De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Eén directie voor schouwburgen Hengelo en Enschede dubbele noodzaak

Eén directie voor schouwburgen Hengelo en Enschede dubbele noodzaak

Hengelo/Enschede - Er zou één directie moeten komen voor de Schouwburg Hengelo en de Schouwburg Enschede, met de aansturing vanuit het Wilminktheater in Enschede. Daar staat tegenover dat er ook één directie komt voor de poppodia in beide steden, aangestuurd vanuit Metropool te Hengelo. De gemeenteraden van beide steden komen er op kort termijn over te spreken. De beide colleges van burgemeester en wethouders, inzonderheid de cultuurwethouders Bruggink van Hengelo en Hatenboer van Enschede, onderstrepen de noodzaak.

De directie van de schouwburg in Hengelo stond vele jaren op de strepen van de zelfstandigheid, met op de achtergrond de Raad van Bestuur onder aanvoering van ex-wethouder Nijhof, die een fusie onwenselijk vond, vindt en ook onnodig. Dat heeft hij steeds volgehouden, ook toen een onderzoek (feitenrelaas) van gemeentewege systematische tekorten, mede door financieel wanbeheer (plundering reservepotten/bestemmingsreserves), aan het licht bracht. De onthutsende cijfers waren voor een flink deel van de gemeenteraad te Hengelo aanleiding voor knagende twijfel over het mantra van de culturele zelfstandigheid.

Onduidelijk is wat de nieuwe politieke inzichten in Hengelo over de theaters betekenen voor de posities van Nijhof en schouwburgdirecteur Boer. Dat zal blijken als de gemeenteraad medio deze maand besluit tot het beschikbaar stellen van miljoenen aan eenmalig en structureel geld ten behoeve van de schouwburg onder de voorwaarde dat vanwege financiële noodzaak, bedrijfsmatige effciency en inhoudelijke versterking en intensieve samenwerking met Enschede tot stand moet worden gebracht, met aansturing vanuit het Wilminktheater.

Onlangs liet wethouder Hatenboer van Enschede al weten dat het poppodium Atak aldaar zichzelf heeft overleefd (in de jaren zeventig is blijven hangen met meer welzijnsbeleid dan cultuurbeleid) en bij Metropool in Hengelo moet worden aangehaakt.  

Deel dit nieuws!