De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Verkening opties (ver)nieuwbouw clubhuis Vroomshoopse Boys

Verkening opties (ver)nieuwbouw clubhuis Vroomshoopse Boys

VROOMSHOOP – De voetbalvereniging Vroomshoopse Boys krijgt een nieuw clubdomicilie op het sportpark De Bosrand. Het bestuur van de club der vervening stelt vast dat er voldoende draagvlak onder de leden ais voor een verkenning naar de mogelijkheden en de haalbaarheid van nieuwbouw van de kantine.

Uit een enquête blijkt dat 92 van de 128 respondenten vóór een vernieuwing/verbouwing van het huidige onderkomen ’t Flierhuus zijn. De leden spreken zich in de enquête ook uit over de wijze van financiering van de ambitieuze plannen van de bijna 75-jarige voetbalvereniging. Er zijn honderd voorstanders van zelfwerkzaamheid en ook het voeren van acties en ondersteuning door sponsors scoort hoog.

Het huidige Flierhuus stamt uit 1975 en is dringend toe aan modernisering, tenminste een aanpassing aan de eisen van de tijd. Er hebben zich al zo’n veertig vrijwilligers aangemeld om waar nodig een handje toe te steken bij de werkzaamheden.

Het bestuur van de bijna 75-jarige voetbalclub zal zich nu nader oriënteren, ook bij ander voetbalclubs, op de mogelijkheden, waartoe een projectgroep ter uitwerking der plannen wordt geformeerd. Vast staat volgens bestuueslid Nieboer dat behalve financiële haalbaarheid ook duurzaamheid hoog in de banieren staat.

Deel dit nieuws!