De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Scheuren in coalitie Enschede over plan tot bouw van windmolens

Scheuren in coalitie Enschede over plan tot bouw van windmolens

ENSCHEDE - Een aantal coalitiepartijen in Enschede wekt de indruk een veto uit te willen spreken over de plaatsing van windmolens. In elk geval Burger Belang Enschede (BBE) en VVD lijken hiervoor geporteerd, maar ook het CDA zit op deze lijn. De enige collepartijen die windenergie erbij willen houden om de doelstellingen te halen zijn D66 (de partij van verantwoordelijkheid wethouder Eerenberg) en de ChristenUnie. Ze lieten deze week als gezworen kameraden der duurzaamheid weten dat windturbines niet kunnen worden uitgesloten. De geharnaste tegenstrevers in de coalitie zijn de raadsleden Nijhuis van de VVD en Teutelink van BBE die wijzen op dubbele petten bij ingehuurde adviesbedrijven, die ook belangen zouden hebben bij de uitvoering. Bovendien voelen ze niks voor windturbines in gebieden met cultuurhistorische en landchappelijke waarde.

In grote lijnen zijn dit ook de bezwaren van die bewoners van Twekkelo, Usselo en Aamsveen te berde hebben gebracht. Opvallend was dat  (als enige)van de oppositiepartijen GroenLinks bij monde van het raadslid Wessels fanatiek de kant van  D66 en ChristenUnie kiest, wat niet genoeg is voor een meerderheid als VVD en BBE zich tegen windmolens uitspreken. Namens het CDA bepleit het raadslid Wijfjes voor uitstel te pleiten. In dat geval zal het wel of niet kiezen voor windenergie inzet worden van de verkiezingen en in elk geval van de formatie van een nieuw college.

De inzet van Eerenberg is helder: zonder wind gaat het niet. Hij speekt over zon, zon, zon en een beetje wind, maar zonder gaat het niet, want volgens de wethouder moet alles wat een bijdrage levert aan de verduurzaming worden ingezet. Daarenboven stelt hij dat een windturbine in een natuurgebied landschappelijk prima kan worden ingepast in een Natura2000-gebied of een Ecologische Hoofdstructuur. Over belangenverstrengeling bij bedrijven vooor advies, plaatsing en  exploitatie maakt de wethouder zich, zei hij pertinent, geen enkele zorg.

 

 

Deel dit nieuws!