De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Schouwburg Hengelo zegt vertrouwen in wethouder Bruggink op

Schouwburg Hengelo zegt vertrouwen in wethouder Bruggink op

Hengelo - Het bestuur van de Schouwburg Hengelo, formeel nog het Rabotheater, beschuldigt wethouder Bruggink ervan dat hij acher de rug van het schouwburgbestuur om en zonder overtuigend draagvlak in de gemeenteraad de overname door het Wilminktheater zou hebben gefaciliteerd. Aldus heeft Bruggink het vertrouwen diep beschaamd. De eerder geuite beschuldiging van 'onbehoorlijk bestuur is als kwalificatie ontoereikend', laat bestuursvoorzitter Nijhof weten in een brief aan de gemaltraiteerde wethouder van Kunst en Cultuur.

De kwestie zal een prominent debat opleveren als de gemeenteraad komende dinsdag de meerjarenbegroting bespreekt als kaderstellend voorschot op de vaststelling van de jaarbegroting 2018 die later dit jaar plaatsvindt.

Het politieke verzet tegen elke poging tot verreikende samenwerking, door tegenstanders ook wel culturele uitverkoop of vijandige overname genoemd, wordt aangevoerd door de grootste oppositiepartij Pro Hengelo, die al liet weten met verbijstering kennis te hebben genomen van de besprekingen die Bruggink in het geniep en zonder mandaat zou voeren met zijn collega-wethouder in Enschede en met bestuur en directie van het Wilminktheater.

De geharnaste tegenstanders in gemeentebestuur en schouwburgbestuur maken gewag van een overname zonder politiek mandaat. Zo schrijft Nijhof in de brief aan Bruggink dat slechts twee partijen hem geheel of deels steunen in zijn gesprekken met Enschede, te weten zijn eigen D66 en het CDA, om vervolgens droogjes vast te stellen: negen van de 37 raadsleden.

Wat de voorzitter van de Schouwburg Hengelo betreft, zelf ooit wethouder van Hengelo, namens GroenLinks, gaat Bruggink zijn boekje ver te buiten, zeker wat betreft het ter beschikking aan Enschede stellen van 'in detail vertrouwelijke informatie', waaronder de begroting en de jaarrekening van Schouwburg Hengelo, alles 'concurrentiegevoelig'.

 

Deel dit nieuws!