De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Ten Seldam hield fietspad aan oostkant Plesmanweg buiten onderzoek

Ten Seldam hield fietspad aan oostkant Plesmanweg buiten onderzoek

Almelo – Het college van burgemeester en wethouders in Almelo heeft vandaag het onderzoeksrapport over een de plek van een tweerichtingsfietspad bezijden de Plesmanweg bij de stukken gevoegd van de vergadering die eergisteren werd gehouden. Uit het rapport van het ingenieursbureau  SWECO blijkt dat drie tracévarianten zijn onderzocht, zij het louter tracés aan de westkant van de Plesmanweg en geen enkel tracé aan de oostkant.

In de vergadering opteerde een raadsmeerderheid voor een fietspad aan de oostzijde, maar wethouder Ten Seldam zei dat de westkant als beste uit de bus was gekomen. Ze verwees ter onderbouwing behalve op de expertise van haar ambtenaar Verkeer & Vervoer ook op een extern onderzoek. Een fietspad aan de westzijde zou de veiligste route zijn, maar de raad achtte in meerderheid de oostzijde minimaal net zo veilig en bovendien logischer, mede omdat fietsers de Plesmanweg dan niet twee keer hoeven over te steken.

Het wekte links en rechts irritatie dat het college en de woordvoerders van de VVD en het CDA het patent op de veiligheid claimden en dat het externe onderzoeksrapport niet aan de gemeenteraad bleek te zijn verstrekt. Daar komt nu nog bij dat het ingehuurde onderzoeksbureau niet eens naar de oostzijde heeft gekeken, daar ook geen opdracht voor had en zich daarom beperkte tot louter drie varianten van een fietspad aan de westzijde.

In meerderheid wijzigde de gemeenteraad deze week per amendement het collegevoorstel in zijn tegendeel: van een tweerichtingsfietspad aan de westkant tot een tweerichtingsfietspad aan de oostkant van de Plesmanweg. Op voorstel van burgemeester Gerritsen, in zijn rol als collegevoorzitter, accepteerde de raad vervolgens een voorstel tot intrekking van het besluit, een noviteit in Almelo, doordat ChristenUnie en SP voor stemden, weliswaar oostkantbepleiters, maar ook belangrijke coalitiepilaren. De geplaagde  wethouder Ten Seldam brengt het voorstel binnenkort opnieuw in stemming en hoopt er dan maar het beste van.

Deel dit nieuws!