De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Enschede met andere steden voor meer radicalisme in de jeugdhulp

Enschede met andere steden voor meer radicalisme in de jeugdhulp

ENSCHEDE – Met een aantal andere steden in den lande heeft Enschede een wetgevingsoverleg voorbereid dat morgen plaatsvindt in de Tweede Kamer over de budgetten die de rijksoverheid aan gemeenten verstrekt voor Jeugdhulp. Ook de gemeenten Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen en Zoetermeer hebben meegewerkt aan een brochure die ter voorbereiding op het wetgevingsoverleg aan leden van de Tweede Kamer is verstuurd. De huidige gemeentebudgetten zijn volgens de stadsbestuurders ‘ontoereikend om te blijven investeren in oplossingen voor de toekomst’.

De steden vragen meer tijd, ruimte en middelen zodat ze naar eigen zeggen ‘kunnen blijven werken aan een inclusieve samenleving, waarin passende zorg beschikbaar is voor wie het nodig heeft’.

Zo beweert wethouder Eerenberg van Enschede dat het met hulp/zorg voor jeugd zo is dat je het maar één keer goed kunt doen. ‘Dat moeten we met elkaar koesteren. Niet alleen voor de toekomst van onze jeugd, maar ook voor de toekomst van ons land. Het huidige systeem loopt vast. Te weinig geld, te veel gebruik en te complex. Het moet radicaal anders. Je hebt lef en mensen nodig om dit te veranderen.’

Eerenberg, die ook veel verwacht van zorginnovatie, stelt dat de gemeente Enschede sinds twee jaar de zorg en hulp ‘dicht rondom het gezin en kind’ organiseert. ‘Dit stelt ons in staat om te kijken naar wat de jeugd echt nodig heeft. Zorgorganisaties, lokale toegangen en gemeenten dagen elkaar uit en leggen verbindingen over branches heen.’

De huidige gemeentebudgetten zijn volgens de wethouder ‘helaas ontoereikend’ om te blijven investeren in oplossingen.  ‘We zijn blij dat de minister aan de slag gaat met een transformatiefonds. Gemeenten hebben echt meer tijd en ruimte nodig zodat ze kunnen blijven werken aan een inclusieve samenleving, waarin passende zorg beschikbaar is voor wie het nodig heeft.’

Deel dit nieuws!