De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Ruime vertraging van verbreding en verdieping van de Twentekanalen

Ruime vertraging van verbreding en verdieping van de Twentekanalen

ALMELO/HENGELO – De aanbesteding van het project Verruiming Twentekanalen is mislukt en dit betekent een vertraging van de met zo'n anderhalf jaar. De betrokken gemeenten, voorop Hengelo en Almelo, maar ook Enschede, Hof van Twenteen Twenterand, balen van het uitstel van de verbreding en verdieping der kanalen de Twente-kanalen. De bereikbaarheid over water en de noodzaak de wegen te ontlasten laten nu namelijk langer op zich wachten. De verruiming betekent namelijk dat schepen met een grotere afmeting en meer diepgang op de Twentekanalen kunnen varen, wat het vervoer over water financieel nog interessanter zal maken en bedrijven eerder zal doen besluiten gebruik te maken van de binnenvaart.

De bedrijven in de Twentse havengebieden en de logistiek hotspot-organisatie van Port of Twente willen nader overleg. Ze wijzen erop dat 31 bedrijven vier jaar geleden de Beter Benutten-deal met de toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat sloten Tevens zullen ze Rijkswaterstaat uitnodigen om zo spoedig mogelijk te bespreken welke knelpunten met voorrang moeten worden opgepakt en ook hoe ze met het onderhoud van het kanaal denken om te gaan, zolang de 'geregelde verruiming' nog niet tot uitvoering wordt gebracht.

Deel dit nieuws!