De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Enschede slaat internationaal op drift tijdens Smart City-conferentie

Enschede slaat internationaal op drift tijdens Smart City-conferentie

Enschede - Met zijn partnersteden Dalian, Palo Alto, Heidelberg, Münster en Linköping houdt de gemeente Enschede vanaf morgen (donderdag) tot en met zondag een internationale Smart City-conferentie. Het centrale thema is de aantrekkelijkheid van de stad van de toekomst, met zijn stedelijkheid en vele interne verbindingen en externe groene metropool-netwerkrelaties.

De delegaties uit de steden informeren elkaar over ervaringen met projecten en bespreken succesvolle concepten. Ook denkt een groep jong talent mee over de mogelijkheden in een zogenoemde Creathon. Hun bevindingen geven ze vrijdag aan de stedendelegaties mee als extra input op de Smart City-agenda. De zes steden mikken tijdens de conferentie op een gezamenlijk Smart City-programma aan de hand van een aantal thema’s dat te maken heeft met slimme steden. De focus ligt op (sensor)data en technologie, die worden ingezet om het leven van burgers op vele fronten aangenamer te maken en hun invloed te vergroten, zoals in Enschede met de G1000 en een digitaal platform het geval is. Met nieuwe werkvormen zoals ‘design thinking’ willen de vertegenwoordigers van de zes partnersteden tot verassende resultaten komen.

Het DesignLab van de Universiteit Twente faciliteert de dertig bezoekers van de conferentie. Sprekers als hoogleraar techniekfilosofie Verbeek van de Universiteit Twente en CIO Reichental (CIO) uit Palo Alto moeten hun gehoor inspireren met hun visie op de samenleving van de toekomst. De bezoekers brengen tevens een bezoek aan Technology Base en de Safety Campus.

Tijdens de conferentie wordt gebruik gemaakt van de denkkracht van jong talent in Enschede. Zo gaan 27 jongeren en negen professionals, met elf nationaliteiten, aan de slag met de opgave ‘Hoe gebruik je smart city-technologie om burgerparticipatie te stimuleren?’ De groep bestaat zowel uit internationale studenten van de Saxion Hogeschool en de Universiteit Twente als leerlingen van het Honours-program van het Bonhoeffer College. Op de vrijdagochtend leveren zij de resultaten op. Het winnende team krijgt mogelijk een uitnodiging voor de East Sweden Hack in september.

Deel dit nieuws!