De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Ook bij 't Iemenschoer in Almelo extra inzet van het leven door bijen

Ook bij 't Iemenschoer in Almelo extra inzet van het leven door bijen

ALMELO – Een groot aantal betrokken organisaties, van natuur en milieu tot landbouw en overheid, heeft de zogenoemde Bijenagenda Overijssel getekend. Het belang zit hem erin dat de inspanningen van bijenvolken van cruciaal belang zijn voor het ecosysteem; zonder bijen geen bestaan. Ook in Almelo ijvert men voor het behoud van de bij.

De lokale imkersvereniging 't Iemenschoer gaat zich extra inspanningen getroosten om het bijenvolk te bekoren. Vanwege zijn bestuivingsfunctie draagt de bij om het zo maar te zeggen echt bij voor planten en landbouwgewassen en derhalve voor al het leven op de planeet. De doelstelling van 't Iemenschoer is het bevorderen van de bijenhouderij en de bijenteelt in de subregio Almelo, het behartigen van de belangen van bijen en imkers in de ruimste zin van het woord. Daarnaast vinden de leden van de vereniging het belangrijk om kennisontwikkeling over de honingbij te stimuleren en uit te dragen. Dat doen ze bijvoorbeeld door informatieve avonden te organiseren, cursussen te volgen en te geven, voorlichting te verstrekken én imkerzwermdagen te organiseren.

Provinciale Staten van Overijssel hebben een jaar geleden een motie aangenomen van de statenleden Wissink van de PvdA en Eshuis van het CDA, beiden woonachtig in de landelijke gemeente Hof van Twente, met de oproep het initiatief te nemen tot een provinciaal bijenberaad met een brede vertegenwoordiging van organisaties op het gebied van honingbijen en wilde bijen. Dit initiatief zou tot een actieplan moeten leiden om het leefgebied van bijen versterken. Er zijn diverse bijeenkomsten gehouden met alle betrokkenen en het viel gedeputeerde Maij op dat er in Overijssel zoveel kennis en kunde is op het gebied van bijen en hun leefomgeving. 'Ook het enthousiasme van alle betrokkenen die zich daarvoor inzetten vond ik erg inspirerend'. De bedoeling is volgens Maij niet het wiel niet opnieuw uit te vinden. 'We gaan juist bestaande activiteiten op een slimme manier verbinden', aldus de gedeputeerde, 'bijvoorbeeld samenwerking tussen imkers met boeren in hun omgeving of imkers en wegenbouwers voor bijvriendelijke aanleg van bermen en rotondes.'

Deel dit nieuws!