De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Oppositie in Enschede wil ruim miljoen meer voor kinderen in armoede

Oppositie in Enschede wil ruim miljoen meer voor kinderen in armoede

ENSCHEDE – De (linkse) oppositie in de gemeenteraad  van Enschede zal maandag voorstellen met een miljoen euro over de brug te komen voor kinderen in armoede. Dat zou moeten gebeuren bij de vaststelling van de begroting 2018, waarover die dag wordt gediscussieerd. Het voorstel komt van PvdA, SP, GroenLinks en EnschedeAnders.

Nadat deze partijen bij de vaststelling van de Zomernota financiële oplossingen voor het overeind houden van zorg en ondersteuning zagen afketsen op de coalitiemuur, willen ze nu dat de raad tenminste opkomt voor kinderen in armoede.

Er zouden in Enschede meer dan vijfduizend kinderen opgroeien in een huishouden met een inkomen van minder dan 110 procent van het sociaal minimum. Hiervan wordt slechts een deel door de gemeente bereikt. Ook laat de minima effectrapportage 2017 van Nibud voor Enschede zien dat gezinnen met kinderen nog te weinig ondersteuning krijgen. Terwijl deze zo hard nodig zou zijn opdat kinderen kansrijk kunnen opgroeien, goed mee kunnen doen op school, aan sport, cultuur en het sociale leven.

Er is afgelopen jaar structureel geld beschikbaar gesteld door de inmiddels afgeloste staatsecretaris Klijnsma, specifiek ter bestrijding van kinderarmoede. Het komt voor Enschede neer op een bedrag van ruim één miljoen per jaar.

Met het extra geld kan een duizend kinderen-plan worden gefinancierd, opdat in lijn met de aanbevelingen van het Nibud regelingen worden verruimd en wachtlijsten (zoals voor de laptops van de Stichting Leergeld) voorkomen. ‘Zeker duizend kinderen krijgen nog geen ondersteuning, terwijl ze daar wel recht op hebben. Daarom moet het extra geld ook worden ingezet voor het beter bereiken en signaleren van gezinnen in armoede’, aldus het linkse blok in de gemeenteraad.

Deel dit nieuws!