De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Pro Hengelo wil afzien van verkoop Vitens-belang voor vier miljoen

Pro Hengelo wil afzien van verkoop Vitens-belang voor vier miljoen

HENGELO – De raadsfractie van ProHengelo vindt dat het college van burgemeester en wethouders te snel kiest voor het aanbod de aandelen Vitens aan de provincie Overijssel te verkopen. Kwalijker is het volgens de grootste oppositiefractie dat het college de gemeenteraad op dermate korte termijn, nog dit jaar, een besluit van deze strekking wil laten nemen dat politieke debatten daarover tot een minimum worden beperkt. Wat ook weer vreemd is omdat blijkens correspondentie het college de aandelen in juli al aanbood.

De verkoop van de aandelen in het drinkwaterbedrijf Vitens levert de gemeente Hengelo vier miljoen euro op en het college stelt dit geld goed van pas komt bij beoogde projecten, voorgenomen plannen en intensivering van beleidsdoelen, ook als straks, na de verkiezingen van maart volgend jaar, een nieuw coalitieprogramma moet worden gesmeed

Pro Hengelo stelt dat de kwaliteit van drinkwater een levensvoorwaarde is. De kwaliteit van het water staat volgens het raadslid Wiertsemsa ‘onder druk als gevolg van klimaatverandering’. Hij stelt in dat verband: ‘We moeten er niet aan denken dat onder die omstandigheden de drinkwatervoorziening in handen komt van commerciële ondernemingen. Dat gevaar dreigt. Op internet staan vele voorbeelden van de schrijnende gevolgen van de verkoop van de Waterbedrijven aan particuliere ondernemingen. Overal op de wereld. Verkoop van de aandelen aan de provincie wordt in de sector gezien als een eerste stap richting privatisering van de drinkwatervoorziening. Ook de Europese Unie heeft  in  het  kader van de liberalisering van de economie hiervoor ruim baan gegeven. Het vorige kabinet heeft dit ingekaderd door de drinkwatervoorziening aan te merken als een niet-economische activiteit. Dat is echter jaren geleden en het staat iedere overheid  in principe vrij om het wel als  zodanig  te zien  en  het bedrijf te gelde  te  maken.’ Waarbij erop wordt gewezen dat in het college in zijn ‘verkoopadvies’ expliciet laat weten  dat ‘het verplicht  lage  rendement van de aandelen’ de reden is het belang in Vitens van de hand te doen.

De gemeenten Almelo, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Oldenzaal en Twenterand stemmen ook in met de verkoop. De gemeente Rijssen-Holten en Wierden zien ervan af, omdat ze het als een maatschappelijke spaarpot zien met jaarlijks een aangenaam dividend. De provincie Overijsel heeft veertig miljoen uit zijn reserves vrijgespeeld  om aandelen Vitens van gemeenten over te nemen.

Deel dit nieuws!