De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Politiek in Enschede bekreunt zich over bekritiseerde afvalinzameling

Politiek in Enschede bekreunt zich over bekritiseerde afvalinzameling

Enschede – De raadsfractie van de VVD plaatst openlijk vraagtekens over de wijze van afvalinzameling en verantwoordelijk Van Agteren zet alle zeilen bij om de huidige methode (gescheiden afvalstromen en gedifferentieerde) overeind te houden, waartoe hij zich van extern advies heeft verzekerd.

Volgens de coalitiepartij VVD zijn er ‘ogenschijnlijk aanzienlijke successen behaald’, met in de eerste vijf maanden van dit jaar een afname van veertig procent restafval (van 88,6 kilo naar 52,5 kilo) en een toename van het separaat inzamelen van verpakkingen van 120 procent (van 5,5 kilo naar 12 kilo), maar ook dat er ‘een grote verrommeling van het straatbeeld’ die ‘voor het overgrote deel veroorzaakt wordt door de plastic zakken met plastic en verpakkingen’.

Daar komt volgens het liberale raadslid Nijhuis bij dat volgens het Centraal Planbureau het huidige systeem van separate plastic-inzameling amper milieuwinst oplevert en dat het gemeentebestuur herziening van de afvalinzameling ‘wellicht’ moet overwegen uit oogpunt van efficiency en effectiviteit.

 

Deel dit nieuws!