De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Herbenoemde prima inter pares Hellendoorn predikt betrokken overheid

Herbenoemde prima inter pares Hellendoorn predikt betrokken overheid

Nijverdal – De bestuurlijke uitdaging zal, zeker op lokaal niveau, steeds meer zijn hoe te voorkomen dat elk voorstel op protesten stuit, of het nu van een inwoner komt of van de gemeente. Dat stelde burgemeester Raven der gemeente Hellendoorn vanavond bij haar herbenoeming. Ze verkondigde dat moet worden ingezet op de verandering van de huidige praktijk dat elk initiatief uitmondt in een Poolse landdag.

Een echte oplossing had de burgemeester niet, maar alleen al het zoeken naar oplossingen is volgens haar een deel van de oplossing. De lokale overheid kan in elk geval initiatiefnemers wegwijs maken, betrokkenen bij elkaar brengen, onderscheiden belangen blootleggen en als gemeente meer van onderop te werken. 

Raven trad zes jaar geleden aan als burgemeester van ‘de mooiste gemeente van Nederland’ nadat ze statenlid en gedeputeerde namens het CDA in Utrecht was geweest. Ze knoopt er graag een tweede termijn aan vast in Hellendoorn, met unanieme steun van de gemeenteraad en tot vreugde van de Overijsselse commissaris des konings Bijleveld, zoals bekend een actief advocaat van meer vrouwen in het openbaar bestuur. Bijleveld zei vanavond blij te zijn met vijf vrouwelijke burgemeesters in Overijssel, alle vijf in Twente, te weten de ‘vaste klanten’ Nauta in Hof van Twente, Haverkamp in Tubbergen en dus Raven in Hellendoorn en twee waarnemers, namelijk Bakker in Dinkelland en Van der Kolk in Twenterand.

Volgens locoburgemeester Coes heeft Raven zich een ‘prima inter pares’ getoond en naar de mening van vicevoorzitter Scholten van de gemeenteraad ‘een echte burgermoeder’. Ze werd communicatief vaardig genoemd, toegankelijk en met een verbindend vermogen. De burgemeester kreeg naar eigen zeggen zes jaar geleden wat ze wilde, volgens het KWW-principe, wat in het afwachtende Twente weliswaar ‘Kiekn Wat't Wodt’ betekent, maar in haar meer offensieve Fries staat voor ‘Krek Wa'k Wou’ - en dat blijft dus zo.

Deel dit nieuws!