De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Staal beducht voor gevaar invloed onderwereld in gemeentebestuur

Staal beducht voor gevaar invloed onderwereld in gemeentebestuur

ENSCHEDE/ZWOLLE –  De waarnemend commissaris des konings Staal van Overijssel legt de vinger zoals eerder burgemeesters al deden bij de zere plek van ‘dreigende ondermijning’ van het openbaar bestuur, waarbij ook in politiek opzicht de onderwereld grip krijgt op de bovenwereld.’ Dat zei hij vanmiddag ten provinciehuize in zijn nieuwjaarstoespraak.

Staal: ‘Raadsleden maken zich in toenemende mate zorgen over de integriteit van collega’s’ in een tijd waarin het steeds moeilijker wordt om kandidaat-raadsleden te vinden. En dan gaat het niet alleen om motorclubs, maar ook criminelen die vergunningen proberen te krijgen voor legale activiteiten en daarbij niet schromen om bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtenaren onder druk te zetten. Of om lege bedrijven voor het witwassen van crimineel geld.’

De provincie Overijssel is met negen parlementariërs en twee kabinetsleden volgens Staal prima vertegenwoordigd in de nationale politiek. Hij releveerde in het provinciehuis te Zwolle in dit verband ook dat de opkomst bij de verkiezingen voor een nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer met 83,6 procent in Overijssel het hoogst was in gans het land.

Met het oog op de verkiezingen voor gemeenteraden zei Staal in zijn toespraak voor tal van gemeentebestuurders zich zorgen te maken over wat hij ‘verdere versplintering’ noemde. ‘Het lijkt heel democratisch, maar bedreigt wel de bestuurbaarheid van gemeenten en land. Dat af te doen met dat het zo mooi is om als minderheidscollege elke keer weer gelegenheidscompromissen te moeten zoeken lijkt mij kortzichtig. De kans dat bestuur erdoor verlamt lijkt mij een logischer gevolg. Een enigszins brede coalitie maakt bestuur evenwichtiger. Maar dan wel een coalitie die zichtbaar bestuurt ook voor hen door wie zij niet gekozen zijn. Wellicht is het daar eerder ook misgegaan.’

Deel dit nieuws!