De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • BBE en CDA in Enschede: stop verspreiding haatzaaiende propaganda

BBE en CDA in Enschede: stop verspreiding haatzaaiende propaganda

ENSCHEDE - Het college van burgemeester en wethouders te Enschede zou de verspreiding van haatzaaiende en verderfelijk genoemde propaganda een halt toe moeten roepen.  Dat vinden de fracties van CDA en  BBE in Enschede; beide partijen stellen er vragen over aan het college van burgemeester en wethouders, dat schriftelijk zal antwoorden.

Na steden als Rotterdam, Den Haag en Delft krijgen volgens de raadsleden Van Lagen (CDA) en Van den Berg (BBE) nu ook  Enschede, Almelo, Hengelo en Haaksbergen hiermee te maken.

Het betreft de huis-aan-huis verspreiding van het het omstreden boek 'De verraderlijkheid en de wreedheid van de PKK', van Adnan Oktar (Harun Yahya). Hierover zegt het CDA zich zorgen te maken 'met het oog op de mogelijke spanningen die dit kan opleveren in Enschede door de strijd die op dit moment in het Midden-Oosten plaatsvindt'.

In vragen van BBE spreekt fractiechef Van den Berg over 'opruiende teksten die als preek zijn gedicteerd aan alle moskeeën in Nederland. Hij noemt dit zorgwekkend en slecht voor de integratie, wat alleen al reden zou moeten zijn verspreiding tegen te gaan, of te verhinderen, vricht de BBE-aanvoerder zich tot burgemeester Van Veldhuizen.

Van Lagen: 'Enschede heeft 160 nationaliteiten en al deze groepen hebben jarenlang in vrede samen kunnen leven. CDA Enschede wil dit graag zo houden en tolereert de verspreiding van dit soort haat zaaiende en verderfelijke informatie niet. Hij wil weten of bij gemeente en politie meldingen binnen zijn gekomen van de verspreiding van dit boekje en zo ja hoeveel. Ook vraagt hij of bekend is wie het 'pamflet' verspreidt en of het college voornemens is om hier actie op te ondernemen.

 

Deel dit nieuws!