De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • de Republiek, lokale partij in de raad suggereert te veel lokaal belang

de Republiek, lokale partij in de raad suggereert te veel lokaal belang

Alleen de aanduiding Lokale Partij al suggereert dat een plaatselijke groepering in de gemeenteraad meer kennis van stad of dorp heeft dan welke politieke partij dan ook. Dat is op de keper beschouwd een bijtend zuur-redenering, want de meeste raadsfracties van het type Gemeentebelang komen niet voort uit enhousiast-gedreven inzet voor de lokale gemeenschap, maar hooguit  een beperkt deel van die gemeenschap. In die zin vertegenwoordigen alle partijen in de gemeenteraad het Gemeentebelang.

Daar komt bij dat bijna elke Lokale Partij een afslplitsing is van een 'reguliere' partij. Meestal krijgt Truus of Leo zijn of haar zin niet in de partij waarvoor ze raadslid zijn, vaak gaat het over iets nietigs, maar de spanningen in de fractie lopen op, er zijn prestiges in het geding en een breuk is onafwendbaar. De rechte weg zou zijn dat Truus of Leo uit de raad stapt (zoals dat ook gebeurt bij de voetbalclubbestuur, wijkhuisbestuur of welk bestuur dan ook), maar in het gemeentebestuur begin je gewoon voor jezelf en gaat door, en dan ook nog met de hoogmoed in de naam: Gemeentebelang. Alsof al die andere fracties er zitten voor het landsbelang, de wereldvrede of gewoon voor gebakken spek en gedopte bonen. De arrogantie! Het enige belang is het eigenbelang, de eer, het geld.  Lekker belang rijk.

Een enkele lokale partij weet na enige tijd draagvlak te creëeren, vaak op één thema of en beperkt pakket, maar dat maakt niet uit, want wie zich verkiesbaar stelt en wordt gekozen heeft recht van spreken en stemmen. Maar al die lijdeltuiten die op de vleugels van de partij en in de slipstream van de lijsttrekker met negen stemmen (of tien als ze een grote familie hebben) een gemeenteraad binnenparaderen alsof ze door de Heer der Heerscharen zijn gezonden hebben alleen een fractiemandaat, geen persoonlijk mandaat. Als ze niet genoeg voorkeurstemmen vergaren, kúnnen ze niet blijven zitten als ze uit met de partij breken. Uit de fractie stappen is uit de raad stappen, zonder mandaat geen zetel. Dit moet bij wet (dus landelijk) worden geregeld. Het nieuwe kabinet zou daar werk van moeten maken, en anders het parlement door middel van zijn initiatifrecht, want de eerste overheid is die op lokaal niveau. Het vertrouwen van de burger in de politiek  begint in de gemeente, waarbij het natuurlijk niet gek is als die een beetje omvang heeft, ook belangrijk maar dat valt buiten dit bestek.

 

 

 

 

Deel dit nieuws!