De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Keuze voor aardgasloos gedeelte woonwijk Opbroek in Rijssen

Keuze voor aardgasloos gedeelte woonwijk Opbroek in Rijssen

RIJSSEN – In het bestemmingsplan Opbroek Noord te Rijssen zullen huizen komen zonder aansluiting op het aardgasnetwerk. Voor Opbroek Noord, aan de Enterse kant van Rijssen, zal het principe van ‘aardgasloos bouwen’ worden uitgewerkt. De gemeenteraad van Rijssen-Holten juicht deze ontwikkeling toe. Een commissie uit de raad buigt zich nog over de verkeersstructuur in en om Opbroek als Zuid en Noord zijn voltooid en zal dit met buurtbewoners en exploitanten bespreken.

Onlangs werd in Rijsssen het minisymposium ‘Naar aardgasloze nieuwbouw’ gehouden. Op kleinere schaal gebeurt het links en rechts al, op grote schaal vraagt het vooral om bestuurlijke ambitie en maatschappelijk draagvlak. Daarbij kunnen de woonlasten een belangrijk argument zijn, want gasgebruik is begrotelijk. Het aantal experimenten 'wonen zonder aardgas' neemt rap toe.

Een mogelijkheid is het overgaan op all-electric in combinatie met een warmtepomp, pv-panelen en elektrische boilers voor tapwater. Andere opties zijn het gebruik van bio- en synthesegas of van duurzame warmte, waarbij een nieuwe infrastructuur gewenst is en bronnen en lage temperatuurverwarming noodzakelijk zijn. Steeds meer gemeenten en ook (bouw)bedrijven nemen de regie in handen voor huizen/wijken te bouwen die geen aardgasaansluiting meer hebben.

Deel dit nieuws!