De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Woningbouw op veld 'Arrevee' en fusie drie voetbalclubs Rijssen nabij

Woningbouw op veld 'Arrevee' en fusie drie voetbalclubs Rijssen nabij

Rijssen - Het bouwbedrijf annex projectontwikkelaar Ter Steege koopt het 'beroemde' veld van Rijssen Vooruit op de hoek van de Wierdensestraat en de Pelmolenweg in deze stad. Het betreft een perceel dat alles bij elkaar 1,3 hectare omspant. De bedoeling is er woningen te bouwen, die de entree van Rijssen een meer stedelijke allure moeten geven. Onduidelijk is overigens nog wat er met de monumentale Engelse tribune aan de lange zuidzijde van het historische veld gaat gebeuren. Ter Steege zegt dat de tribune kan worden herbouwd op een nieuwe accommodatie voor Rijssen Vooruit, dat ondertussen praat met twee zusterverenigingen over een fusie op termijn.

De gemeente Rijssen-Holten is op hoofdlijnen al akkoord met woningbouw op het huidige terrein van Rijssen Vooruit. Het wachten was op instemming van het bestuur van Rijssen Vooruit, afgekort RV en deswege lokaal Arrevee genoemd, dat zich na ampel beraad alleen onder voorwaarden bereid toonde te vertrekken. Eén van de voorwaarden was een nieuwe accommodatie in de woonwijk Opbroek, die in aanbouw is en die een broedplaats zal zijn voor de toename van het ledenbestand en aldus een toekomstbestendige vereniging.

Daarnaast vinden zoals gezegd op bestuurlijk niveau al enige tijd besprekingen plaats met de zusterclub Rooms Katholieke Sport Vereniging (RKSV) die in de buurt, aan de Enterstraat, velden en opstallen heeft. In die gesprekken gaat het over vormen van samenwerking op één nieuw sportpark dan wel een fusie van de clubs die beide om aanwas verlegen zitten.

In de gesprekken is er ook sprake van dat Sportclub Rijssen bij zo’n fusie aanhaakt, de besprekingen daarover zijn bezig en houden de belofte in zich vrucht te dragen, waardoor op De Koerbelt meer ruimte beschikbaar komt voor bijvoorbeeld Excelsior’31.

Als de boel rond is en de kogel door de kerk, zal Ter Steege de aankoop effectueren van de accommodatie aan de Wierdensestraat  van de familie Jordaan, eigenaar van de gronden, waarvan ‘Arrevee’ zolang de club wil gebruik kan maken.

Deel dit nieuws!