De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Twentse steden volgens burgemeester Almelo alleen samen relevant

Twentse steden volgens burgemeester Almelo alleen samen relevant

ALMELO – Een belangrijk deel van hun relevantie ontlenen de steden in Twente aan elkaar. Dit betoogde burgemeester Gerritsen de gemeente Almelo vanmiddag in zijn nieuwjaartoespraak. ‘Wij horen bij elkaar’, aldus Gerritsen in het stadhuis ten overstaan van veel ‘vaste klanten’ voor wie zijn boodschap niet zoveel nieuws bevatte, temeer daar hij uit hetzelfde vaatje tapte als vorig jaar en voordien burgemeester Hermans deed.

Almelo is geen eiland en de Twentse eenheid dient om die reden volgens de burgemeester te worden gepredikt. ‘Daar moet iedereen z’n best voor doen.’ Dat is trouwens wat anders dan Almelo onderschatten, want hij verkondigde ook: ‘Wees trots op je stad.’ Er gaat namelijk naar hert oordeel van de burgemeester ‘heel veel goed in onze gemeente’.

In dat bestek wees Gerritsen op ‘een enorme betrokkenheid’ en op ‘veel grote en kleine initiatieven’, in de stad en in de dorpen Aadorp en Bornerbroek. ‘En wordt veel goed werk verricht waar we jammer genoeg niet mee te koop lopen.’ Ook maakte de burgemeester gewag van ‘een stad waar we ondanks tegenslag toch doorknokken’. Met resultaat, stelde hij vast, want: ‘Ik zie een nieuw elan.’  Hij wees in dit verband op de saamhorigheid in wijken en buurten en op ondernemerschap in de binnenstad en op de bedrijvenparken. Ook prees hij de geweldige scholen, waarbij hij overigens De Passie in het naburige Wierden niet met zoveel woorden noemde.

Deel dit nieuws!