds meer oostwaarts. De provincie draagt naar de mening van de commissaris aan aan het scheppen van goede mogelijkheden voor grensoverschrijdende activiteiten, zeker met Noordrijn-Westfalen, dat overigens méér inwoners heeft dan heel Nederland. Bijleveld wijst op het aanstellen door Overijssel van een vertegenwoordiger in Düsseldorf. Dit sorteert al effecten, aldus Bijleveld.

Ook gedeputeerde Traag van Energie, Milieu en Europa liet in Kampen weten dat er ook lokaal perspectiefrijke initiatieven zijn. De gewezen secretaris van de Regio Twente ziet op haar beleidsterreinen Europa en Energie veel hoopgevende mogelijkheden tot samenwerking. Ze ziet onder meert kansen op het gebied van waterstof en energie uit zon en wind, waarmee Duitsland verder is dan Nederland, wat ook geldt voor draagvlak in de zin van maatschappelijke acceptatie.

Een delegatie uit Oldenzaal, de enige Twentse stad die destijds lid van de Hanze was, al vanaf 1261, bracht afgelopen weekend een bezoek aan de Hanzedagen in Kampen, mét een delegatie uit de Duitse contactstad Rheda-Wiedenbrück, dat ruim groter is dan Oldenzaal.

Deel dit nieuws!