De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Overijssel zet Borne aan de kant wegens 'bovenregionale belangen'

Overijssel zet Borne aan de kant wegens 'bovenregionale belangen'

BORNE -  De provincie Overijssel wil wel in gesprek blijven met de gemeente Borne over de bouw van een mestvergister op de voormalige stortplaats Elhorst-Vloedbelt te Zenderen, zolang de uitkomst maar vaststaat: de vergistingsinstallatie moet er namelijk hoe dan ook komen, punt uit. De gemeenteraad van Borne is tegen de bouw van de ‘mestfabriek’ tussen Borne en Almelo, net als veel inwoners van de gemeente, met name van het kerkdorp Zenderen.

Er bestaat bij de dorpsbevolking vrees voor stankoverlast, verkeerscongestie en volksgezondheid. De provincie Overijssel stemde niettemin eerder al in met de bouwaanvraag van afvalverwerker en energieopwekker Twence vanwege maatschappelijke belangen, met name de bijdrage aan het verwerken van het mestoverschot en de productie van ‘groene’ energie.

In een procdure bij de Raad van State kregen de bezwaarde inwoners en de gemeente Borne gelijk, wat het bedrijf Twence én de provincie Overijssel op de emmer vroor. Daaarmee leek de bouw van de baan, ware het niet dat de provinciale overheid het gemeentebestuur plots buitenspel zette en aankondigde zelf met een ‘inpassingsplan’ te komen. Dat was naar de mening van gedeputeerde Traag van Overijssel 'geen mededeling, maar een besluit'. Er vonden tussen gemeente en provincie nog wel ‘bestuurlijke gesprekken’ plaats, maar die leidden niet tot overeenstemming. Borne wil volgens Traag een zorgvuldig proces, met alle betrokkenen, waarbij de uitkomst open moet zijn, maar daarvoor zijn naar het idee van de gedeputeerde de ‘bovenregionale belangen’ te groot.

Deel dit nieuws!