De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • CDA in Wierden dwingt eigen wethouder op knieën voor bouw Enter

CDA in Wierden dwingt eigen wethouder op knieën voor bouw Enter

Enter - Er moet vaart worden gemaakt met de bouw in het dorp Enter, zowel in het centrum bij de tweede fase van het Middenplein als aan de rand van het dorp in de tweede fase van de woonwijk Berghorst. Beide keren bond het CDA-raadslid Braamhaar de kat met een motie de bel aan. Het college van burgemeester en wethouders ontried beide moties bij monde van CDA-wethouder Span, maar volgens de principes van dualistische politiek trok Braamhaar zich niets aan van zijn partijgenote op het pluche. Span moest capituleren, want Braamhaar oogstte twee keer een meerderheid.

Braamhaar noemde de situatie op het Middenplein 'meer dan schandalig', waarbij hij wees op de houding van de projectontwikkelaaar CMG, oftewel de broers Roetgering van Coulisse en aannemer Homan van het gelijknamige bouwbedrijf. Kennelijk is er, vermoedt hij,  nog onvoldoende verkocht dan wel verhuurd aan winkelruimte en appartementen om met de verrijzenis te beginnen. Dit betekent ook meer vertraging voor de dringend noodzakelijk geachte Dorpsstraat-Midden en -Zuid. Het zal in elk geval tot 2019 duren en mogelijk nog langer. Braamhaar releveerde dat de gemeente Wierden het paradeproject van CMG mede mogelijk maakt met een bijdrage van 2,5 miljoen euro. Bovendien zei hij: 'Ondernemen is risico nemen.' De fracties van NEW en S+L14 steunde de motie van het CDA.

Ook was er genoeg steun in de raadszaal toen Braamhaar een motie van NEW mede ondertekende om de tweede fase van de wijk Berghorst aan de Ypelose kant van Enter 'los te trekken'. Eerder kwam Span namens het gemeentebestuur tot overeenstemming met gedeputeerde Van Haaf van Overijssel over het afwaarderen van dit gebied vanwege de grote overcapaciteit aan bouwgrond in de gemeente Wierden. Als de gemeente de tweede fase van Berghorst doorzet, betekent dit dat elders in de gemeente bouwgrond uit de 'harde plancapaciteit' dient te worden gehaald, vermoedelijk in Zuidbroek en/of Zenderink in Wierden of - alsnog - Kleen Esch in Hoge Hexel. Zeer tegen de zin van Span zette Brammhaar door, kreeg hij de fractie achter de NEW-motie en de meerderheid van de gemeenteraad.

Deel dit nieuws!