De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Driewerf onderscheiden huldeblijken voor Bijleveld bij afscheid

Driewerf onderscheiden huldeblijken voor Bijleveld bij afscheid

GOOR - Bij haar afscheid als commissaris des konings is de nieuwe minister Bijleveld van Defensie onderscheiden tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Bovendien werd ze 'gekroond' tot ereburger van Overijssel en bovendien erelid van de Jongerenraad van deze provincie.

Tal van politiek-bestuurlijk prominente maakten de bijeenkomst in het Zwolse provinciehuis vandaag mee, van het koningshuis was veiligheidsexpert Van Vollenhoven afgereisd naar de Luttenbergerstraat. Bijleveld, die in Goor woont en blijft wonen, vertrok met militair vertoon, met een pantservoertuig, waarmee Overijssel haar overdroeg aan Defensie.

Bijleveld was dik zes jaar commissaris van de koning in Overijssel. In het verleden wad ze raadslid in Enschede, lid van de Tweede Kamer voor het CDA, burgemeester van de toen net gevormde gemeente Hof van Twente en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deel dit nieuws!