De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • deRepubliek: kleine gemeenten moeten zich groot gedragen of worden

deRepubliek: kleine gemeenten moeten zich groot gedragen of worden

LOSSER - Raadsleden van kleine gemeenten zouden te weinig verdienen. Dat vindt hun (nationale) belangenvereniging, dat vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en dat vindt ook minister Ollengren van Binnenlandse Zaken, althans toen ze wethouder van Amsterdam was en meewerkte aan het rapport met aanbevelingen over de vergoeding van raadsleden. De vergoeding bedraagt 958 euro per maand.

Er worden twee argumenten voor een verhoging genoemd. Het zou ten eerste domweg te weinig zijn vanwege het vele werk dat ze moeten doen, het tijdbeslag, kortom, de druk en de drukte. En ten tweede wordt aangenomen dat een verhoging van de vergoeding de belangstelling voor het raadslidmaatschap aanwakkert, wat weer goed zou zijn voor de democratie op het niveau van de gemeente.

Het eerste argument lijkt relevant als je hoort dat raadsleden dertig tot veertig uur per week aan het raadswerk besteden. Het is evenwel irrelevant als ze op de vraag wat ze dan allemaal doen zeggen dat ze elke avond thuis de ‘stukken’ trouwhartig lezen waaronder ze worden bedolven, tal van bijeenkomsten afkleppen en ook nog eens drie tot vier avonden ten gemeentehuize vergaderen. De gotspe!

Twintig uur per week moet voldoende zijn. Dat is ongeveer even veel als de bestuurder van een voetbalclub, een speeltuinvereniging, een ouderraad of wat dan ook, hoewel die – als er problemen zijn – meer uren maken. Daar komt nog eens bij, het is een wat populistisch argument, toegegeven, maar daarom niet minder waar, dat honderdduizenden mensen in dit land van 958 euro per maand moeten rondkomen.

Het gaat hier om raadsleden van gemeenten van 24.000 tot 40.000 inwoners. Veelal nette gemeenten, zonder grote problemen, ofschoon er altijd wel iets gebeurt, in de sfeer van een incident, uitzondering in plaats van gewoonte. Het argument dat een verhoging de animo vergroot om in de raad te worden gekozen gaat uit van de premisse dat het kandidaten meer om eigen belang gaat dan om algemeen belang.

Het raadslidmaatschap moet vooral geen baan zijn, maar goedbetaald vrijwilligerswerk. De dagelijkse bestuurdersarbeid ligt bij burgemeesters en wethouders die in kleine gemeenten zo’n achtduizend respectievelijk dik zesduizend euro per persoon per maand toucheren - lang niet gek. Willen raadsleden meer verdienen, dan moeten ze streven naar overigens om meer redenen aantrekkelijke samensmeltingen.  

Deel dit nieuws!