De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • GBT wil komst intensieve varkenshouderij in Vriezenveen verijdelen

GBT wil komst intensieve varkenshouderij in Vriezenveen verijdelen

VRIEZENVEEN - Het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Twenterand heeft de bereidheid in te stemmen met de omschakeling van een melkveehouderij tot een intensieve varkenshouderij aan de Oostermaatweg in Vriezenveen. De raadsfractie van GBT wil dit varkentje wassen teneinde deze volgens de fractie onheilzame ontwikkeling te verijdelen.

Op initiatief van GBT, de grootste (oppositie)fractie, besloot een meerderheid van de gemeenteraad jaren geleden al dat er geen intensieve veehouderijen bij mogen komen in de zogenoemde landbouwontwikkelingsgebieden. Er werd een uitzondering gemaakt voor de maatschap Dekker in de Weitemanslanden, omdat dit bedrijf nabij de grens met Almelo destijds moest wijken voor een grote woonwijk die er nooit kwam (Waterrijk). Dat is niet meer aan de orde, ook al niet omdat de gemeente Almelo het bedrijf aan de Schout Doddestraat zou willen laten uitbreiden met drie hectare.

GBT roept in herinnering dat de maatschappelijke weerstand tegen intensieve veehouderijen in Twenterand groot is, vanwege het dierenwelzijn en de gevaren voor de voedselveiligheid en dat de jongste schandalen (twintigduizend varkens kwamen om bij een brand en er zijn nu weer vervuilde eieren in omloop) dit schragen. Bovendien zijn er volgens GBT na de ontmanteling van de Reconstructiewet geen Landbouwontwikkelingsgebieden meer, ook niet in Twenterand. Er is deswege reden noch mogelijkheid Dekker in strijd met een raadsbesluit te verplaatsen naar de Oostermaatweg; het kan volgens GBT niet eens omdat de maatschap in het licht der omstandigheden geen ‘knelgeval’ is. De fractie vraagt zich bij monde van het raadslid Elzinga ook af waarom het college, inzonderheid verantwoordelijk wethouder Engberts, ‘net voor het scheiden van de markt’ (gedoeld zal worden op de verkiezingen van volgend jaar maart) opeens Dekker de gelegenheid te geven een melkveebedrijf aan de Oostermaat te willen laten omvormen tot een intensieve veehouderij.

+ De gemeenteraad van Twenterand moet zich ook uitspreken, in september, over het plan voor een grote varkensfokkerij (Schuttert), grotendeels voorbij de gemeentegrens, in Beerzerveld dat onder Ommen ressorteert, maar voor drietiende deel op grondgebied van Twenterand. Als buurgemeente kan Twenterand bezwaar maken, maar het college vraagt de raad een 'verklaring van geen bedenkingen' af te geven voor de bouw van een bedrijf ten behoeve van ruim drieduizend fokzeugen, 432 opfokzeugen en vier dekberen. GBT laat weten tégen te stemmen.

Deel dit nieuws!