De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • College (Ten Seldam) biedt raad excuses aan en wil na vakantie verder

College (Ten Seldam) biedt raad excuses aan en wil na vakantie verder

Almelo - Het college van burgemeester en wethouders maakt in een brief aan de gemeenteraad zijn excuses voor de onzorgvuldige gang van zaken bij de mislukte besluitvorming over een tweerichtingsfietspad bezijden de Plesmanweg. Het college wil het vervolg en de afronding over de zomervakantie tillen. Er komt dan ook een nieuw voorstel waarin twee varianten worden vergeleken.

Het betoog van bestuurlijk verantwoordelijk wethouder Ten Seldam leidde tot een Poolse landdag, omdat essentiële informatie ten eerste niet bij de raad bekend was en ten tweede - toen het alsnog werd aangereikt – op cruciale punten onvolledig bleek te zijn. Het dreigde zodanig mis te lopen dat Ten Seldam in acuut politiek gevaar verkeerde. Door een staatsrechtelijke noodgreep van burgemeester Gerritsen liep het voor de wethouder goed af, althans voorlopig.

Om de verdere kou uit de lucht te halen stelt het college voor eerst na de zomer de beraadslagingen te heropenen, overigens aan de hand van ‘een nieuw raadsvoorstel’

Wij leggen ons inmiddels toe op het verklaren van deze omissie en op het nemen van maatregelen om herhaling van deze situatie in andere gevallen te voorkomen. (…) Uw opvatting over de variant aan de oostzijde van de Plesmanweg nemen wij uiterst serieus. Wij bereiden daarom een nieuw raadsvoorstel voor dat u na de zomer tegemoet kunt zien. Hierin worden beide varianten van een fietspad, aan de oostzijde en aan de westzijde van de  Plesmanweg, gelijkwaardig tegen elkaar afgewogen.

Deel dit nieuws!