De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Vragen over restyling van machtige organisatie welzijn en zorg Almelo

Vragen over restyling van machtige organisatie welzijn en zorg Almelo

Almelo - De welzijnsstichting Scoop, die met de stichtingen Sociale Wijkteams Almelo en Maatschappelijk Werk Noord-West Twente onder de paraplu valt van een koepelstichting die De Nieuwe Organisatie heet, wil zich herprofileren en zich steviger in de markt zetten. Volgens de raadsfracties Leefbaar Almelo en Minimapartij Almelo wil De nieuwe Organisatie, zich wederdopen tot Avedan. Bij die nieuwe naam horen een nieuw logo, een nieuwe site, nieuw briefpapier en overige parafernalia. Er klinkt kritiek vanuit de gemeenteraad, zij het voorshands van kleine partijen.

De Nieuwe Organisatie is een machtige speler op het veld van welzijn en zorg in Almelo en draait volgens de raadsleden Hümmels van Leefbaar Almelo en Bolhuis van de Minimapartij Almelo honderd procent op subsidie. De opdracht voor een grootscheepse restylling zou al zijn verstrekt, want De Nieuwe Organisatie schrijft in haar jaarverslag over 2016 al dat 'de ontwikkeling van een sterke (eenduidige) positionering 'al in gang (is) gezet'.

Beide raadsleden spreken over een ‘een waarschijnlijk geldverslindende operatie’ en ‘welk (hoger) doel hiermee is gediend’. Ze vragen ‘uit welk brein dit plan is ontsproten’ zonder de naam van directeur-bestuurder Engles van het Almelose stichtingenconglomeraat te noemen. Engles heet wel de vijfde wethouder te zijn in Almelo, zij het woonachtig te Amersfoort en met een anders uit-onderhandeld salaris. Overigens  denken Leefbaar en Minima aan een meer intensieve samenwerking, mogelijk een lijstverbinding, maar dan zonder extra kosten, laat staan een Brand Builders-achtig bureau.

Deel dit nieuws!