De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Van der Kolk wil in Twenterand tandje extra voor duurzaamheid

Van der Kolk wil in Twenterand tandje extra voor duurzaamheid

WESTERHAAR -  Door hem ruimhartig te citeren laat waarnemend burgemeester Van der Kolk van de gemeente Twenterand doorschemeren de zorgen van de historicus Philipp Blom te delen dat ‘onze manier van leven op het spel staat door de gevolgen van klimaatverandering en digitalisering’. Het openbaar bestuur kan er nationaal én lokaal de blik volgens Van der Kolk niet meer van afwenden.

Wat in dit verband van belang is, zo benadrukte de burgemeester vanavond tijdens de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur in Westerhaar, dat de lokale overheid werkt aan ‘een leefbare omgeving, voor de korte termijn, maar zeker ook voor de generaties na ons’.

Van der Kolk noemt bewustwording ‘heel belangrijk’ en zo ook het ‘open staan voor veranderingen’. In dat bestek wees ze op de Luchthaven Schiphol en in het verlengde daarvan Lelystad. ‘Kijk alleen al naar het aantal vluchten vanaf Schiphol. Momenteel zijn dat er rond de 500.000 per jaar. Dit aantal moet binnen zeer afzienbare tijd worden teruggebracht naar 300.000 vluchten, om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen. De gerechtvaardigde tegenvraag is, of èn hoe we dan nog wel voldoende economische groei kunnen halen om ons welvaartsniveau te behouden. Maar welke berekening je er ook op los laat, het aantal vluchten moet naar beneden.

In haar nieuwjaarsrede benadrukte de burgemeester van Twenterand het bieden van werk, want dat zorgt voor ‘structuur in het leven van mensen’ en ‘gevoel van waardering’.  Ook zei ze in haar toespraak ‘een lans te willen breken’ voor inwoners van Twenterand met een beperking’ en het verheugt haar naar eigen zeggen ‘veel initiatieven te zien om die mensen ook een plek te geven, hen te laten werken, zodat ze met zelfvertrouwen en eigenwaarde in het leven kunnen staan’.

Deel dit nieuws!