De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Crisis bij TTI (voorheen VVV) over pand en cadeaubonnen Den Ham

Crisis bij TTI (voorheen VVV) over pand en cadeaubonnen Den Ham

Den Ham - De sluiting van het Midddendorpshuis speelde een belangrijke rol bij het vandaag geopenbaarde besluit van het bestuur van TTI (zeg maar de voormalige VVV) de verkoop van cadeaubonnen te staken. Tevens hekelt  voorzitter Van Romkel namens het TTI-bestuur het ontbreken van een aanvaardbare (financiële) regeling. Het bestuur heeft tegen deze achtergrond besloten de verkoop van VVV-bonnen te staken.

Het bestuur van TTI wenst in een verklaring expliet te benadrukken dat het besluit met pijn in het hart is genomen. In een communiqué: 'Deze maatregelen aan de vooravond van het toeristisch seizoen zijn ingrijpend maar onvermijdbaar.' Ook wordt aangetekend dat de gemeente Twenterand een 'onjuiste en onredelijke herziene beschikking' (over de subsidie, red)) heeft genomen. 'De juridische consequenties voor het TTI en het bestuur in het bijzonder zijn richtinggevend geweest.' En: 'Wij willen nogmaals benadrukken dat wij voor leden en begunsigers al het mogelijke willen doen om de nadelige gevolgen te minimaliseren. Wij kunnen helaas niet voorkomen dat u en ook toeristen te lijden hebben onder dit onzorgvuldige beleid van de gemeente Twenterand.'

In een snelle reactie laat de VVD-fractie weten het te betreuren 'dat het zo ver heeft kunnen komen en kennelijk zo is geëscaleerd dat het bestuur van TTI zich genoodzaakt zag deze maatregel te nemen'. Volgens (het enige) fractielid Walraven moet er alles aan worden gedaan om alsnog tot 'werkbare afspraken' te komen om de sluiting voorlopig ongedaan te maken en vervolgens door middel van gesprekken tot een structurele oplossing voor de gerezen problemen te komen. Hij zegt die gesprekken wel te willen voorzitten. 'Ik heb er de tijd wel voor, maar doe dit alleen als er vooraf geen voorwaarden worden gesteld door de gesprekspartners en de belangen van de (recreatie) ondernemers gewaarborgd zijn.'

Walraven wil morgenavond tijdens een vergadering van de gemeenteraad al hom of kuit tijdens politieke beraadslagingen. Om die reden houdt Walraven een motie achter de hand.

Deel dit nieuws!